kontur (2 kB)

48 Wiosenny Zlot Turystów Pieszych

Bolechowice 2015

w dniu 23.05.2015 r.

zlot-bolechowice (72 kB)

Wydarzenie pod Patronatem Wójta Gminy Zabierzów
Elżbiety Burtan

baner (38 kB) Linia KT WIERCH

48 Wiosenny Zlot Turystów Pieszych Bolechowice 2015 - odbył się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Zabierzów p. Elżbiety Burtan, w dniu 23 maja 2015.

Meta Zlotu znajdowała się na stadionie sportowym w Bolechowicach.

Turyści biorący udział w Zlocie wędrowali szlakami turystycznymi po Dolinkach Krakowskich.

Bolechowice – leżą na szlaku łącznikowym – Zabierzów – Dolina Bolechowicka oraz w pobliżu Dolinek Jurajskich, nad potokiem Bolechówka.

We wsi znajduje się murowany kościół św. Piotra i Pawła, zbudowany w 1393 roku, wielokrotnie przebudowywany w XV i drugiej połowie XVII wieku. Wyposażenie barokowe. W ołtarzu głównym z 1685 r. cenny obraz Ukrzyżowanie” Jana Trycjusa – nadwornego malarza Jana III Sobieskiego. W prezbiterium gotycka polichromia.

Obok cenny zespół dworski, barokowy dwór murowany z końca XVIII wieku, otoczony parkiem. Obecnie w rękach prywatnych , nie do zwiedzania.

Dolina Bolechowicka – zwana też Wąwozem Bolechowickim, licząca 1.5 km długości uznana jest za jedną z najbardziej malowniczych z Podkrakowskich Dolinek.

Urozmaicone formy skalne – wspaniałe wrota skalne o niespotykanej wielkości, prawie 30 metrowej wysokości skalna brama, zwana Bramą Bolechowicką.
Razem z Filarem Pokutników i Abazego, sterczącymi po przeciwnych stronach doliny, stanowią znakomity teren treningowy dla amatorów wspinaczki.

Dnem doliny płynie wartki potok tworzący bystrza, a w górnej części niewielki wodospad. Na skalistych zboczach spotyka się typowe murawy kserotermiczne.
W swej górnej części dolina tworzy kilka odnóg, z których najdłuższa – właściwa, przybiera formę niedostępnego i zalesionego jaru.

W 1968 roku dolinę objęto ochroną, tworząc rezerwat krajobrazowy. Została ona włączona w obszar Natura 2000 Dolinki Jurajskie. Poza jego granicami, przed Bramą Bolechowicką znajduje się krasowe źródło, które zostało uznane za pomnik przyrody

.

W Zlocie brały udział następujące drużyny:

Na mecie rozegrano pięć konkursów:

Najlepsi zostali nagrodzeni a najliczniejsze drużyny otrzymały puchary.

Na mecie znajdował się również punkt weryfikacyjny odznak turystyki pieszej, prowadzony przez przodownika TP stopnia I pana Władysława Ruska.

W Zlocie wzięli udział również zaproszeni goście:

Puchary i nagrody wręczali zaproszeni goście.

Zarząd Komisji Turystyki Pieszej działającej w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie serdecznie dziękuje Pani Wójt Gminy Zabierzów za patronat nad naszym Zlotem i wszystkim przybyłym gościom oraz organizatorom biorącym udział w przygotowaniu Zlotu.

Komandor Zlotu – Helena Grzywacz

TRASY ZLOTU

 1. TRASA NR 1
  Przybysławice MPK – Korzkiew – Grębynice – Prądnik Korzkiewski – Zamkowe Skały – Dolina Kluczwody – Gacki – Bolechowice.
  Długość szlaku 12 km, szlakiem niebieski (0 kB)
 2. TRASA NR 2
  Szklary PKS – Dolina Będkówki – Będkowice – Dolina Kobylańska – Karniowice – Brama Bolechowicka – Bolechowice.
  Długość szlaku 12 km – w tym 10,7 km szlakiem żółty (0 kB) i 0,8 kmczarny (0 kB)
 3. TRASA NR 3
  Murownia MPK – Jaskinia Wierzchowska – Wierzchowie – Dolina Kluczwody (zrekonstruowane słupy graniczne) – Gacki – Bolechowice.
  Długość szlaku 9 km – w tym 1,8 km szlakiem żółty (0 kB), 4,6 km szlakiem czarny (0 kB) i 2 km szlakiem niebieski (0 kB)
 4. TRASA NR 4
  Będkowice MPK – Dolina Kobylańska – Kobylany – Brama Bolechowicka – Bolechowice.
  Długość szlaku 7 km – w tym 5,6 km szlakiem żółty (0 kB), 0,8 km szlakiem czarny (0 kB)
 5. TRASA NR 5
  Przejście utworzonego Szlaku Spacerowo-Edukacyjnego „Wokół Nielepic” na trasie: Nielepice – Jaskinia Pańskie Kąty – Pierunkowy Dół – Skała Kubinki – Nielepice (długość trasy 8 km), następnie przejazd do Zabierzowa i przejście przez Zieloną Małą do Bolechowic szlakiem niebieski (0 kB) 4,5 km.
 6. TRASY DOWOLNE – piesze, krajoznawcze i kolarski wymyślone i przygotowane przez uczestników.
Na mecie Zlotu Linia Pieczątka Linia
Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka
Relacja fotograficzna - Agnieszka Dziedzic
Linia
Powrót
copyright