kontur (2 kB)

Beskid Żywiecki
Grupa Wielkiej Raczy

21.07.2018 r.

Linia
Kierownik Wycieczki: Helena Grzywacz
zywiecki01 (194 kB)

Trasa piesza:

Długość trasy: około 21,2 km, Czas przejścia: około 8 h

Linia

Beskid Żywiecki
Grupa Wielkiej Raczy

Grupa Wielkiej Raczy (tzw. Worek Raczański) – grupa górska w południowo-zachodniej części Beskidu Żywieckiego; przylega od północy i południa do fragmentu głównego grzbietu karpackiego, na granicy graniczy z Beskidem Kisuckim oraz Beskidami Orawskimi.

Granicę tej grupy stanowią:

"Dno" Worka Raczańskiego to fragment granicznego grzbietu od Wielkiej Raczy po Wielką Rycerzową i bocznego grzbietu przez Małą Rycerzową i Wiertalówkę do Muńcuła.

Z dna Worka wypływają ku północy źródłowe potoki Soły, a ich doliny rozdzielane są przez boczne grzbiety, m.in. Bendoszki Wielkiej, Kiczorki (Mładej Hory) i Muńcuła.

źródło: wikipedia.org

zywiecki02 (63 kB)

To już ósmy wyjazd w Beskid Żywiecki.

Tym razem wędrujemy niebieskim słowackim szlakiem granicznym przez Pasmo Oszusa (słowackim Beskidem Orawskim), znajdującym się pomiędzy Przełęczami Glinka i Przysłop.

Masyw Oszusa to jeden z dzikszych rejonów Żywiecczyzny.

Szczyt Oszus 1155 m znajduje się pomiędzy Równym Beskidem, od którego Oddzielony jest Przełęczą Pod Oszusem 950 m i Kaniówką 952 m.

Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Północno-zachodnie stoki Oszusa są polskie i opadają do doliny potoku Urwisko w Soblówce. Na południową, słowacką stronę opada od szczytu Oszusa krótki grzbiet Kowalowego Wierchu.

Na polskich, podwierzchołkowych stokach Oszusa utworzono Rezerwat Przyrody Oszast. Zachował się tutaj fragment pierwotnej Puszczy Karpackiej– dolnoreglowy las bukowo-jodłowy z domieszką świerków i jaworów.

Przebieg trasy pieszej:
Przełęcz Glinka szlak słowacki niebieski – Jaworzyna – Oszus – Bednarów Beskid – Talapkov Beskyd – Przełęcz Przysłop – z Przełęczy szlak zielony do Soblówki Pod Grapy.

Soblówka - wieś położona w dolinie potoku Cichej. Założona przez pasterzy wołoskich, nosiła początkowo nazwę Cicha od przepływającego przez nią potoku. Według legendy wieś założona została przez osadników skazanych wcześniej na banicję za brak posłuszeństwa przy odrabianiu pańszczyzny.

Nazwę Soblówka przyjęto dopiero w XX wieku, w związku z tym, że w przysiółku Soblówka wybudowano kaplicę, tu też stacjonował oddział Korpusu Ochrony Pogranicza - przysiółek ten zaczął spełniać funkcję centrum wsi.

Tereny te znane były już w XV wieku, tędy bowiem - przez przełęcz Przysłop wiódł szlak handlowy na Orawę. Dziś szlak handlowy zamieniony został na szlak turystyczny prowadzący do Słowacji.

Na terenie wsi Soblówka istnieją dwa rezerwaty przyrody:

Trasa trudna ze względu na bardzo strome zejścia, a w szczególności z Oszusa oraz zejście z Pasma Oszusa na Przełęcz Przysłop. Pasmo bardzo zalesione i mało widokowe.

zywiecki03 (132 kB)

Przełęcz Glinka - Jaworzyna - Bednarów Beskid - Soblówka - 21.07.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
21.07.2018 Przełęcz Glinka - Jaworzyna BZ.02 9 Tak
21.07.2018 Jaworzyna - Oszus - Bednarów Beskid BZ.02 12 Tak
21.07.2018 Bednarów Beskid - Soblówka BZ.02 4 Tak
RAZEM 25  

Linia
Relacja fotograficzna - Ewa Bugno
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Relacja fotograficzna - Barbara Grzywacz
Linia
copyright