kontur (2 kB)

NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ
21 i 30 kwiecień 2009 roku

Linia

Przyjęcie nowych członków
do Integracyjnego Koła PTTK „MATRAGONA”

Linia

W dniu 21.04.2009 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie, odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich PTTK dla 20-tu uczniów tej szkoły. Od tego dnia stali się oni członkami Integracyjnego Koła PTTK „Matragona”, działającego w Hutniczym Oddziale PTTK w Krakowie.

Po wejściu na salę gimnastyczną, gdzie z niecierpliwością oczekiwali uczniowie szkoły, zostaliśmy przyjęci bardzo entuzjastycznie. Na ścianie wisiał transparent z napisem Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze a dzieci ubrane w krakowskie stroje ludowe śpiewały i tańczyły.

Przygotowały wspaniałe widowisko, po którym Dyrektor Szkoły Pani Lila Dziuba przywitała nas serdecznie. W spotkaniu brał udział Prezes Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie Pan Eugeniusz Halo oraz V-ce Prezes Integracyjnego Koła PTTK „Matragona” - Stanisław Adach, którzy wręczali legitymacje oraz odznaki PTTK nowym członkom Koła.

Pierwszą osobą, która otrzymała legitymację była Patrycja, dziewczynka poruszająca się na wózku inwalidzkim. Ona najbardziej z wszystkich dzieci oczekiwała na tę uroczystość. Była bardzo wzruszona i tak jak inne dzieci bardzo się z niej cieszyła.

Po wręczeniu legitymacji V-ce Prezes Integracyjnego Koła PTTK „Matragona” Stanisław Adach, przekazał Pani Dyrektor Szkoły kompozycję korzenioplastyczną, na której znajdują się drogowskazy z kolorami szlaków turystycznych głównych pasm górskich Polski. Od dzieci natomiast otrzymaliśmy wykonane przez nich pamiątki.

Na zakończenie uroczystości Prezes Oddziału oraz V-ce Prezes Koła wpisali się do Księgi Pamiątkowej szkoły.

Parę dni później tj. 30.04.2009 r. odbyła się podobna uroczystość w Warsztatach Terapii Zajęciowej os. Centrum C 7 Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krakowie. Legitymację otrzymało 14-cie osób. W spotkaniu uczestniczyła Kierowniczka Warsztatów Pani Maria Blajda oraz terapeuci i wychowawcy grup zajęciowych.

Legitymacje wręczali:
Prezes Integracyjnego Koła PTTK „Matragona” - Helena Grzywacz i V-ce Prezes Koła - Stanisław Adach.

Linia
Niepełnosprawność i góry
Kalendarz imprez
kontur (2 kB)
copyright