kontur (2 kB)

Spotkanie Wigilijne 2007

Linia Uczestnicy spotkania
W KLUBIE TURYSTY Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie,
odbyło się spotkanie OPŁATKOWE Koła MATRAGONA,
na którym podsumowano działalność w roku 2007
oraz przyjęto plan działalności na 2008 r.
W spotkaniu uczestniczył
Prezes Zarządu Oddziału Kol: Eugeniusz Halo.
Linia
copyright