kontur (2 kB)

"Poznajemy Kraków i okolice"
Cmentarz Rakowicki
09.11.2013 r.

Linia Cmentarz Rakowicki

Cmentarz Rakowicki, cmentarz na Rakowicach, Rakowice, cmentarz w Krakowie, jedna z najstarszych polskich nekropolii, założona 1801-1802 na terenie podmiejskiego folwarku Rakowice, należącego do zgromadzenia OO. Karmelitów Bosych w Czernej. Ziemię nabyły władze austriackie, koszty urządzenia cmentarza poniosło miasto i okoliczne gminy: Rakowice, Prądnik Biały i Prądnik Czerwony, Olsza, Grzegórzki, Piaski, Bronowice Wielkie i Bronowice Małe, Czarna Wieś, Nowa Wieś, Krowodrza, Kawiory, którym przyznano prawo do grzebania na nim zmarłych.

Mogił powstańcow

Jako pierwszą pochowano na cmentarzu Rakowickim w I 1803 18-letnią Apolonię z Lubowieckich Bursikową. W 1836 cmentarz po raz pierwszy powiększono, zlecając jego rozplanowanie architektowi K. R. Kremerowi, który 1839 zaprojektował jego założenie parkowe. 1862 z inicjatywy L. Helcla w miejsce drewnianej kaplicy wzniesiono nową, z kamienia izdebnickiego, która uzyskała papieski przywilej na codzienne odprawianie nabożeństwa.

Kolejne powiększenia cmentarza Rakowickiego miały miejsce 1863, 1885, 1908, 1933 i przy końcu lat 70. 1920 przy sąsiadującej z cmentarzem Rakowickim ul. Prandoty założono odrębny cmentarz, początkowo wojskowy, następnie także ogólny, na którym znajdują się m.in. kwatery: powstańców śląskich, wielkopolskich i obrońców ojczyzny 1939-1945, młodzieży szkół średnich Krakowa poległej 1914-1920, lotników brytyjskich, żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas wyzwalania Krakowa 1945. W tej części cmentarza pochowano także rodziców (Emilię i Karola) oraz brata papieża Jana Pawła II, lekarza Edmunda Wojtyłłę.

Cmentarz Rakowicki jest miejscem spoczynku zwykłych oraz zasłużonych mieszkańców miasta, uczonych o międzynarodowej sławie, twórców, przedstawicieli znakomitych rodów polskich, artystów, działaczy politycznych, kupców, rzemieślników, filantropów, spiskowców, żołnierzy powstań narodowych, obu wojen światowych, działaczy podziemia z lat okupacji niemieckiej.

Marek Grechuta

Spośród znanych postaci na cmentarzu Rakowickim spoczywają m.in: badacz przeszłości Krakowa K. Bąkowski, księgarz i wydawca słynnych "Kalendarzy Krakowskich" J. Czech, założyciel znanej drukarni krakowskiej W.L. Anczyc, prezydenci Krakowa J. Dietl i J. Leo, historyk Krakowa i księgarz A. Grabowski, historycy: J. Szujski, S. Smolka, F. Piekosiński, historyk i bibliograf J.S. Bandtkie, historyk i polityk M. Bobrzyński, działacze ruchu robotniczego: I. Daszyński, B. Drobner, historyk literatury polskiej J. Kleiner, językoznawca Z. Klemensiewicz, filolog K. Nitsch, filozofowie: L. Chwistek, R. Ingarden, geolog W. Goetel, botanicy: J. Rostafiński, W. Szafer, bakteriolog O.F.K. Bujwid, kompozytorzy: W. Żeleński, B. Wallek-Walewski, aktorzy: H. Modrzejewska, S. Wysocka, L. Herdegen, aktorka i reżyser L. Zamkow-Słomczyńska, scenograf I. Gall, malarze: J. Matejko, Kossakowie (Juliusz, Wojciech, Jerzy, w grobowcu rodzinnym Kossaków), T. Axentowicz, M. Stachowicz, K. Pochwalski, J. Mehoffer, H. Rodakowski, T. Czyżewski, F. Pautsch, architekci: F. Mączyński, S. Odrzywolski-Nałęcz, T. Pryliński, T. Stryjeński, T. Talowski, rzeźbiarze: Z. Langman, K. Laszczka, poeci: L. Rydel, G. Ehrenberg, T. Śliwiak, komediopisarz M. Bałucki, pisarze: J. Wiktor, H. Mortkowicz-Olczakowa, S. Otwinowski.

Twórcami kaplic nagrobnych, pomników i rzeźb na cmentarzu Rakowickim byli m.in.: J. N. Galli, E. Stehlik, F. Księżarski, S. Odrzywolski, M. Korpal, J. Raszka, F. Mączyński, T. Talowski, K. Laszczka, K. Hukan, S. Popławski, T. Błotnicki, T. Żebrowski, W. Gadomski, H. Stattler, P. Weloński.

Źrodlo: http://portalwiedzy.onet.pl

Linia
Relacja fotograficzna - Teresa Wróbel
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Powrót
copyright