kontur (2 kB)
olszanica (37 kB)

51 Wiosenny
Zlot Turystów Pieszych

Olszanica 2018
19 maja 2018 r.

META ZLOTU:
FORT NR 39 „OLSZANICA”
Kraków, ul. Ireny Kosmowskiej 12.

Linia zlot01 (184 kB)

Fort 39 Olszanica

Fort 39 Olszanica powstał w latach 1884 - 1885, jako fort półstały, zmodernizowany ćwierć wieku później i przebudowany na stały fort obrony bliskiej.

Jego konstrukcja i narys podobna jest do Fortu 41a Mydlniki i Fortu 49 1/2a Mogiła, aczkolwiek brak mu wysuniętej kaponiery szyjowej, charakterystycznej dla większości fortów tego typu, zbudowanych lub zmodernizowanych około 1910 roku (w tym wypadku uzasadniają to warunki terenowe, leży on bowiem na grzbiecie, w miejscu, gdzie warunki prowadzenia ostrzału bocznego są niekorzystne, częściowo tą rolę spełniała ziemna basteja, która znajdowała się w północno - wschodniej części wału szyjowego, w miejscu, gdzie obecnie stoi drewniana wiata).
Fort Olszanica zachował się w bardzo dobrym stanie; zawdzięcza to gospodarzom, w miarę na bieżąco był konserwowany i remontowany.

Przez wiele lat znajdował się w nim magazyn rowerów ''Romet'', a w 1984 r. został przekazany w użytkowanie Hufcowi ZHP Kraków - Krowodrza, po pożarze przejął go Harcerski Klub Turystyki Konnej.
Hotelik w Forcie Olszanica pozostaje w gestii MDK ''Dom Harcerza'' z ul. Reymonta 18, sekcją MDK pozostaje również Klub Turystyki Konnej ''Tabun''; choć zatracił on z czasem harcerski charakter: prowadzi bowiem naukę jazdy konnej nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych; drugim nurtem działalności klubu jest hipoterapia czyli rehabilitacja osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu jazdy konnej i ćwiczeń wykonywanych na koniu.

Las Wolski

Las Wolski stanowi nie tylko „zielone płuca Krakowa”, ale równocześnie jest całoroczną bazą rekreacyjną mieszkańców miasta i licznie odwiedzających Kraków turystów. Położony na wzgórzach stanowiących południowo-wschodnie pasmo wzniesień Jury Krakowsko-Wieluńskiej rozciąga się w zachodniej części miasta w odległości około 8 km od centrum. Las Wolski pokrywa najwyżej wzniesione wzgórza: Sowiniec (358 m n.p.m.), Pustelnik (352 m n.p.m.), Srebrna Góra (326 m n.p.m.). Wzniesienia te są położone około 100 m wyżej od Błoń Krakowskich, las góruje więc ponad miastem i stanowi wspaniałą, naturalną panoramę zieleni w zachodniej części Krakowa.
Krajobraz w Lesie Wolskim jest bardzo zróżnicowany, bogata jest rzeźba terenu. Różnice wzniesień na krótkich odcinkach są tutaj stosunkowo duże, wynoszą nawet około 120 m. Stoki wzgórz mają formę stromych krawędzi, a rozcinające je doliny przybierają kształt głębokich jarów i wąwozów. Jest to typowy krajobraz dla skał wapiennych. Teren, na którym położony jest Las Wolski oraz otaczające go wzgórza pasma Sikornika, zbudowany jest bowiem z wapienia górno-jurajskiego. Występują tutaj głownie gleby płowe, rzadziej gleby brunatne oraz fragmentarycznie rędziny o podłożu wapiennym.

W zwartym drzewostanie Lasu Wolskiego znajduje się kilka polan wypoczynkowych. Są to polany: Wincentego Wobra, Juliusza Lea, Jacka Malczewskiego, Bielańska, Harcerska, Sowiniec.
Uroczysko Las Wolski wraz z uroczyskami Sikornik, Łasina, Celiny tworzy jeden obręb leśny i rekreacyjny o powierzchni 462 ha, położony w całości na terenie Dzielnicy VII Miasta Krakowa.
Kompleks leśny Lasu Wolskiego (422 ha) historycznie dzieli się na dwa uroczyska: Las Wolski i Bielany. Uroczysko Las Wolski było dawniej własnością księcia Marcelego Czartoryskiego. Spadkobiercy i następni właściciele Lasu Wolskiego odsprzedali go w 1917 roku Kasie Oszczędności Miasta Krakowa, a ta ofiarowała go miastu. Uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono leśną darowiznę o pow. 335,13 ha na tzw. „Park Ludowy”.
Las Uroczyska Bielany był od 1604 roku własnością Klasztoru O.O. Kamedułów, których sprowadził do Polski Mikołaj Wolski – Wielki Marszałek Koronny. Klasztor otrzymał ten las w darowiźnie od Sebastiana Lubomirskiego.
Las Wolski należy do największych w Polsce parków leśnych. Jego liczne drogi i ścieżki rekreacyjne ciągną się na łącznej długości 40 km.

