kontur (2 kB)

Beskid Mały - Leskowiec
07.06.2014 r.

Linia
Kierownik Wycieczki: Helena Grzywacz
Pogoda: upalnie
Beskid Mały

Nasze spotkanie z Beskidem Małym rozpoczęliśmy na Przełęczy Kocierskiej 718 m i cały czas szlakiem czerwonym ( utworzonym w 1960 roku), wędrowaliśmy przez Potrójną 884 m, Rezerwat Madohora – Łamaną Skałę 929 m, Leskowiec 922 m, by dotrzeć do schroniska PTTK Leskowiec i na Groń Jana Pawła II 890 m. Po należytym odpoczynku zeszliśmy do Krzeszowa.

Obszar Beskidu Małego to zwarta rozległa wyspa górska o długości 35 km i szerokości 10 km, wypiętrzona od północy dosyć stromo nad Pogórzem Śląskim.

Pod względem rzeźby terenu Beskid Mały przedstawia się jako zgrupowanie pasm i pasemek, dolin o kształcie podłużnym, poprzecznym lub przełomowym oraz wielu siodeł i przełęczy.
Tworzy zatem gniazdo górskie w Beskidach, którego wierzchowina z powodu nierównomierności przedstawia się jak rozległy, lesisty oraz słabo sfałdowany płaskowyż.
Płaskowyż ów tworzy wartościowy krajobrazowo splot krętych grzbietów i ich odnóg, dolin i kotlin, w większości pokrytych lasami, ale również hal i polan z szeregiem osiedli i przysiółków.

Prawdziwa przyrodnicza rzadkość to płat naturalnej, typowej dla regla górnego świerczyny, porastający masyw Łamanej Skały na wysokości odpowiadającej reglowi dolnemu.

Odkryto tu ślady najdawniejszych szlaków kupieckich, o czym świadczą znalezione monety cesarzy rzymskich z II wieku p.n.e. W czasie rozbiorów większa część Beskidu Małego, w tym cała Ziemia Wadowicka, należała do monarchii habsburskiej. Wieki składały się na bogactwo kulturalnego dorobku tej ziemi. Są więc tutaj ślady wczesnośredniowiecznych grodzisk, ruiny rycerskich zamków, dawne rezydencje magnackie, staropolskie szlacheckie dworki oraz kapliczki.

Beskid Mały ma swego artystycznego patrona. Jest nim Emil Zegadłowicz, poeta wybornie władający miejscową gwarą. W malarstwie tutejsze góry opiewał m.in. pejzażysta Julian Fałat.

Schronisko PTTK „Leskowiec” - wybudowane w 1933 roku z inicjatywy Koła PTT w Wadowicach. Schronisko usytuowano na hali pod szczytem Jaworzyny (przemianowanej w 2003 roku na Groń Jana Pawła II). Podczas wojny schronisko przejęło niemieckie towarzystwo turystyczne „Beskidenverein”. Cudem uniknęło spalenia przez wycofujące się wojska niemieckie. Schronisko czynne jest cały rok.

Rezerwat „Madohora” - zajmuje podszczytowy rejon Łamane Skały porośnięty lasami świerkowymi typowymi dla regla górnego. Wśród lasu występują liczne i cenne zespoły skał piaskowcowych. Inicjatorem założenia rezerwatu był profesor UJ Władysław Szafer.

Krzeszów – malowniczo położona wieś na zachodnim stoku Żurawnicy 727 m, na pograniczu Beskidu Małego i Średniego. Jedna z najstarszych polskich wsi, założona zaraz po Zembrzycach (1333 r.), między 1333 a 1340 rokiem. Krzeszów posiada parafię od 1355 roku.

Helena Grzywacz

Linia

TRASA PIESZA:


Przełęcz Kocierska - Leskowiec - Krzeszów 07.06.2014

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
07.06.2014 Przełęcz Kocierska 718 m - Potrójna 884 m BZ.03 6 Tak
07.06.2014 Potrójna - Łamana Skała 929 m BZ.03 4 Tak
07.06.2014 Łamana Skała - Leskowiec 922 m BZ.03 7 Tak
07.06.2014 Leskowiec - Groń Jana Pawła II BZ.03 1 Tak
07.06.2014 Groń Jana Pawła II - Krzeszów Dolny BZ.03 7 Tak
RAZEM 25  

Czas przejścia: 6-7 godz.

Leskowiec Linia
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Relacja fotograficzna - Irek Przeplasko
Relacja fotograficzna - Beata Urbańska
Relacja fotograficzna - Ela Książek
Linia
copyright