kontur (2 kB)

"Poznajemy okolice Krakowa"
Historyczne Podgórze
28 kwietna 2013 r.

Spacer na trasie:

Rynek Podgórkski

"Poznajemy Kraków i okolice"

Uczestnicy

Kopiec Krakusa: Kopiec znajdujący się w Krakowie, na prawym brzegu Wisły, usypany na najwyższym wzniesieniu wapiennego zrębu Krzemionek - wzgórzu Lasoty (271 m n.p.m.). Wysokość od podstawy - 16 m, średnica u podstawy 57 m, górna 8 m (wierzchołek płaski), objętość 19100 m3.

Rezerwat przyrody Bonarka: Ochronie podlega odkrywka geologiczna w nieczynnym kamieniołomie - odsłonięcia skał jurajskich, kredowych i trzeciorzędowych; kredowa powierzchnia abrazyjna, uskoki do którego idą tylko nieliczni.

Pomnik

Płaszów - niemiecki obóz pracy przymusowej, później przekształcony w obóz koncentracyjny. Założony dla ludności żydowskiej ze zlikwidowanego 28 października 1942 getta, terenie dawnych podkrakowskich gmin Podgórze i Wola Duchacka. Powstał jesienią 1942 na terenach dwóch żydowskich cmentarzy z 1887 i 1932, przy ul. Abrahama 3 i przy ul. Jerozolimskiej 25. Objął w pierwszej fazie istnienia w sumie powierzchnię ok. 10 mórg (ok. 5 hektarów). Był jednym z trzech "Żydowskich Obozów Pracy" utworzonych pod Krakowem i nosił wówczas nazwę Julag I. W późniejszym okresie teren obozu rozrósł się do 80 hektarów, a liczba więźniów z początkowych dwóch tysięcy osiągnęła 10, a nawet 25 tysięcy, mieszkających i pracujących w 180 różnego rodzaju budynkach i barakach. Na terenie obozu szyto mundury drukowano dokumenty, rozkazy i inne druki władz hitlerowskich. Były w obozie warsztaty samochodowe, elektryczne, stolarskie, ślusarskie i liczne inne. Więźniowie obozu zatrudnieni też byli m.in. w pobliskich kamieniołomach byłej firmy "Liban & Ehrenpreis". Przez obóz Płaszów przeszło prawdopodobnie około 150 tysięcy więźniów, głównie z Małopolski, Węgier i Słowacji (inne dane określają tę liczbę na około 50 tysięcy). Część z nich była wywożona do obozów w Auschwitz i w Bełżcu oraz na roboty do Niemiec.

Kaplica
Relacja fotograficzna - Marta Ulańska
Relacja fotograficzna - Janusz Pustułka

copyright