kontur (2 kB)

"Poznajemy Kraków i okolice"
"Dębniki"
28 kwietnia 2012 r.

Linia Pałac Lasockich

Dębniki - obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VIII Dębniki. Położone są na prawym, południowym brzegu Wisły. Dębniki zostały włączone do Krakowa w 1909 roku jako XI dzielnica katastralna.

Pierwsze wzmianki o Dębnikach, wcześniej znanych jako oddzielna wieś, pochodzą z 1254 r. W 1371 r. Elżbieta Węgierska nadała folwark Rybaki w Dębnikach kościołowi św. Michała na Skałce. Być może w końcu XIV w. włączono do Dębnik położoną w rejonie Skał Twardowskiego Zawadę. W wieku XIX wieś Rybaki połączyła się z Dębnikami. W 1888 r. Austriacy wznieśli na Wiśle most kolei obwodowej Kraków - Bonarka, przebudowany w 1910 r. na drogowy. W początkach XX wieku Kraków przyłączył do swoich granic wieś Dębniki. Stworzono wtedy projekt przeistoczenia jej w dzielnicę-ogród, niestety niezrealizowany.

W 1938 roku do domu Feliksa Kaczorowskiego, na ul. Tynieckiej 10 wprowadził się Karol Wojtyła i mieszkał tam aż do zakończenia wojny. Przy ul. Różanej 11 mieszkał Jan Tyranowski przewodnik duchowy młodego Karola Wojtyły.

W roku 1990 utworzono dzielnicę VIII i nazwano ją Dębniki. W jej skład, poza obszarem dawnej wsi o tej nazwie, weszły również włączone do Krakowa w 1941 r. dawne wsie: Kostrze, Bodzów, Skotniki i Pychowice. Do dzielnicy przyłączono również Zakrzówek, oraz Osiedle Ruczaj i Osiedle Podwawelskie.

Nad Wisłą na terenie Dębnik powstał Park Dębnicki, który zdobywa coraz większą popularność. Przy ul. Tynieckiej 39 w Dębnikach znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, przy którym mają swoje siedziby organizacje: Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży oraz Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu".

Źrodło - Wikipedia.org

Linia

Program spaceru:

Spacer przygotował i poprowadził: Bogusław Müller

Linia
Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka
Relacja fotograficzna - Halina Kubat
Powrót
copyright