kontur (2 kB)

Beskid Średni - Kotoń
16 maja 2009 r.

Linia

Wycieczkę zorganizowała i poprowadziła
Organizator Turystyki - Helenka GRZYWACZ

Beskid Wyspowy

Trasa piesza:

Kotoń Kotoń

Trzebunia – niewielka miejscowość słynąca w XVII wieku z huty szkła. Na uwagę zasługuje tu kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny. Najdawniejsza świątynia powstała w 1619 roku a obecną murowaną wzniesiono w 1799 roku. Wyposażenie pochodzi z dawniejszej świątyni i datuje się je na XVII i XVIII wiek.
Jednak najcenniejszych zabytków związanych z tym kościołem nie można już dziś podziwiać w Trzebuni. Parę malowanych skrzydeł ołtarzowych z przedstawieniem śś. Macieja i Jadwigi Śląskiej datowanych na lata 20. XV wieku, stanowiących jedne z najstarszych dzieł małopolskiego malarstwa gotyckiego, przeniesiono do Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kotoń Kotoń

Kotoń (773 – 857 m) – obok Koskowej Góry jedno z wyższych wzniesień na głównym grzbiecie Beskidu Makowskiego, pomiędzy dolinami Raby na wschodzie i Skawy po stronie zachodniej.
Dwuwierzchołkowa Góra leży na północy zachód od Pcimia i szosy zakopiańskiej a na północy od Krzczonowa i Tokarni. Na stoku południowym Gronia osiedle i polana Jaworzyny(wybitne krajobrazy). Na południe od głównego, gęsto zalesionego szczytu - osiedle Zawadka, upamiętnione bohaterskimi walkami oddziałów AK z Niemcami w 1944 roku (pomnik).

Kotoń Kotoń

Pcim – miejscowość letniskowa, usytuowana jest na pograniczu Beskidu Średniego i Wyspowego, w środkowym odcinku Raby, przy ujściu potoku Kaczanki.

Kotoń Kotoń

Nazywany przedtem Nedanową Wolą (od nazwiska zasadźcy), został założony przez dworzanina króla Kazimierza Wielkiego – Nedana w 1351 roku. Pierwotnie osiedlała się tu ludność ze środkowej Małopolski oraz różni nawróceni zbiegowie, zbóje i jeńcy wojenni (głównie Tatarzy).
Stworzyli oni odrębną grupę etnograficzną zwaną Kliszczakami o swoistej gwarze, obyczajowości i stroju. W XVII wieku był tutaj silny ośrodek ruchu ariańskiego.
Kościół pw. św. Mikołaja w Pcimiu wzmiankowany po raz pierwszy w 1338 roku, był niewątpliwie budowlą drewnianą, a za relikt jej wyposażenia można uznać gotycką figurę św. Mikołaja z końca XIV wieku, przeniesioną do nowej świątyni zbudowanej około 1820 roku.
Wyposażenie świątyni jest późnobarokowe, a według tradycji ołtarze znajdujące się w kościele w Pcimiu pochodzą z krakowskiego kościoła św. Agnieszki na Stradomiu.
Ta barokowa świątynia klasztoru Bernardynek została zlikwidowana w 1788 roku i była użytkowana w XIX wieku jako magazyn.
Chluba Pcimia to dziś Gminny Ośrodek Kultury z izbą regionalną poświęconą tutejszym góralom – Kliszczakom. W zbiorach zwraca m.in. uwagę wyposażenie typowej chałupy kliszczackiej oraz wystawy: rzeźb regionalnych, narzędzi, wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych oraz ozdób choinkowych.

Z Pcimia prowadzi pieszy szlak na Górą Kotoń 839 m.
Na wschód od miejscowości wznosi się Kudłacz 742 m, zwany tak od nazwiska popularnego wśród mieszkańców żyjących u podnóża góry. Na Kudłaczu znajduje się schronisko.
Za Pcimiem boczna droga prowadzi w kierunku Tokarni.

Kotoń Kotoń

Trzebunia - Kotoń - Pcim
16.05.2009

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
16.05.2009 Trzebunia – Kotoń Zachodni 773 m BZ. 04 7 Tak
16.05.2009 Kotoń Zachodni – Kotoń 857 m BZ. 04 2 Tak
16.05.2009 Kotoń – Pcim BZ. 04 7 Tak
RAZEM 16
Kotoń Kotoń Kotoń Linia
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Relacja fotograficzna - Stanisław Adach
Linia
kontur (2 kB)
copyright