kontur (2 kB)

Punktacja szlaków do GOT
Linia
Tabela punktów do GOT PTTK została opracowana na podstawie wydawnictwa:
"Górska Odznaka Turystyczna PTTK ... Trasy punktowane" wydanym przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2020

MASYW ŚNIEŻNIKA, GÓRY BIALSKIE S.16

 Wapniarka (532 m)
- z Krosnowic 6/4
- z Żelazna 4/2
- z Gorzanowa 5/3
- z Przełęczy Mielnickiej (405 m) 2/1
 Przełęcz Mielnicka (405 m)
- z Gorzanowa 3/2
- z Romanowa 3/2
 Romanowo
- z Żelazna 3/3
- z Romanowa Górnego 3/3
 Mrówczyniec (487 m)
- z Przełęczy Mielnickiej (405 m) 2/1
- z Piotrowic 2/1
- z Romanowa Górnego 3/2
 Sędzisz (498 m)
- z Żelazna 4/3
- z Oldrzychowic Kłodzkich 2/1
- z Romanowa Górnego 2/1
 Romanowo Górne (pod Skaleczną)
- z Oldrzychowic Kłodzkich 4/3
- z Romanowa Górnego 3/2
- z Trzebieszowic 6/4
- z Nowego Waliszowa 5/4
 Krzyżowa (508 m)
- z Bystrzycy Kłodzkiej (S.15) 6/4
- ze Starego Waliszowa 2/1
- z Piotrowic 2/1
- z Romanowa Górnego 2/1
- z Nowego Waliszowa 3/2
 Pasikoń (561 m)
- z Nowego Waliszowa 6/4
- ze Starego Waliszowa 7/5
- z Idzikowa 2/1
 Kwaśniak ( m)
- z Nowego Waliszowa 4/2
- z Konradowa 4/2
 Radochów PKP
- z Jaskini Radochowskiej (S.17) 3/3
 Marcinków (Skowronia Góra (839 m)
- z Kwaśniaka (644 m) 5/3
- z Kamiennej 5/3
- z Rogóżki 5/2
 Suchoń (964 m)
- z Marcinkowa (Skowronia Góra (839 m) 4/3
- z Przełęczy Puchaczówka (864 m) 5/4
- z Idzikowa 8/4
- z Kamiennej 7/3
 Pasterskie Skały (590 m)
- z Kamiennej 3/2
- z Idzikowa 2/1
 Przełęcz Puchaczówka (864 m)
- z Marcinkowa (Skowronia Góra (839 m) 4/3
- z Rogóżki 6/3
- z Przełęczy Pod Chłopkiem (733 m) 7/5
- z Rozdroża pod Lesieńcem 4/4
 Przełęcz Pod Chłopkiem (733 m)
- z Rogóżki 4/2
- z Kąt Bystrzyckich 4/3
- ze Stronia Śląskiego 5/3
 Czarna Góra (1205 m)
- z Przełęczy Puchaczówka (864 m) 3/2
- z Przełęczy pod Jaworową Kopą (864 m) 2/1
 Przełęcz pod Jaworową Kopą (864 m)
- ze Żmijowej Polany 2/1
- z Rozdroża pod Lesieńcem 5/2
 Rozdroże pod Lesieńcem
- z Marianówki 6/3
- z Międzygórza 6/3
- z Iglicznej (845 m) 5/5
 Marianówka
- z Idzikowa 7/5
- z Jawornicy 3/3
 Igliczna (845 m)
- z Marianówki 4/2
- z Międzygórza 5/3
- z Międzygórza przez Zaporę 7/4
- z Międzygórza 6/3
- z Jawornicy 5/2
 Żmijowa Polana (685 m)
- z Międzygórza 11/6
- z Rozdroża pod Lesieńcem 5/3
- z Siennej 7/4
- z Janowej Góry (710-840 m) 6/4
 Janowa Góra (710-840 m)
- z Siennej 2/1
- ze Stronia Śląskiego 12/8
- z Kletna 4/3
- z Jaskini Niedźwiedziej 6/5
 Jaworek Górny
- z Jawornicy 6/3
- z Jaworek 7/3
- z Nowej Wsi 6/4
- z Międzygórza 5/2
 Hala Pod Śnieżnikiem Schronisko PTTK (1218 m)
- z Dzikiego Zbocza 7/5
- z Jaworka Górnego 10/7
- z Międzygorza 14/7
- z Międzygorza doliną Czarnej 14/7
- z Międzygorza 13/6
- z Rozdroża pod Żmijowcem 2/1
- z Rozdroża pod Porębkiem 13/8
 Śnieżnik (1425 m) (TPG Śnieżnik Kłodzki)
- z Hali Pod Śnieżnikiem Schronisko PTTK (1218 m) 4/2
- z Rozdroża pod Porębkiem 10/4
- z Kamienicy 13/6
