kontur (2 kB)

Punktacja szlaków do GOT
Linia
Tabela punktów do GOT PTTK została opracowana na podstawie wydawnictwa:
"Górska Odznaka Turystyczna PTTK... Trasy punktowane" wydanym przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2020

BESKID NISKI (CZEŚĆ ZACHODNIA) - BW.02

 Margoń Wyżna (774 m)
żółty z Jamnicy 13/9 
BZ żółty z Nawojowej 10/6 
BZ żółty z Kamionki Wielkiej 9/5 
BZ żółty z Frycowej 8/4 
 Tokarnia (828 m)
BZ żółty z Kamionki Wielkiej 9/5 
BZ żółty z Boguszy 5/2 
BZ żółty z Łabowej 8/5 
BZ żółty z Maciejowej 9/6 
 Czerszla (877 m)
żółty z Tokarni (828 m) 1/1 
BZ żółty z Boguszy 7/4 
niebieskiżółty z Kamiannej 8/5 
BZ żółty z Łabowej 7/4 
 Jaworze (882 m)
niebieski z Ptaszkowej 9/5 
BZ zielony z Kąclowej 11/5 
zielony z Grybowa 14/8 
BZ zielony z Binczarowej 8/4 
niebieski z Przełęczy pod Binczarową 5/2 
BZ niebieski z Boguszy 7/3 
 Przełęcz pod Uboczem
niebieski z Przełęczy pod Binczarową 6/4 
żółty z Florynki 9/6 
niebieski z Kamiannej 5/3 
żółty z Czerszli (877 m) 3/4 
 Jaworynki (Sołtys - 756 m)
niebieski z Kamiannej 6/4 
BZ z Nowej Wsi 4/2 
niebieski z Przełęczy Huta 7/6 
BZ niebieski z Berestu 6/4 
 Hłocza (774 m)
BZ z Polan 5/2 
BZ z Berestu 5/2 
BZ z Kamiannej 6/4 
BZ z Jaworynki (Sołtys - 756 m) 6/6 
 Kiczera Wielka (694 m)
BZ z Florynki 6/3 
BZ z Brunar Wyżnych 5/2 
BZ z Chłopskiego Wierchu (660 m) 5/4 
BZ z Polan 5/2 
 Chłopski Wierch (660 m)
BZ z Polan 4/2 
BZ z Berestu 6/4 
BZ z Przełęczy Huta 10/9 
BZ z Brunar Wyżnych 8/6 
BZ z Śnietnicy 7/5 
 Harniaków Wierch (768 m)
BZ z Chłopskiego Wierchu (660 m) 8/7 
BZ z Przełęcz Huta (Krzyżówka) 4/4 
BZ z Mochnaczki Niżnej 7/5 
BZ ze Śnietnicy 10/7 
BZ z Banicy 6/4 
 Banica
czerwony z Mochnaczki Niżnej 6/6 
BZ z Mochnaczki Wyżnej 5/5 
BZ z Czyrnej Wyżnej 4/4 
BZ z Czertyżnego 3/4 
BZ z Izb 2/2 
 Izby
BZ ze Śnietnicy 9/8 
BZ z Mochnaczki Niżnej 6/6 
 Dzielec (792 m)
czerwony BZ zielony z Mochnaczki Niżnej 5/3 
BZ zielony z Tylicza 6/4 
BZ zielony z Izb 8/5 
zielony z Huzarów (864 m) (BZ.09) 8/9 
czerwony z Przełęczy Tylickiej (683 m) 10/9 
 Muszynka
BZ z Przełęcy Tylickiej (683 m) 2/3 
BZ z Tylicza 5/4 
 Lackowa (997 m)
zielony z  Dzielca (792 m) 9/7 
BZ zielony z Izb 9/5 
zielony z  Ostrego Wierchu (938 m) 6/5 
 Ostry Wierch (938 m)
BZ zielony z Izb 9/6 
BZ żółty z Izb przez Białą Skałe (903 m) 10/7 
BZ żółty z Ropki przez Białą Skałe (903 m) 8/4 
zielony z TPG Cigelka (805 m) 3/2 
 Ropki
BZ czerwony z Izb 7/7 
czerwony z Hańczowej 5/4 
niebieski z Wysowej Zdroju 7/7 
BZ czerwony z Banicy 8/8 
BZ czerwony z Czertyźnego 3/4 
