kontur (2 kB)

Dolina Pięciu Stawów Polskich
20 sierpnia 2011 roku

Linia Dolina Pięciu Stawów Polskich Linia

Dolina Pięciu Stawów Polskich

Dolina Pięciu Stawów Polskich łączy się w naturalny sposób z Doliną Roztoki - obie stanowią liczące około 7,5 km długości odgałęzienie Doliny Białki. Najbardziej niedostępna część Tatr Polskich kusi wodnymi atrakcjami: słynnymi wodospadami i jeziorami położonymi wysoko w górach.
Dolinę Roztoki ukształtował lodowiec, o czym świadczą poszerzone dno i strome, podcięte zbocza, porozcinane w wyższych partiach przez żleby. Jedynym odgałęzieniem Doliny Roztoki jest Dolina Buczynowa, która stanowi przykład doliny zawieszonej. Dodatkowa działalność lodowca pogłębiająca Dolinę Roztoki spowodowała, że wylot mniejszej odnogi zawisł kilkaset metrów nad ziemią. W ten sam sposób Dolina Roztoki zawisła nad Doliną Białki, czego jednak nie widać tak dokładnie, gdyż uskok przesłaniają Wodogrzmoty Mickiewicza i lasy.
W dolinie znajduje się sześć stawów, a okresowo mogą pojawić się jeszcze dwa malutkie stawki. Największy w Dolinie a także w całych Tatrach jest Wielki Staw (około 34 ha). Ma on 79 m głębokości, co stawia go na drugim miejscu w Polsce, za mazurskim jeziorem Hańcza.

Inne stawy to Staw Przedni, przy którym stoi schronisko, pomiędzy Wielkim i Przednim - Mały Staw. Nieco wyżej pod granią Kotelnicy znajduje się Czarny Staw. W Dolince pod Kołem i u stóp Świnicy położony jest Zadni Staw oraz Wole Oko.

Dolinę Pięciu Stawów o długości 4300 m i szerokości 350 - 900 m, tworzą skały granitowe o szarych odcieniach. W górnej części styka się ona z główna granią Tatr - na odcinku od Świnicy do Szpiglasowego Wierchu. Od południa łączność z Morskim Okiem zapewnia jej Świstówka i Szpiglasowa Przełęcz.

Linia Siklawa

Wodogrzmoty Mickiewicza - powstały na skalnym progu Doliny Roztoki zawieszonej względem silnie przegłębionej Doliny Białki. Jest to Pośredni Wodogrzmot spadający grzywą pian na głaz. Wyżej szumi Wyżni Wodogrzmot niewidoczny z mostu. Granity w otoczeniu mają zabarwienie różowe, należą bowiem do strefy przybrzeżnej trzonu krystalicznego

.

Nowa Roztoka 1290 - 1310 m - polanka po północnej stronie potoku, wykorzystywana kiedyś przez krowiarzy.

Bacowa Skała - płaski głaz, przy którym wg podań bacowie rozliczali się z gazdami. Widać stąd skalisty żleb spadający z Krzyżnego, a na lewo od niego - podciętą urwiskami Dolinkę Buczynową, z której spada Siklawica Buczynowska.

Wrótka ok.1555 m - otwiera się stąd widok na najpotężniejszy wodospad Tatr, Wielką Siklawę.

Wielka Siklawa - ma ona około 70 m wysokości i spada z progu o nachyleniu 35 stopni. Odwadnia się przez nią obszar 6,5 km2 z najwyższymi w Polsce opadami. Najbardziej imponuje wodospad w czasie dużych deszczów.

Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - obecne schronisko jest już piątym z kolei budynkiem - pierwsze powstało w 1876 roku i otrzymało imię Ludwika Zejsznera. Obecne służy turystom od 1953 roku. jako najwyżej położone schronisko w Polsce - 1672 m.

Schronisko

Palenica Białczańska - Dolina Pięciu Stawów Polskich
20.08.2011

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
20.08.2011 Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza T.01 6 Tak
20.08.2011 Wodogrzmoty Mickiewicza - Dolina Pięciu Stawów Polskich 1668 m T.01 11 Tak
20.08.2011 Dolina Pięciu Stawów Polskich - Wodogrzmoty Mickiewicza T.01 5 Tak
20.08.2011 Wodogrzmoty Mickiewicza - Stara Roztoka Schronisko 1031 m T.01 1 Tak
20.08.2011 Stara Roztoka Schronisko. - Wodogrzmoty Mickiewicza T.01 1 Tak
20.08.2011 Wodogrzmoty Mickiewicz - Palenica Białczańska T.01 5 Tak
RAZEM 29
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Relacja fotograficzna - Michał Kwaśny
Linia
kontur (2 kB)
copyright