kontur (2 kB)
logo_tlp (21 kB)

51 Jesienny Zlot Turystów Pieszych

Staniątki 2015

w dniu 26.09.2015 r.

baner (28 kB)

Wydarzenie pod Patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
Romana Ptaka

znaczek (11 kB) Linia uczestnicy (193 kB)

W programie:

Deszczowy Zlot

Nieopodal Niepołomic znajduje się wieś Staniątki, na miejscu której – jak głosi legenda – zatrzymał się w 996 r. św. Wojciech w drodze na dwór Bolesława Chrobrego.

Staniątki należały do rodu Gryfitów i rozwinęły się w XII i XIII w. W 1228 r. wojewoda krakowski Klemens Gryfita Klimontowic wraz ze swymi braćmi ufundował i uposażył hojnie tutejszy klasztor Benedyktynek. Pozostawał on pod szczególną opieką panujących; przywileje nadawali mu Bolesław Wstydliwy, Władysław Łokietek, Stefan Batory i Jan Kazimierz.

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha wzniesiono przed 1238 r. Był on jednonawową, ceglaną świątynią, którą jeszcze przed końcem XIII w. przebudowano na trójnawową halę. Wąskie nawy boczne zostały oddzielone filarami, na których wsparto nowe sklepienie. Kościół zachował się w tej postaci, z niewielkimi zmianami, do czasów obecnych. W okresie baroku dokonano kilku przekształceń, z których najważniejszym było wyposażenie wnętrza w późnobarokowe sprzęty oraz pokrycie ścian polichromią. Ta ostatnia została wykonana przez Andrzeja Radwańskiego w 1760 r. i stanowiła wiano jego córki Martyny wstępującej do staniątkowskiego klasztoru. Z zewnątrz ściany kościoła pokryto pod koniec XIX w. czerwonym tynkiem imitującym wątek ceglany.

Równocześnie ze świątynią powstał klasztor, konsekrowany w 1238 r. Pierwotne zabudowania klasztorne spłonęły prawie całkowicie w kilku pożarach w XVI i XVII w. Obecne powstały w wyniku rozbudowy dokonanej staraniem ksieni Anny Cecylii Trzcińskiej w latach 40. XVII w. Barokowy w formie klasztor ma plan czworoboku, ze sklepionymi krzyżowo krużgankami, obiegającymi na parterze prostokątny wirydarz.

Przez stulecia istnienia klasztor zgromadził w swoich murach wiele cennych dzieł. Do najstarszych należą dwie gotyckie figury Madonn na tronach (XIV w.) oraz późnogotycka rzeźba Chrystusa Frasobliwego.

Przechowywane są tutaj liczne zbiory rzemiosła artystycznego i sztuki sakralnej, a także niezwykle bogata biblioteka. W kaplicy przy południowej nawie kościoła umieszczony jest otaczany szczególną czcią wizerunek Matki Bożej Bolesnej. Jest to malowany na lipowej desce obraz Matki Bożej ukazującej serce, w które godzi siedem mieczy. Otaczający ją czterej aniołowie trzymają narzędzia Męki Pańskiej.

I właśnie tutaj, w Staniątkach 26.09.2015 roku odbył się nasz 51. Jesienny Zlot Turystów Pieszych.

Zlot odbywał się pod Patronatem Honorowym:

Nasz Zlot brał również udział w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, organizowanej właśnie w tym dniu przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie.
Każdy uczestnik Zlotu otrzymał Certyfikat potwierdzający udział w Sztafecie.

Uczestnikami Zlotu byli:

Uczestnicy 51.Jesiennego Zlotu wędrowali po Puszczy Niepołomickiej, brali udział w Polach Chwały odbywających się co roku w Niepołomicach, zwiedzali kościół i muzeum przyklasztorne sióstr Benedyktynek w Staniątkach.
Siostry przygotowały nam smaczny posiłek, na który składały się krupnik i bigos.

Meta Zlotu znajdowała się na Trakcie św. Wojciecha przy klasztorze.

Na mecie rozegrano cztery konkursów:

Najlepsi zostali nagrodzeni a najliczniejsze drużyny otrzymały puchary.

Na mecie znajdował się również punkt weryfikacyjny odznak turystyki pieszej, prowadzony przez przodownika TP stopnia I pana Władysława Ruska.

W Zlocie wzięli udział również zaproszeni goście:

Puchary i nagrody wręczał Wiceprezes Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK i Honorowy Przodownik OTP Władysław Rusek.

Zarząd Komisji Turystyki Pieszej działającej w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie serdecznie dziękuje Patronom Honorowym naszego Zlotu, przybyłym gościom oraz organizatorom biorącym udział w przygotowaniu Zlotu.

Komisja Turystyki Pieszej składa szczególne podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Pana Romana Ptaka

.

Do zobaczenia na następnych Zlotach.

Komandor Zlotu – Helena Grzywacz

W relacji wykorzystano tekst Barbary Sanockiej.

zlot01 (191 kB) Klasztor w Staniatkach Linia pieczatka200 (19 kB) Linia
Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Linia
Powrót
copyright