kontur (2 kB)

Punktacja szlaków do GOT
Linia

Punktacja turystycznych szlaków w słowackiej Małej Fatrze
do Górskiej Odznaki Turystycznej

MAŁA FATRA – Martinské hole - Słowacja

 SEDLO RAKYTIE (712 m) (X C, Ż)
-
  - z Strečna przystanek ŽSR (X C, Ż)
7/3
-
  - z parkingu pod Holým grúňom (Pri Janosikove)
6/3
 KOJŠOVA (743 m) (X Ż, Z)
-
  z Strečna przystanek ŽSR (X C, Ż)
7/3
-
  z Straňav
5/2
 MALOFATRANSKÉ MÚZEUM (X Ż, Z)
-
  z Straňav
5/2
-
  z Trnového
5/4
 SEDLO JAVORINA (980 m) (X C, Z, N)
-
  z sedla Rakytie (X C,Ż)
5/2
-
  z Malofatranského muzeum (X Ż, Z)
9/4
-
  z Vrútok (przystanek SAD Piatrova) (X Ż, Z)
10/5
-
  z sedla pod Kejsovou (X Ż, N)
6/3
 MINĆOL (1364 m) (X Ż, C, N)
-
  z sedla Javorina (980 m) (X C, Z, N)
7/2
-
  z Vrútok (przystanek SAD Piatrova) (X Z, N)
13/4
- z Vrútok ŽSR przez Ráztoky (910 m) (X Ż, Z) 18/8
- z Vrútok ŽSR przez Hradište (777 m) (X Ż, Z) 19/9
-
  z Višňového
16/7
-
  z Turia (X Z, Ż)
18/9
 VELKÁ LÚKA (1476 m) (X N, C)
- z chaty „Martinské hole” (X N, Ż) 5/3
-
  z Minčola (X N, Ż, C)
5/4
- z Turia przez Križavu (1456 m) (X Z, Ż) 20/10
-
  z Kuneradu przez Stranskú dolinu (X N, Ż)
20/10
-
  z Vidlici (1466 m) (X C, Ż)
1/1
 CHATA „MARTINSKE HOLE” (ok. 1260 m) (X Ż, N)
-
  z Martina – Podhaj (Hotel Pod Straňami)
14/6
-
  z Lázkov (X N, Ż)
13/6
 LÁZKY (X N, Ż)
-
  z Bystričky (X N, Z)
2/1
 VIDLICA (1466 m) (X Ż, C)
-
  z Lázkov przez Humience (1398 m) (X Ż, N)
16/7
-
  z Veterného (1442 m) (X Ż, C)
1/1
 VETERNÉ (1466 m) (X Ż, C)
- z Kuneradu („Pri zámku”) doliną Svitačovou (X N, Ż, Z) 14/6
-
  z Hornej lúky (1299 m) (X C, Z)
4/2
 HORNÁ LÚKA (1299 m) (X C, Z)
-
  z sedla Majbiková (990 m) (X C, N)
5/2
-
  z Kuneradu („Pri zámku”) (X N, Ż, Z)
13/6
-
  z Bystričky (X N, Z)
17/8
 SEDLO MAJBIKOVÁ (990 m) (X N, C)
-
  z Kuneradu („Pri zámku”) (X N, Ż, Z)
7/3
-
  z Valči doliną Valčianskou (X N, Z)
16/11
 SEDLO POD HLINICKOU KÝĆEROU (1028 m) (X C, Z)
-
  z sedla Majbiková (990 m) przez Hlinickú Kýčeru (X N, C)
7/7
-
  z sedla pod Úplazom przez Úplaz (1084 m) (X C, N)
1/2
-
  z razc. Zraz (ok. 820 m) (X Z, N)
3/1
-
  z Rajca przez Porubskú dolinu
18/12
 RAZCESTIE ZRAZ (820 m) (X Z, N)
-
  z Valči Slovanskou dolinou (X Z, N)
13/9
 SEDLO POD ÚPLAZOM (988 m) (X C, N)
-
  z razc. Zraz (ok. 820 m) (X Z, N)
3/1
-
  z zbiegu Rajeckolesnianskej i Širokej doliny (X Ż, N)
7/3
-
  z Vríčanského sedla przez Skalky (1191 m) i Jankovou (1163 m)
(X Ż, C)
10/10
 ZBIEG DOLIN RAJECKOLESNIANSKEJ I ŠIROKEJ (X Ż, N)
-
  z Rajeckej Lesnej
6/5
 VRÍĆANSKÉ SEDLO I (950 m) (X Ż, C)
-
  z zbiegu Rajeckolesnianskej i Širokej doliny (X N, Ż)
7/3
- z Vrícka 8/4
 KŁAK (1352 m) (X C, N)
-
  z Vríčanského sedla I (X Ż, C)
5/3
-
  z Vrícka
14/6
-
  z Fačkov
14/6
- z Čičmianského razc. przystanek SAD 14/6
- z Fačkovského sedla 10/4
 FAĆKOVSKÉ SEDLO (802 m)
-
  z Vríčanského sedla II (666 m)
10/9
-
  z źródła „prameň Kamenna dolina” (przystanek SAD)
3/1
ŹIAR
 ZÁVOZY (912 m) (X N, Ż)
-
  z Vríčanského sedla II (666 m)
4/2
-
  z Vyšehradského sedla I (579 m
11/9
 SOKOL (1024 m) – ścieżka edukacyjna
- z Abramovej-Polerieky przez Ondrašovskú skalu 10/5
- z Znieva (985 m) 2/1
 ZNIEV (985 m)
-
  z Kľaštora pod Znievom
9/4
 VYŠEHRAD (829 m)
-
  z Vyšehradského sedla I (579 m)
4/1
-
  z Vyšehradského sedla II (681 m) (X C, Z)
2/1
- z Jasenova (X Z, N) 6/3
 VYŠEHRADSKÉ SEDLO II (681 m) (X Ż, Z)
-
  i BZ z Jasenova
4/2
-
  z Nitrianského Pravna
9/6

Używane skróty:


X - skrzyżowanie, zejście, rozejście szlaków
C - szlak czerwony
Z - szlak zielony
N - szlak niebieski
Ż - szlak żółty
BZ - bez znaków
R/pl - rowerowy/polski
A - przystanek autobusowy
RAZCESTIE, Razc. - skrzyżowanie dróg
sedlo - przełęcz
Prk. - parking
SK - stacja/przystanek kolejowy
Lś - leśniczowka

Turystyczna mapa Słowacji Linia
Powrót
kontur (2 kB)
copyright