kontur (2 kB)

"Poznajemy Kraków i okolice"

Łagiewniki
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Centrum Jana Pawła II
19.10.2013 r.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

Program:

Centrum Jana Pawła II

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – ośrodek poświęcony życiu i twórczości papieża Jana Pawła II działający w Krakowie. Centrum ma pełnić funkcje wotum dziękczynnego narodu za pontyfikat Karola Wojtyły. Nazwa Centrum nawiązuje do pamiętnych słów Ojca Świętego wypowiedzianych w 1978 r. podczas inauguracji pontyfikatu: Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Zgodnie ze statutem centrum powołano dla „upamiętnienia pontyfikatu sługi Bożego papieża Jana Pawła II”. Centrum ma za zadanie upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa Jana Pawła II, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z Jego osobą, a także działalność naukowa i edukacyjna oraz pomoc potrzebującym.

Obecnie jest w budowie siedziba Instytutu w pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na terenie tzw. Białych Mórz (poeksploatacyjne tereny dawnych zakładów Solvay, w pobliżu granicy Borku Fałęckiego i Łagiewnik). 11 maja 2007 kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski poświęcił krzyż na terenie budowy. Budowa została oficjalnie zainaugurowana 11 października 2008. Autorem projektu zabudowań jest architekt Andrzej Mikulski. Projekt obejmuje: kościół bł. Jana Pawła II, dom (w którego skład wchodzić mają muzeum, instytut z biblioteką, kaplica i oratorium oraz centrum konferencyjne), centrum rekolekcyjne, centrum szkolenia wolontariatu, obiekty hotelowe, amfiteatr na otwartej przestrzeni, plenerowa droga krzyżowa, kładka piesza, parkingi i inne obiekty.

12 czerwca 2011 do dolnej kaplicy Sanktuarium Jana Pawła II została wprowadzona relikwia bł. Jana Pawła II: ampułka z krwią, umieszczona w mensie ołtarzowej.

Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Relacja fotograficzna - Teresa Wróbel

copyright