BZ czerwony ze Śnietnicy 9/8 
 Bordiów Wierch (755 m)
czerwonyniebieski z Hańczowej 8/5 
BZ niebieski ze Śnietnicy 7/4 
BZ niebieski z Brunar Wyżnych 11/8 
BZ niebieski z Uścia Gorlickiego 10/6 
niebieski z Przełęczy nad Czarną 5/3 
BZ niebieski ze Stawisza 5/3 
niebieski z Ropki 8/7 
 Sucha Homola (707 m)
żółty z Uścia Gorlickiego 8/5 
BZ niebieski z Brunar Wyżnych 8/5 
niebieski z Flasza 3/2 
niebieski z Przełęczy nad Czarną 4/3 
 Flasza
czarny z Klimkówki 6/4 
niebieski z Wawrzki 7/6 
 Chełm nad Grybowem (780 m)
BZ niebieski z Ropskiej Góry 7/4 
niebieski z Grybowa 12/7 
BZ niebieski z Kąclowej 7/3 
BZ niebieski z Ropy 8/4 
niebieski z Wawrzki 5/3 
 Wawrzka
żółty z Ropy 4/3 
BZ niebieski z Brunar Niżnych 8/7 
żółty z Florynki 5/4 
 TPG Cigelka (805 m)
BZ niebieski BZ z Hańczowej 8/5 
zielony z Wysowej Zdroju 5/3 
czerwony z Przełęczy Wysowskiej (610 m) 10/9 
żółty Wysowa Zdrój - Przełęcz Wysowska TPG Bechnarka (610 m) 6/5 
 Wysota (784 m)
żółty BZ z Wysowej Zdroju 6/3 
niebieski BZ z Obicza (788 m) 5/5 
 Obycz (788 m)
żółty z Przełęczy Wysowskiej (610 m) 6/4 
żółty z Regetowa Wyżnego 6/4 
żółty z Przełęczy Regetowskiej (646 m) 3/2 
 Jaworzynka (869 m)
niebieski BZ z Obicza (788 m) 4/3 
BZ z Wysoty (784 m) 4/3 
zielony BZ z Wysowej Zdroju 8/4 
zielony BZ z Koziego Żebra (847 m) 3/3 
BZ z Regetowa Wyżnego 6/3 
 Kozie Żebro (847 m)
zielony z Wysowej Zdroju 6/5 
czerwony z Hańczowej 8/5 
BZ zielony z Uścia Gorlickiego 14/10 
BZ zielony ze Smerekowca 12/8 
BZ czerwony z Regetowa Niżnego 7/4 
 Regetów Niżny
czerwony z Ługu 4/4 
BZ z Gładyszowa 7/6 
BZ z Smerekowca 5/6 
 Regetów Wyżny
żółty z Przełęczy Regetowskiej (646 m) 2/3 
żółty z Regetowa Niżnego 2/2 
BZ z Ługu 6/6 
BZ ze Zdyni 5/5 
niebieskiżółty z Koniecznej 9/9 
 Rotunda (776 m)
BZ czerwony z Regietowa Wyżnego 4/2 
czerwony z Regietowa Niżnego 5/2 
czerwony z Ługu 6/3 
BZ czerwony ze Zdyni 7/4 
niebieski BZ czerwony z Koniecznej 12/9 
 Jaworzyna Konieczniańska (881 m)
niebieski z Przełęczy Regetowskiej (646 m) 4/2 
żółtyniebieski z Regetowa Wyżnego 6/3 
BZ niebieski z Ługu 11/7 
BZ niebieski ze Zdyni 9/5 
czerwonyniebieski z Przełęczy Dujawa (Beskidek) 11/7 
 Przełęcz Dujawa (Beskidek)
niebieskiżółty z Koniecznej 1/1 
żółty z Radocyny 4/4 
 Miejska Góra (634 m)
żółty z Ropy 9/6 
BZ żółty z Łosia 7/4 
BZ żółty z Szymbaku 6/3 
BZ żółty z Bielanki 4/2 
żółty z Przełęczy Zdżar (550 m) 3/3 
 Przełęcz Zdżar (550 m)
zielony z Szymbarku 7/4 
BZ żółty z Bielanki 4/2 
żółty z Gorlic 10/7 
BZ żółty z Bartniej Góry (632 m) 1/1 
 Leszczyny
BZ z Łosia 4/4 
