kontur (2 kB)

"Spotkania..."

Piknik Artystyczny
Święto Rodziny - Korzkiew
8 czerwca 2010 roku

Linia Uczestnicy Linia

X Jubileuszowe "Spotkania..."

Kolejna impreza z cyklu "Spotkania&" zorganizowana w dniu 8 czerwca 2010 roku to drugi z kolei Piknik Artystyczny. Ponieważ jest to nasz mały jubileusz - są to już X "Spotkania&" - połączyliśmy je ze Świętem Rodziny. Brały w niej udział osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej os Centrum C w Krakowie ze swoimi rodzinami. Było nas w sumie 55 osób. Na miejsce "Spotkania&" wybraliśmy Korzkiew.

Impreza odbyła się na terenie Ośrodka Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji Hufca ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Korzkiew jest jedną z najbardziej malowniczo położonych miejscowości na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej. Nazwę swą wywodzi od staropolskiego określenia dużej owalnej łyżki, z której kształtem kojarzono wyniosłości wzgórza nazwanego tak już w I połowie XIV wieku. Wkrótce też wokół niego rozwinęła się szlachecka osada.

Korzkiew leży około 13 km na północ od Krakowa w dolinie niewielkiej rzeczki Korzkiewki, lewostronnego dopływu Prądnika na wysokości ok. 300 m n.p.m. niespełna jeden kilometr od Doliny Prądnika, a dwa kilometry od południowych krańców Ojcowskiego Parku Narodowego.

Na strome zbocze cypla skalnego góry Korzkwi, otoczonego od północy i zachodu zakolem rzeki, wiodła niegdyś droga jedynie od południa. Nic więc dziwnego, że te naturalne walory obronne miejsca zostały docenione już w połowie XIV wieku przez Jana z Syrokomli a później jego następców, którzy wznieśli tu warowny zamek - rezydencję rodowego majątku.

Oto pokrótce historia Korzkwi:

1352    Jan z Syrokomli kupuje górę Korzkiew
1385    pierwsza źródłowa wzmianka o zamku w Korzkwi
przed 1398    erygowanie parafii w Korzkwi
1489 - 1517    Korzkiew w rękach rodu Bolestraszyckich
1517 - 1538    Korzkiew własnością Piotra Krupki
1545 - 1572    dziedzicami majątku jest rodzina Zborowskich
1620 - 1630    budowa murowanego Kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela
   fundacji Aleksandra Ługowskiego
23.X.1640    bp Tomasz Oborski konsekruje świątynie
1664 - 1755    właścicielami majątku korzkiewskiego jest ród Jordanów
1755 - 1775    dobra w rękach Teodora Wessla
1776 - 1847    włości korzkiewskie własnością Wodzickich
1847 - 1879    właścicielem Korzkwi Józef Sedlmajer
1855 - 1858    remont i przebudowa kościoła
do 1945    Korzkwią zarządza rodzina Giusteninich i Karol Guziński
1952    przejęcie majątku przez państwo
1997    właścicielem zamku jest inż. Jerzy Donimirski,
   odbudowa zamku, rewaloryzacja Parku

Po wypakowaniu ekwipunku rozpaliliśmy ogień, który palił się przez cały czas naszego pobytu w Ośrodku - jako symbol ciepła rodzinnego i domowego ogniska.

Po krótkim przywitaniu( przez kierowniczkę WTZ Panią Marzenę Blajdę i Prezesa Integracyjnego Koła PTTK "Matragona") uczestników Pikniku, udaliśmy się na zamek rycerski.

Po zamku oprowadzała nas przewodniczka. Zebraliśmy się na dziedzińcu, gdzie usłyszeliśmy krótką historię zamku, po czym zwiedzaliśmy salę rycerską, następnie salę balową (i tu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie), salę renesansową (obecnie odbywają się tam przyjęcia weselne i inne uroczystości) oraz salę biesiadną).


Wieża zamku przerobiona jest na hotel, w którym znajdują się cztery komnaty.

Nazwy tych apartamentów pochodzą od herbów właścicieli zamku: Brochwicz, Syrokomla, Leliwa i Trzy Trąby.

