kontur (2 kB)

"Poznajemy Kraków i okolice"
"Ludwinów""
13 marca 2016 r.

Linia ludwinow01 (122 kB)

13 marzec 2016 wycieczka na Ludwinów. Prowadzi pan Bogdan Müller. Ludwinów niegdyś wieś na prawym brzegu Wisły, na przeciw zamku krakowskiego.
Spacer zaczynamy przy nieczynnym hotelu Forum, którego projektantem był znany krakowski architekt Janusz Ingarden. Mijamy sztuczną plażę i przechodzimy na tyły hotelu, gdzie wybudowano nowoczesne apartamentowce. Tuż obok inny świat, stare domki i sypiące się kamieniczki. To tu urodził się malarz Aleksander Kotsis, który malował przede wszystkim sceny z życia małopolskiego ludu - chłopów, wiejskie dzieci, pejzaże podkrakowskie i górali. Miejsce to zostało uwiecznione przez muzyka Jerzego Petersburskiego w „Ludwinowskim tangu”, a wodewil Stefana Turskiego „Lola z Ludwinowa” powstał na kanwach prawdziwej historii ludwinowskiej społeczności. Melodia piosenki „Oka” została zaczerpnięta przez autora Ludwika Pasternaka właśnie z tego wodewilu. Przechodzimy przez stylowy, kamienny most Retmański na rzece Wildze. Wybudowany w okresie międzywojennym, tuż przy ujściu do Wisły. Jego nazwa pochodzi od retmana - starszego flisaka. Pogłębioną rzeką spławiano niegdyś węgiel ze Śląska do Krakowa a ludność zamieszkująca Ludwinów to byli w większości flisacy. Przechodząc na drugą stronę kanału mijamy Dom Sokoła - budynek organizacji sportowej powstałej w zaborze austriackim. Mieścił się w nim basen i sala ćwiczeń. Obecnie mieści się tu schronisko PTSM.

ludwinow02 (101 kB)

Kładką Ojca Bernatka wracamy na lewy brzeg Wisły. Zatrzymujemy się w kościele Bonifratrów, jednej z najpiękniejszych budowli barokowych Krakowa. Znajduje się tu poradnia ziołolecznictwa a na tyłach kościoła Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana. Po drugiej stronie ulicy Krakowskiej mijamy pierwsze schronisko dla bezdomny wybudowane przez św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego. Początki przytuliska sięgają 1888 roku. W swoim testamencie św. Brat Albert nakazał braciom iść zawsze tam, gdzie warunki są najcięższe, gdzie nikt nie służy ludziom opuszczonym.

Marek Topór

Linia

Program spaceru:

Spacer przygotował i poprowadził: Bogusław Müller

ludwinow03 (113 kB) Linia
Relacja fotograficzna - Marek Topór
Powrót
copyright