kontur (2 kB)Linia

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK w KRAKOWIE
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia Przodownik

Komunikat
Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej
d/s Przodowników Turystyki Górskiej
przy COTG PTTK w Krakowie

Komisja ustaliła n/w terminy egzaminów na uprawnienia i poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK w roku 2024:

Egzaminy odbywają się w w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6 - I piętro pokój nr. 5 od godz. 17.00.

Wnioski o mianowanie na drukach zatwierdzonych przez Komisje Turystyki Górskiej ZG PTTK (do pobrania ze strony internetowej KTG ZG PTTK) należy składać w sekretariacie COTG adres jw. najpóźniej na 7 dni przed terminem w którym zainteresowany/na chce przystąpić do egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK

Przewodniczący Regionalnej
Komisji Egzaminacyjnej ds. PTG

Marian Garus

#EAE9A7

Informacja:

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia Przodownika jest legitymacja wystawiona
przez KTG ZG PTTK.

Odznaka Przodownika
  • Legitymacja, zgodnie z uchwałą KTG ZG PTTK, po wystawieniu jest ważna cztery lata. Ważność legitymacji jest przedłużana na wniosek zainteresowanego po zaopiniowaniu przez macierzysty Oddział PTTK, na kolejne okresy czteroletnie.
  • Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie prowadzi rejestr przodowników, oraz zgłasza do RKE wszelkie zmiany w składzie przodowników TG (zmiana adresu, wyróżnienia, odznaczenia, wyjazd z kraju, rezygnacja, nieopłacenie składek, zgon).
  • Legitymacje Przodownika TG do przedłużenia należy składać w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w III kwartale do weryfikacji i dalszej realizacji. Legitymacje przodownickie weryfikuje "Rejonowa Komisja Egzaminacyjna d.s. przodowników T.G." w Krakowie, ale warunkiem jest zbiorcze przesyłanie legitymacji z pismem (listą) Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK akceptującym poszczególnych przodowników. Legitymacje nie będą przedłużane tym przodownikom TG, którzy nie będą mieć takiej akceptacji.

Druki do pobrania

Wniosek o mianowanie przodownikiem i o rozszerzenie uprawnień
Relacja fotograficzna

kontur (2 kB)
copyright