Wytyczono w nim 8 szlaków spacerowych o łącznej długości około 36 km oraz szlak rowerowy, narciarski i konny. Przy ścieżkach spacerowych i polanach rekreacyjnych rozmieszczone są ławki i schrony przeciwdeszczowe. Bliskość miasta, dobra komunikacja i odpowiednie zagospodarowanie Lasu Wolskiego sprzyja rekreacji.
W centrum Lasu Wolskiego położone są: klasztor O.O. Kamedułów na Srebrnej Górze – obiekt klasy „0”, „Belweder” na Przegorzalskiej Skale (obecnie należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego), w którym mieści się Instytut Badań Polonijnych), Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego na Wzgórzu Sowiniec oraz Ogród Zoologiczny.
Z Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego, będącego ważnym obiektem historycznym, rozciąga się wspaniały widok na Las Wolski i na panoramę Krakowa. Jest on symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Budowę Kopca zakończono 9 lipca 1937 roku. W Lesie Wolskim dominuje siedliskowy typ lasu wyżynnego zajmujący około 61% obszaru Lasu. Na pozostałych 39% występują siedliska lasu mieszanego wyżynnego.
Drzewostany Lasu Wolskiego mają względnie naturalny skład gatunkowy, przez co posiadają wysokie wartości krajobrazowe. Występują tutaj drzewostany liściaste wielogatunkowe. Przewagę stanowią lasy składające się z dębu, buka i brzozy. Łącznie zajmują one około 89% obszaru. Są to głównie lasy brzozowo-dębowe, brzozowo-dębowo-bukowe, dębowe wielogatunkowe, lite buczyny, buczyny wielogatunkowe i brzeziny wielogatunkowe. Ogółem w Lesie Wolskim występują 32 gatunki drzew.

Głównym celem prowadzenia gospodarki leśnej na obszarze Lasu Wolskiego jest utrzymanie trwałości drzewostanu. Dąży się do zachowania drzew starych, dziuplowatych, zasiedlonych przez ptaki, drzew pomnikowych oraz szczególnie pięknych, wiekowych okazów.

Na obszarze lasu wyróżnia się trzy obręby:

zlot02 (142 kB)

Zlot Turystów Pieszych - Olszanica 2018

Niektórzy na sobotę mieli taki cel:
Oglądać w tv - ślub Harrego i Markel.
A ja, wcale tego oglądać nie chciałem,
Więc na Zlot Turystów Pieszych pojechałem.
„Zawodowcy”, w górach, czują się doskonale,
Lecz „duch sportu”, kryje się w masowym udziale.
W tym względzie, Helena przykładem nam świeci,
Bo robi imprezy, dla młodzieży i dzieci.
Może dobrego przykładu, ktoś sobie życzy?
Taki właśnie dzisiaj, był Zlot w Olszanicy.
Sport i historia … Helena - to mądra głowa,
Udział tu biorą, trzy szkoły - z miasta Chrzanowa.
Są też emeryci i inni seniorzy,
W masowej imprezie, są wziąć udział skorzy.
Duża grupa uczestników, dziś właśnie gości,
Na Kopcu - z okazji stu lat niepodległości!
Kopiec i Sikornik - to młodzieży zdobycze,
Piłsudskiemu złożą wieniec, zapalą znicze.
Brak młodych działaczy, Helenie doskwiera,
Ma jak zawsze: Grześka, Teresę, Mullera …
Boguś - dobry przewodnik, jak ktoś sobie życzy,
Opowiada historię, fortu w Olszanicy.
Fort trzydzieści dziewięć, nie najbardziej znany,
Lecz to fort krakowski, najlepiej utrzymany.
Bo przecież po wojnie, mało kiedy się zdarzy,
Aby któryś z fortów, miał dobrych gospodarzy.
Tu był skład „Rometu”, potem w dobrej wierze,
Gospodarowały tu druhny i harcerze.
Do dziś jest tu hotel i goście bywają,
Ci goście, na piętrowych łóżkach sypiają.
Fort już zwiedziliśmy, na placyk wracamy,
Zanim w coś zagramy, grochówkę zjadamy.
Młodzież jest zachłanna, do wszystkich gier rusza,
Lotek, ringa, piłki, podkowy, kapelusza …
Przy takich spotkaniach, młodzi nie zawodzą,
Do współzawodnictwa, poważnie podchodzą.
Też udział wziąłem - „tanio nie sprzedałem skóry”,
Wygrałem konkurs - rzut piłeczką do dziury!
Czemu skończyłem konkurs, z tak dobrym wynikiem?
Byłem wśród seniorów … jedynym zawodnikiem …
(Była również ze mną, moja Lenka mała,
Dobrze moja wnusia, podkową rzucała!)
I rozdanie nagród - to jest nie do wiary,
Były: piłki, książki, dyplomy, puchary.
Cieszą się dzieciaki, seniorzy się cieszą,
Bo popularyzują, turystykę piesza!
Spędziłem na Zlocie, z wnuczką, trzy godziny,
Potem powróciłem, na łono rodziny.
(Choć przed tym uciekłem i tego nie chciałem,
We wszystkich stacjach, ślub stulecia oglądałem …)

Waldemar Ciszewski - Olszanica - 19.05.2018 r.

zlot03 (144 kB) Linia pieczec (34 kB) kopiec01 (125 kB) kopiec02 (144 kB) kopiec04 (129 kB) Linia
Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka
Relacja fotograficzna - Waldemar Ciszewski
Linia
Powrót
copyright