kontur (2 kB)

Beskid Wyspowy - Luboń Wielki
18 kwietnia 2009 r.

Linia

Wycieczkę zorganizowała i poprowadziła
Organizator Turystyki - Helenka GRZYWACZ

Luboń Wielki

Trasa piesza:

Naprawa (460-620 m) - rozrzucona w górskim krajobrazie wieś na zachód od szosy zakopiańskiej, na stokach Lubonia Małego 869 m. Rodzinna miejscowość poety i publicysty Jalu Kurka. W latach 1933 - 1936 redagowano tutaj periodyk „Wieś - jej pieśń”.

Luboń Wielki 1022 m - szczyt wznosi się nad doliną Raby, która opływa go od południa i wschodu, natomiast od północy opływają go dwa lewobrzeżne dopływy Raby - Potok Krzeczowski oddzielający go od Zębalowej oraz Potok Tenczyński oddzielający szczyt od Strzebla, z którym łączy go szeroka Przełęcz Gliśniańska 634 m. Południowa część kopuły szczytowej wg ludowej tradycji nazywana jest Biernatką.
Osobliwością Lubonia Wielkiego jest jaskinia położona na wysokości 881 m, na południowo-wschodnim stoku w pobliżu urwistych skałek, przy szlaku żółtym. Długość korytarzy wynosi 8 m a otwór znajduje się w zagłębieniu na stoku.
Ciekawą historię ma kończący się na Luboniu Wielkim tzw. Mały Szlak Beskidzki, znakowany czerwono. Powstał w latach międzywojennych wg koncepcji Kazimierza Sosnowskiego, jako północny wariant Głównego Szlaku Beskidzkiego, na pograniczu Beskidów z Pogórzem.
Na Luboniu Wielkim znajduje się jedyne schronisko PTTK w całym Beskidzie Wyspowym oraz największy węzeł szlaków turystycznych. W 1961 roku wybudowany został na Luboniu Wielkim maszt telewizyjnej stacji przekaźnikowej, widoczny nawet z bardzo dużych odległości.

Rabka Zdrój (na pograniczu Beskidu Wyspowego z Gorcami) - miasto leży u ujścia potoków Poniczanki i Słonki do Raby. Sławne uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji dzieci. Wyjątkowo korzystny mikroklimat: 33% powierzchni pokrywa las, duże nasłonecznienie.
Wieś lokowana w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego. W 1606 r. Wzniesiono modrzewiowy kościółek, przebudowany w XVIII w. Wewnątrz ślady polichromii z XVII w. oraz rokokowe ołtarze z XVIII w. W 1936 roku w kościółku otwarto Muzeum Regionalne.
W 1860 roku powstał w Rabce zakład przyrodoleczniczy a w dwa lata później otwarto uzdrowisko. Zachowało się wiele zabytków budownictwa uzdrowiskowego z II połowy XIX wieku.
W Rabce ma siedzibę Grupa Podhalańska GOPR obejmująca zasięgiem działania Beskid Wyspowy, Gorce, Pasmo Podhalańskie, Orawę, Spisz i część Beskidu Średniego.

Przystanek PKS Luboń Mały - Luboń Wielki
- Rabka Zdrój
18.04.2009

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
18.04.2009 Przystanek PKS Luboń Mały - Schronisko na Luboniu Wielkim 1022 m BZ. 06 10 Tak
18.04.2009 Schronisko na Luboniu Wielkim 1022 m - Rabka Zdrój BZ. 06 6 Tak
RAZEM 16
Linia
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Linia
kontur (2 kB)
copyright