kontur (2 kB)

Beskid Makowski - Pasmo Babicy
26 czerwca 2011 roku

Linia Beskid Makowski Linia

Pasmo Babicy

To niewielki fragment większej grupy górskiej jaką jest Beskid Makowski. Rozciąga się od doliny Raby w Myślenicach po dolinę Jachówki w Budzowie.
Najwyższym wzniesieniem jest Babica o wysokości 727m. Przez pasmo prowadzi szlak turystyczny oznakowany kolorem czerwonym prowadzący od Myślenic do Palczy.
Ciekawostką tego miejsca jest rezerwat przyrody „Cisy Raciborskiego” ,w którym ochronie podlegają 700 letnie okazy drzew.

Myślenice - to miasto malowniczo położone nad Rabą. Jest ośrodkiem wypoczynkowym na pograniczu Beskidu Średniego z Pogórzem Wielickim.
Pierwsze wzmianki o Myślenicach pochodzą z lat 1253 - 1258. Kazimierz Wielki w roku 1342 lokował w rejon tzw. Czarnego Lasu miejscowość przy popularnym w XIV wieku trakcie handlowym na Węgry, nazywanym „VIA REGIA” czyli Droga Królewska. Szlak ten ochraniał system specjalnych umocnień wzdłuż biegu rzeki Raby.

Na Zarabiu, na zboczu Ukleiny 677 m, znajduje się ruina średniowiecznej baszty strażniczej z XIII wieku. Miała ona 10 metrów średnicy, była otoczona wałem ziemnym i drewnianymi zabudowaniami. Basztę w XV wieku zniszczył pożar. Teren wokół baszty objęty jest obecnie rezerwatem przyrody „Zamczysko nad Rabą”.

Myślenice

Zabytki Myślenic:

Plebańska Góra 509 m - stanowi północno-wschodnie zakończenie pasma Sularzówki. Wierzchołek Plebańskiej Góry jest zalesiony, podobnie jak południowo-wschodnie stoki, które dość stromo opadają do doliny Raby. Natomiast stoki północno-zachodnie są bardziej łagodne, bezleśne i opadają do doliny Bysinki.
W miejscu zwanym Luteranką Raba przebijając się między Plebańską Górą a Pasmem Lubomira i Łysiny dokonała przełomu.

Trzebuńska Góra - szczyt o wysokości 625 m w Beskidzie Makowskim. Przez szczyt przebiega czerwony szlak turystyczny - Mały Szlak Beskidzki.

Babica - szczyt o wysokości 734 m znajduje się w paśmie Sularzówki i Babicy, oddzielającym kotlinę wsi Budzów i potoku Paleczka od doliny Raby i Myślenic. Stanowi jeden z najbardziej zwartych kompleksów leśniczych na terenie Beskidu Średniego. Przez szczyt przebiega czerwony szlak turystyczny.

Bieńkowska Góra 676 m - szczyt w Paśmie Babicy. Wzniesienie charakteryzuje się stromymi zboczami północnymi i łagodnymi południowymi.

Palcza - to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Budzów. Walorami tej miejscowości są malownicze krajobrazy, urozmaicona rzeźba terenu, lasy, bogactwo roślin i zwierząt, czyste powietrze, co zachęca do spędzania urlopu i czynnego wypoczynku w kontakcie z przyrodą.

Zabytki:

Uczestnicy

Najprawdopodobniej wieś Palcza została założona przed 1369r. Nazwa wsi może pochodzić od jej domniemanego założyciela o imieniu Palec lub Palecz. Niektórzy nazwę tę łączą z wielkim pożarem, jaki miał strawić większą część nowo powstałej osady. Może też pochodzić od słów „palić", „wypalać". Zjawisko wypalania lasów w okresie wielkiego osadnictwa w XIV w. było bardzo rozpowszechnione na tych terenach.
Inni nazwę Palcza wywodzą od słowiańskiego słowa „plk" albo staropolskiego „pełk" oznaczającego teren bagnisty. Faktycznie na tym terenie mają swoje źródła liczne strumyki, które z jednej strony działu wodnego tworzą Paleczkę, a z drugiej zasilają Skawinkę.
Z roku 1373 pochodzi pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Palczy. Był to zapewne mały, drewniany kościółek, jakie wówczas budowano na tych terenach.

Helenka
Helenka fot. Stanisław Adach

Myślenice - Babica - Palcza
26.06.2011

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
26.06.2011 Myślenice - Sularzówka 617 m BZ.04 9 Tak
26.06.2011 Sularzówka Trzebunia BZ.04 2 Tak
26.06.2011 Trzebunia - Babica 727 m BZ.04 6 Tak
26.06.2011 Babica - Babica Zachodnia 670 m BZ.04 2 Tak
26.06.2011 Babica Zachodnia - Palcza BZ.04 4 Tak
RAZEM 23
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Relacja fotograficzna - Michał Kwaśny
Linia
kontur (2 kB)
copyright