- z Głębokiej Jamy (950 m) 9/4
- z Małego Śnieżnika (1337 m) 6/5
 Mały Śnieżnik (1337 m)
- z Hali Pod Śnieżnikiem Schronisko PTTK (1218 m) 3/2
- z Przełęczy pod Puchaczem (1090 m) 4/2
 Rozdroże pod Żmijowcem
- z Międzygórza 12/7
- z Międzygórza 13/8
- ze Żmijowej Polany 5/4
- z Jaskini Niedźwiedziej 6/3
- z Rozdroża pod Porębkiem 6/4
 Dzikie Zbocze
- z Jaworek Górnych 7/5
- z Nowej Wsi 9/5
- z Gaworowa 12/7
- z Rozdroża pod Kamiennym Garbem 4/2
 Przełęcz pod Puchaczem (1090 m)
- z Dzikiego Zbocza 1/1
- z Jasienia (TPG Jodłów) (936 m) 7/5
 Jasień (TPG Jodłów) (936 m)
- z Rozdroża pod Kamiennym Garbem 5/4
- z Jodłowa 7/4
- z Opacza (741 m) 6/4
 Opacz (741 m)
- z Jodłowa 5/4
- z Przełęczy Międzyleskiej (534 m) 8/6
- z Międzylesia (S.15) 11/8
 Rozdroże pod Kamiennym Garbem
- z Międzylesia (S.15) 14/10
- z Gaworowa 9/5
- z Jodłowa ?/?
- Jodłów - Opacz 5/4
 Jaskinia Niedźwiedzia
- ze Stronia Śląskiego 12/10
- z Kletna 2/1
- z Rozdroża pod Porębkiem 4/4
 Rozdroże pod Porębkiem
- z Kamienicy 5/3
- z Kletna 4/2
 Młyńsko (991 m)
- z Rozdroża pod Porębkiem 3/2
- z Kletna 8/4
- z Bolesławowa 7/3
 Przełęcz Staromorawska (794 m)
- z Kamienicy 4/2
- z Bolesławowa 4/2
- z Nowej Morawy 3/2
 Kamienica
- z Bolesławowa 4/3
- z Głębokiej Jamy 4/7
 Rykowisko (948 m)
- z Głębokiej Jamy 4/4
- z Przełęczy Staromorawskiej (794 m) 3/2
- Przełęczy Płaszczyna (817 m)(TPG Nowa Morawa) 3/2
 Przełęcz Płaszczyna (817 m)(TPG Nowa Morawa)
- z Nowej Morawy 3/1
- z Rykowiska (950 m) 2/3
- z Przełęczy Staromorawskiej (794 m) 4/3
 Rude Krzyże (1053 m)
- z Przełęczy Płoszczyna (817 m)(TPG Nowa Morawa) 7/5
- z Nowej Morawy 9/5
- z Przełęczy Suchej (1002 m) 3/2
 Przełęcz Sucha (1002 m)
- z Bielic 6/4
- z Nowej Morawy 7/4
- z Bielic przez Białą Kopę ( m) 10/7
 Rudawiec (1112 m)
- z Bielic 8/4
- z Rudych Krzyży (1053 m) 1/1
- z Przełęczy Suchej (1002 m) 4/3
- z Działowego Siodła (1008 m) 3/2
 Działowe Siodło (1008 m)
- z Bielic 8/5
- z Bielic 10/7
- z Przełęczy pod Działem ( m) 2/1
 Postawna (1111 m)
- z Przełęczy pod Działem (1029 m) 2/1
- z Przełęczy u Trzech Granic (1111 m) 1/1
 Przełęcz u Trzech Granic (1109 m)
- z Bielic przez Białą Lądecką 12/8
- ze Smreka (1125 m) (S.17) 1/1
 Wielkie Rozdroże
- z Przełęczy Suchej (1002 m) 1/1
- ze Starej Morawy 10/6
- z Bielic 7/5
 Czernica (1083 m)
- z Wielkiego Rozdroża 3/2
- z Nowego Gierałtowa 11/6
- z Bielic 6/3
- z Przełęczy Dział (922 m) 5/3
 Przełęcz Dział (922 m)
- ze Starego Gierałtowa 9/5
- z Nowego Gierałtowa 9/6
- ze Stronia Śląskiego 10/6
- Stronie Śląskie - Kletno 6/5
 Pośrednica (569 m)
- ze Stronia Śląskiego 4/3
- z Stojkowa 3/2
- z Rozdroża pod Kierzną 2/2
 Rozdroże pod Kierzną
- z Kątów Bystrzyckich 3/2
- z Lądku Zdroju 5/4
 Dzielec (534 m)
- ze Stojkowa 2/1
- z Lądku Zdroju 2/1
 Lądek Zdrój
- z Radochowa 4/41
- z Cierniaka (595 m)(S.17) 5/7
- z Trojaka (766 m)(S.17) 4/7
Linia
Powrót
kontur (2 kB)
copyright