kontur (2 kB)
52 zlot (8 kB)

52 Jesienny
Zlot Turystów Pieszych

Skała Kmity 2016
24 września 2016 r.

herb-zabierzow (29 kB) zabierzow (9 kB) pttk (33 kB)

Patron Honorowy:
Elżbieta Burtan - Wójt Gminy Zabierzów

Linia zabierzow02 (156 kB)

52 Jesienny Zlot Turystów Pieszych organizowany przez Komisję Turystyki Pieszej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, odbył się na terenie gminy Zabierzów.

Północne obszary gminy znajdują się na wzniesieniu Wyżyny Olkuskiej, środkowe w obniżeniu Rowu Krzeszowickiego, południowe na wzniesieniu Grzbietu Tenczyńskiego i obniżeniu Bramy Krakowskiej.
To położenie gminy decyduje o dużej różnorodności krajobrazowej i przyrodniczej tego terenu.

Duże walory tych obszarów były przyczyna włączenia ich do parków krajobrazowych; Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

Na obszarach obydwu tych parków znajdują się liczne ostańce i inne skały wapienne o fantastycznych kształtach, jaskinie, krasowe źródła i leśne potoki z kryształowo czystą wodą, głębokie wąwozy, liczne zabytki kultury materialnej.

Tereny gminy sąsiadują z Ojcowskim Parkiem Narodowym.

Do najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc gminy Zabierzów należą: Dolina Kobylańska, Dolina Bolechowicka ze słynną Bramą Bolechowicką, Skała Kmity, Las Zabierzowski, Dolina Brzoskwinki.

Na najbardziej cennych przyrodniczo obszarach utworzono 3 rezerwaty przyrody – Dolina Kluczwody, Wąwóz Bolechowicki ,Skała Kmity oraz liczne pomniki przyrody.

Rezerwat „Skała Kmity” utworzony został w 1959 roku, w celu ochrony naturalnego krajobrazu przełomu rzeki Rudawy, a także naskalnej roślinności i lasu.

W rezerwacie znajduje się stroma, o niemal pionowych ścianach, skała wapienna wysoka na ok. 25 metrów z wyrytymi historycznymi napisami i roślinnością naskalną.
Prócz niej jest jeszcze kilka mniejszych skał wapiennych z okresu jury, znajdujących się w lesie tworzonym głównie przez dęby.

Obecnie skała wznosi się tuż nad drogą wojewódzką nr 774.
W 2000 roku nadleśnictwo Krzeszowice utworzyło ścieżkę dydaktyczną, prowadząca od Skały Kmity do Doliny Grzybowskiej.

Nazwa skały pochodzi od rycerza Kmity, który według legendy z XVI wieku nieszczęśliwie zakochał się w pięknej Olimpii Bonerównie, córce ówczesnego właściciela Balic. Nie mogąc ożenić się z nią, rzucił się z rozpaczy wraz z koniem z tej skały.
W miejscu, z którego skoczył, znajduje się krzyż.

Przez teren gminy Zabierzów przebiegają liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe.

Patronat Honorowy nad Zlotem sprawowała
Wójt Gminy Zabierzów, Pani Elżbieta Burtan.

Meta Zlotu znajdowała się na płycie Rynku, pod Ratuszem – siedzibą władz gminy.

Uczestnikami Zlotu byli:

  1. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Jaworznie (i tutaj serdeczne podziękowania dla Pani Danusi Paderewskiej za trud jaki włożyła organizując tak wielka grupę turystów).
  2. Szkolne Koło PTTK nr 2 z Krakowa.
  3. 11-osobowa rodzina „Pustułeczki” z Krakowa.
  4. Indywidualni turyści z Bochni i Krakowa.
  5. Dzieci z gminy Zabierzów.

Smaczną grochówkę przygotował nam Bar Dollar.

Na mecie rozegrano 4 konkursy:

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni a najliczniejsze drużyny otrzymały puchary.

Wśród nagrodzonych był również Kamil Paletko – mieszkaniec Zabierzowa.

Nagrodę Komandora Zlotu otrzymała drużyna z Jaworzna.

W Zlocie wzięli udział również zaproszeni goście:

Puchary i nagrody wręczali zaproszeni goście.

Zarząd Komisji Turystyki Pieszej działającej w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie serdecznie dziękuje Pani Wójt Gminy Zabierzów za patronat nad naszym Zlotem i wszystkim przybyłym gościom.

Gorące podziękowania dla wszystkich organizatorów biorących udział w przygotowaniu Zlotu składa

Komandor Zlotu – Helena Grzywacz

zabierzow03 (161 kB)

Szlaki spacerowe i edukacyjne:

Skała Kmity – lasy zabierzowskie (szlaki geologiczno-przyrodnicze):
czerwony (0 kB) Zabierzów – droga Zabierzów - Kleszczów 1,1 km – gaj. Grzybów 3,1 km – Skała Kmity (parking) 5,4 km – Dolina Grzybowska (źródło) 7,0 km droga do „zapałki 9,2 km – Zabierzów 10,8 km.
zolty (1 kB) Skała Kmity: parking – rezerwat „Grań Skała Kmity” - parking – 2,3 km. Dolina Grzybowska (rejon Skały Kmity) około 3 km (ścieżka przyrodnicza Nadleśnictwa), Szlak Burowski spacerowy, zielony (0 kB) przez Wąwóz Burowski do Lasu Zabierzowskiego – 2 km.

Znakowane szlaki piesze:

Kleszczów – Zbrza – Zabierzów czarny (0 kB) niebieski (0 kB) – i 5,7 km.

zabierzow01 (122 kB)
Regulamin 52 Zlotu do wydruku
Linia
Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka
Linia
Powrót
copyright