Zamek dalej jest odbudowywany, a w fazie końcowej ma wyglądać tak jak w pełni swojej świetności. Po zwiedzeniu zamku wróciliśmy do naszej bazy, gdzie czekały już na nas gorące upieczone kiełbaski, ciasteczka i soki.

Po posiłku wyruszyliśmy zwiedzić kościół p.w Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Dzieje kościoła i parafii korzkiewskiej są ściśle powiązane z historią góry zwaną Korzkiew.

Kościół ufundował Aleksander Ługowski herbu Junosza, który wzniesiono w latach 1620 - 1630. Jest on budowlą orientowaną, jednonawową, przedłużoną węższym od nawy, półkoliście zamkniętym prezbiterium.

Od zachodu dostawiona jest strzelista wieża, w której znajduje się kruchta z wejściem głównym do świątyni. Wiedzie do niej portal typu arkadowego ujęty bogato profilowanym gzymsem. Jest on zwieńczony trójkątnym przysiółkiem, w którego polu widoczny jest kartusz. Widzimy w nim herby: Leliwa, Lubicz, Junosza, Rawicz oraz inicjały fundatora kościoła i datę 1623. Warto podkreślić, że świątynię wzniesiono jako budowlę obronną. Świadczy o tym jej usytuowanie na wzgórzu, zwartość jej bryły, masywność murów wzmocnionych potężnymi szkarpami, a nade wszystko liczne strzelnice przeznaczone dla broni palnej (obecnie zamurowane).

W kościele: polichromia, cztery ołtarze w tym główny powstały między 1630 a 1651 rokiem, drewniane polichromowane relikwiarze ze złoceniami z połowy XVII wieku, przepiękne witraże barokowa ambona, wczesnobarokowe ołtarze boczne, obraz z XVII wieku Ecce Homo, obraz z wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, organy z XVII wieku oraz dzwon - rówieśnik "Zygmunta" z katedry wawelskiej z 1520 roku, pochodzący z pierwszej drewnianej korzkiewskiej świątyni.

Z racji jubileuszu "Spotkań&" przeprowadzono trzy konkursy:

Turniej rycerski polegał na trafieniu do celu dzidą z twarzą zasłoniętą hełmem rycerskim (kosz wiklinowy). Rycerz startujący w konkursie naprowadzany był do celu przez pozostałych uczestników. Wszyscy chętnie brali udział w konkursach. Było dużo dobrej zabawy i mnóstwo śmiechu. Konkurs plastyczny i turniej rycerski prowadził Stanisław Adach, konkurs rzutu kapeluszem Helena Grzywacz.

Zwycięzców konkursów nagrodziliśmy śpiewnikami turystycznymi, mapami, słodyczami natomiast rodziców, ciocie i wujków oraz wychowawców - maskotkami.

Nagrodą główną było pasowanie (dzidą z herbem pierwszego właściciela zamku Syrokomli)zwycięzcy turnieju rycerskiego na rycerza Jego Królewskiej Mości.

Uroczystego pasowania dokonała Prezes Hutniczego Koła PTTK "Matragona". Po złożeniu przysięgi Łukasz został prawdziwym rycerzem. Rycerz Łukasz był bardzo dumny i szczęśliwy. Pasowanie wszystkim bardzo się podobało i każdy chciał zostać rycerzem.

Niestety już czas wracać do Krakowa. Jeszcze trochę rozmów, radość zwycięzców i pakowanie.

Do zobaczenia na następnym "Spotkaniu&" - tym razem w krainie& dinozaurów.

Zarząd Integracyjnego Koła PTTK "Matragona" serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe:

Firmie Budowlanej "Filar" z Krakowa
Firmie TAIX z Czchowa


Oraz:

Duszpasterskiemu Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krakowie (zaplecze kulinarne) Hutniczemu Oddziałowi PTTK w Krakowie za ufundowanie śpiewników i map turystycznych

Do zobaczenia na następnych "Spotkaniach...".

Helena Grzywacz

Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz i Stanisław Adach
Linia
Niepełnosprawność i góry
Kalendarz imprez
kontur (2 kB)
copyright