kontur (2 kB)

Punktacja szlaków do GOT
Linia
Tabela punktów do GOT PTTK została opracowana na podstawie wydawnictwa:
"Górska Odznaka Turystyczna PTTK ... Trasy punktowane" wydanym przez Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2020

GÓRY OPAWSKIE S.18

 Przednia Kopa (467 m)
- z Głuchołaz 4/2
- z Głuchołaz przez Biał± Głuchołask± 6/5
- z Przełęczy Siodło (502 m) 2/2
 Przełęcz Siodło (502 m)
- z Głuchołaz przez ¦wińsk± Drogę 6/5
- z Głuchołaz przez Drogę Krzyżow± 5/4
- z Podlesia 2/1
- ze Skowronkowa 3/2
 Biskupia Kopa (889 m)
- ze Schroniska pod Biskupi± Kop± (850 m) 2/1
- z Przełęczy pod Kop± (711 m) 3/1
 Przełęcz pod Kop± (711 m)
- z Przełęczy pod Zamkow± Gór± 4/2
- z Przełęczy pod Zamkow± Gór± przez Srebrn± Kopę (785 m) 5/4
- z Doliny Bystrego Potoku 6/3
 Schronisko pod Biskupi± Kop± (850 m)
- z Jarnołtówka 7/3
- z Rozdroża pod Piekiełkiem ?/?
- z Doliny Bystrego Potoku 8/4
- z Przełęczy pod Kop± (711 m) 2/1
 Rozdroże pod Piekiełkiem
- z Jarnołtówka 3/2
- z Doliny Bystrego Potoku 2/1
 Jarnołtówek
- ze Skowronkowa 3/3
- z Głuchołaz 5/5
- z Charbielina 4/4
 Olszak (453 m)
- z Jarnołtówka 4/3
- z Pokrzywnej 2/1
 Przełęcz pod Zamkow± Gór± (508 m)
- z Doliny Bystrego Potoku 2/1
- z Pokrzywnej 4/2
- z Pokrzywnej przez Zamkow± Górę (571 m) 5/3
 Dolina Bystrego Potoku
- z Pokrzywnej 2/2
- z Pokrzywnej przez Bystry Potok 3/2
 Wieszczyna
- z Pokrzywnej 4/3
- z Wróblika 3/5
 Długota (457 m)
- z Wieszczyny 2/1
- z Wróblika 3/3
- z Dębowca 4/3
 Trupina
- z Moszczanki 3/2
- z Wieszczyny 4/3
- z Dędowca 4/3
- z Ł±ki Prudnickiej 4/3
 Kobylica (pomnik J. Eichendorfa)
- z Ł±ki Prudnickiej 6/5
- z Prudnika 7/5
- z Dębowca 2/1
- z Wzgórza Klasztornego (316 m) 3/2
- ze Zbyluta (353 m) 2/3
 Zbylut (353 m)
- z Trzebiny 3/2
- z Sępika (365 m) 1/1
 Sępik (365 m)
- z Dębowca 3/2
- z Wróblika 3/3
- z Trzebiny 4/3
 Klasztorne Wzgórze (Kozia Góra) (316 m)
- z Prudnika 6/5
- ze Zbyluta 2/2
- z Trzebiny 3/2
 Trzebina
- z Wróblika 5/7
- z Lipowca 3/4
 Lipowiec (370 m)
- z Dytmarowa 7/5
- z Krzyżkowic 6/4
Linia
Powrót
kontur (2 kB)
copyright