kontur (2 kB)

Hrobacza Łąka

10 maja 2008 roku

Linia

Wycieczkę zorganizowała i poprowadziła
Organizator Turystyki - Helenka GRZYWACZ

Jesioro Porąbka

Trasa piesza:

Porąbka - położona na północnych krańcach Beskidu Małego u ujścia potoku Wielka Puszcza do Soły, nad brzegiem zaporowego Jeziora Czanieckiego. Porąbkę zakładali w XV wieku Korniczowie a należała do królewszczyzny oświęcimskiej. W okresie późniejszym weszła w skład dóbr starostów oświęcimskich oraz żywieckich Habsburgów
W dolinie potoku Mała Puszcza (Porąbka Kozubnik) w latach 80-tych powstało duże centrum wczasowo - wypoczynkowe z licznymi obiektami, m.in. basenami pływackimi, amfiteatrem,placami zabaw, kortami tenisowymi, salami widowiskowymi, orczykowym wyciągiem narciarskim i dużym zapleczem gastronomicznym.

Zapora Porąbka - zapora wodna wybudowana w latach 1928 - 1937 w Międzybrodziu Bialskim, która pełni funkcje przeciwpowodziowe i rekreacyjne. Jest to zapora typu ciężkiego. Zbudowana została na podłożu skalnym wg projektu prof. Gabriela Narutowicza i inż. Tadeusza Baeckera. Wysokość zapory wynosi 37,7 m, a jej długość 260 m.
Przy zaporze znajduje się elektrownia wodna zbudowana w latach 1951-1954, jako pierwszy element Zespołu Elektrowni Wodnych, którego pozostałymi elementami są Tresna i Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka - Żar.

Bujakowski Groń 749 m - na północno - zachodnim zboczu Bujakowskiego Gronia nad wsią Kobiernice, na lewym brzegu Soły znajdują się ciekawe ruiny zamku „Wołek”. Zamek obronny zajmował niewielką kulminację wzgórza Kopiec 441 m połączonego przełączką z masywem i zboczem Bujakowskiego Gronia. Kopiec otaczają dwa potoki z powyższej góry spływające a bardzo strome zbocza czyniły warownię celem niezmiernie trudnym do zdobycia, Dostępu do najsłabszego punktu - wspomnianej przełączki - broniła potężna murowana brama wjazdowa. Zarówno budowla samego zamku jak też mur składały się z cegieł i podwójnego pierścienia wałów ziemnych rozdzielonych głęboką na kilka metrów fosą.
Zamek zbudował w trudnym do ustalenia okresie (pomiędzy 1335 i 1360 r.), książe oświęcimski Jan Scholastyk. Budowla należała do istotnych punktów obronnych księstwa oświęcimskiego.
W I połowie XV wieku Wołek jako lenno otrzymują od książąt oświęcimskich - Skrzyńscy, biorąc pod opiekę też inne zamki - na Grojcu nad Żywcem i na Żarze nad Barwałdem. Wszystkie te zamki stały się jednak wkrótce bazami rozbójniczej działalności Skrzyńskich, co poróżniło ich z królem Kazimierzem Jagiellończykiem. Na polecenie króla zamek został zburzony w 1477 roku.

Hrobacza Łąka 830 m - na zarośniętej szczytowej polanie Hrobaczej Łąki niemiecka organizacja turystyczna Beskideverein urządziła w latach 30-tych małą stację turystyczną, funkcjonująca również w okresie okupacji. Po 1945 roku działała tu najpierw stacja turystyczna Oddziału PTTK w Bielsku-Białej a potem prywatne schronisko. Obecnie jest tu ogólnodostępny dom turystyczno-rekolekcyjny na 35 miejsc noclegowych.
Na północnym stoku Hrobaczej Łąki przez wiele lat funkcjonował duży kamieniołom piaskowca.
W pobliżu Hrobaczej Łąki na całkowicie zalesionej kulminacji Zasolnicy 556 m nad Porąbką, mieści się jedyny rezerwat przyrody w Paśmie Magurki Wilkowickiej o nazwie „Zasolnica”. Ochronie podlega tutaj starodrzew buczyny karpackiej a z rzadkich gatunków zwierząt można spotkać jarząbka, głuszca i gołębia grzywacza.

Przełęcz U Panienki 741 m - nazwa przełęczy pochodzi stąd, że stoi na niej kamienna figura Matki Boskiej, ufundowana przez leśniczego z Kóz w roku 1884.

Straconka 410 - 450 m - jedna z najbardziej malowniczych dzielnic Bielska-Białej na południowy wschód od centrum miasta, u podnóży masywu Magurki Wilkowickiej. Osadę i pierwsze pasterskie osiedle założono w XVI wieku a Straconka wchodziła w skład sąsiedniego Lipnika.
Na prawym brzegu potoku Straconka znajdują się pozostałości wału ochronnego z czasów szwedzkiego „potopu”. Nad potokiem Mała Straconka znajdują się tzw. Bulwary Miłości, jedno z ulubionych miejsc spacerów mieszkańców Bielska-Białej a tuż obok tereny rekreacyjne.

Porąbka - Hrobacza Łąka 828 m - Straconka
10-05-2008

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
10-05-2008 Porąbka - Hrobacza Łąka 828 m BZ. 03 9 Tak
10-05-2008 Hrobacza Łąka - Przełęcz między Gaikami (809 m) a Groniczkami (839m) BZ. 03 4 Tak
10-05-2008 Przełęcz m. Gaikami a Groniczkami - Straconka BZ. 03 5 Tak
RAZEM 18
Ognisko Linia
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Linia
kontur (2 kB)
copyright