BZ z Uścia Gorlickiego 6/5 
BZ z Bielanki 5/5 
 Magura Małastowska (813 m) Schronisko PTTK
zielony z Przełęczy Zdżar (550 m) 13/11 
niebieski z Gorlic 17/12
BZ niebieski z Sękowej 15/10 
BZ niebieski z Ropicy Górnej 12/7 
BZ niebieski z Małastowa 7/3 
niebieski z Przełęczy Małastowskiej (604 m) 4/2 
BZ niebieski z Gładyszowa 8/5 
BZ zielony ze Smerekowca 10/6 
żółty z Uścia Gorlickiego 13/9 
BZ zielony z Leszczyn 10/7 
BZ zielony z Bielanki 14/10 
BZ zielony z Owczar 10/7 
 Dziamera (756 m)
BZ z Ropicy Górnej 12/8 
BZ z Małastowa 9/5 
BZ z Banicy 3/2 
zielonyżółty BZ z Bartnego 4/3 
BZ z Bodaków 9/6 
 Łysula (554 m)
zielony z Gorlic 11/8 
BZ zielony z Sękowej 5/3 
zielony z Wapiennego 7/5 
BZzielony z Rozdziela 7/5 
 Ferdel (648 m)
czarnyzielony z Diablego Kamienia 7/5 
zielony z Wapiennego 6/3 
niebieskizielony z Rozdziela 6/3 
zielony BZ zielony z Bodaków 6/3 
 Męcińska Góra (679 m)
BZ z Ropic Górnych 6/3 
BZ z Sękowej 11/7 
BZ z Męciny Małej 8/5 
BZ z Męciny Wielkiej 7/4 
zielony BZ z Ferdela 8/8 
BZ z Bodaków 4/2 
 Kornuty (637 m)
zielony z Ferdla (648 m) 6/4 
BZ zielony z Bodaków 6/3 
BZ zielony z Męcińskiej Góry (679 m) 10/9 
żółty z Folusza 12/8 
żółty z Bartnego 7/4 
 Magura Wątkowska (846 m)
zielony z Kornutów (837 m) 4/4 
zielony BZ czerwony z Folusza doliną Potasówki 12/8 
czerwony z Bacówki PTTK Bartne 6/4 
zielony z Folusza przez Dolinę Kłopotnicy lub Świątkowej 10/6 
czarny Folusz - Diabli Kamień 3/2 
BZ czerwony ze Świątkowej 11/7 
 Bartne - Bacówka PTTK
niebieski z Banicy 4/4 
czerwony z Wołowca 6/5 
zielony BZ z Bartnego 3/2 
BZ czerwony ze Świątkowej 10/8 
 Banica
niebieski z Przełęczy Małastowskiej (604 m) 6/6 
BZ z Pętnej 2/2 
żółty z Wołowca 5/4 
BZ z Gładyszowa 6/5 
żółty z Bartnego 6/5 
BZ z Krzywej 5/5 
 Popowe Wierchy (684 m)
czerwony z Ługu 5/3 
BZ czerwony z Jasionki 4/3 
BZ czerwony z Gładyszowa 6/4 
BZ czerwony z Krzywej 6/4 
BZ czerwony z Zdyni 5/3 
BZ Zdynia - Krzywa 6/6 
 Dębi Wierch (664 m)
czerwony BZ z Przełęczy Beskidek (Dujawa) 9/8 
żółty BZ z Radocyny 4/3 
BZ z Grabu 6/4 
niebieski BZ z Przełęczy Beskidek nad Ożenną TPG 7/5 
 Radocyna
BZ z Jasionki 10/10 
żółty z Nieznajowej 6/5 
 Grab
BZ z Jasionki 13/12
BZ żółty z Nieznajowej 9/9 
BZ z Rozstajnego - Osady (PKS) 7/6 
BZ z Ożennej 2/2 
 Wołowiec
BZ żółty ze Świątkowej 7/6 
żółty z Nieznajowej 5/5 
żółty z Krzywej 4/5 
 Mareszka (801 m)
BZ z Wołowca 5/3 
BZ żółty z Nieznajowej 8/6 
 Nieznajowa
żółty BZ z Jasionki 8/9 
BZ z Rozstajne - Osada (PKS) 4/4 
 Uherec (707 m)
żółty BZ z Wołowca 5/3 
BZ z Rostajnego - