kontur (2 kB)

"Poznajemy Kraków i okolice"
Tyniec przez Grodzisko
11 czerwca 2016 r.

Linia tyniec01 (57 kB) Linia

Grodzisko to wzgórze w Krakowie, w Dzielnicy VIII Dębniki o wysokości 282 m n.p.m. (ok. 70 m nad poziomem przepływającej tuż obok Wisły). Położone jest na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Stanowi najbardziej na zachód wysunięte wzniesienie Wzgórz Tynieckich.

Najstarsze znane ślady osadnictwa na terenie Tyńca pochodzą z mezolitu (ok. 8000-4800 lat p.n.e.). Liczne zabytki archeologiczne potwierdzają istnienie osady na Górze Klasztornej, pochodzącej sprzed 2300 lat p.n.e. z czasów epoki neolitu. Znaleziono tu ślady pracowni ceramicznej wytwarzającej wysokiej jakości ceramikę siwą oraz najstarszej w Polsce mennicy wytwarzającej głównie srebrne monety celtyckie.

W początkach X wieku Tyniec zamieszkiwali Wiślanie. Nie wiadomo kiedy założono miejscowy klasztor, jego pochodzenie kryje się w mrokach dziejów. klasztor wzniesiono na podwalinach starszego grodu. Pierwszą osadę na wzgórzu na którym dziś znajduje się klasztor, założono ok. 3 tys. r.p.n.e.

Źródło: Merkuriusz Polski

Program spaceru:

Spacer przygotował i poprowadził: Bogusław Müller

tyniec02 (72 kB) Linia
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Powrót
copyright