kontur (2 kB)

Beskid Żywiecki - Pasmo Polic
14 maja 2011 roku

Linia Pasmo Polic Linia

Pasmo Polic

Pasmo górskie w Beskidach Zachodnich, które jest częścią Pasma Babiogórskiego o długości około 20 km. Pasmo zaczyna się od Przełęczy Krowiarki, skąd jego długi grzbiet przez Policę biegnie w kierunku północno - wschodnim kończąc się w dolinie Skawy koło Osielca.

Najwyższe szczyty to: Polica 1369 m, Czyrniec 1318 m, Cyl Hali Śmietanowej zwany też Kiczorką 1298 m, Okrąglica 1239 m.
Przez północno-zachodnią część Pasma Polic biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między Morzem Czarnym a Bałtykiem.

Linia

Trasa górska:

Pasmo Polic
fot. Agnieszka Kołodziej

Przełęcz Zubrzycka 876 m - przełęcz w Beskidzie Żywieckim, najczęściej uznawana za granicę między Pasmem Babiogórskim (a dokładniej jego częścią - Pasmem Polic), a Pasmem Orawsko - Podhalańskim. Znajduje się pomiędzy wzniesieniami Czyrniec oraz Kieczura.

Czyrniec (Syhlec) 1328 m - szczyt znajduje się na bocznym grzbiecie Pasma Polic odbiegającym na południe od Policy. Wschodnie stoki opadają do doliny Zakulawki, natomiast zachodnie - doliny Białego Potoku. Na Syhlcu występuje rzadka roślina - turzyca skąpokwiatowa.

Polica 1369 m - dawniej szczyt nosił nazwę Police. Słowo police jest pochodzenia wołoskiego i oznaczało półkę, na której w bacówce trzymano sery.
Grzbietem od Babiej Góry przez Krowiarki do Policy i dalej grzbietem Czyrńca do 1918 roku biegła granica galicyjsko - węgierska, a w latach 1918-1920 polsko - czechosłowacka. Prowadził tędy szlak przemytniczy zwany tabakowym chodnikiem.
W okresie międzywojennym po przyłączeniu Górnej Orawy do Polski, cały szczyt Policy znalazł się w granicach Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej Górna Orawa została włączona do Słowacji i grzbiet ten oddzielał Słowację od Generalnego Gubernatorstwa.Ustawiono na nim słupki graniczne.
W 1972 roku na Policy utworzono Rezerwat Przyrody im. Prof. Zenona Klemensiewicza, który zginął w katastrofie lotniczej na stokach Policy w 1969 roku.
Na Policy znajduje się też najdłuższa i zarazem najgłębsza jaskinia w całym Beskidzie Żywieckim - Oblica, o łącznej długości korytarzy 416 m i głębokości 21 m.

Złota Grapa 1247 m - wznosi się nad Halą Krupową, oddzielona od Okrąglicy Kucałową Przełęczą.

Przełęcz Kucałowa - położona na wysokości 1148 m pomiędzy Okrąglicą a Złotą Grapą. Pokrywa ją Hala Kucałowa będąca punktem widokowym. Roztacza się stąd piękny widok na Tatry ponad sfałdowaną działami Orawą i Podhalem. Na bliższym planie rysuje się Pasmo Podhalańskie z lesistym Czyrńcem. Przełęcz Kucałowa znajduje się na trasie pięciu szlaków turystycznych, w tym tego najważniejszego Głównego Szlaku Beskidzkiego.

Schronisko PTTK na Hali Krupowej im. Kazimierza Sosnowskiego - znajduje się na skraju Hali Kucałowej, na wysokości 1152 m. Wbrew nazwie nie leży na Hali Krupowej. Początkowo nazywane było „Pod Policą”. Wybudowane w 1935 roku, spalone przez hitlerowców w 1944 roku i odbudowane przez Krakowski Oddział PTTK w 1955 roku.

Kordelka - szczyt górski znajdujący się na bocznym grzbiecie Pasma Polic, odbiegającym na południe od Okrąglicy.

Sidzina - położona we wschodniej części Beskidu Żywieckiego, wchodzi w skład powiatu Suskiego i gminy Bystra - Sidzina. Główna zabudowa ciągnie się wzdłuż potoku Sidzinka na długość około 7 km.
Sidzina posiada duże walory klimatyczne i krajobrazowe. Bazę turystyczną stanowią w niej przede wszystkim Dom Wczasów Dziecięcych, schronisko PTTK na Hali Krupowej i liczne gospodarstwa agroturystyczne.
Pierwotnie wieś nosiła nazwę Miłoszowa a początki wsi sięgają 1563 roku.

Helena Grzywacz

Pasmo Polic
fot. Agnieszka Kołodziej

Przełęcz Zubrzycka - Schronisko Na Hali Krupowej - Sidzina 14.05.2011

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
14.05.2011 Przełęcz Zubrzycka 876 m - Polica 1369 m BZ.02 14 Tak
14.05.2011 Polica - Schronisko Na Hali Krupowej BZ.02 3 Tak
14.05.2011 Schronisko Na Hali Krupowej - Sidzina Dom Dziecka BZ.02 9 Tak
RAZEM 26  
Linia
kontur (2 kB)
copyright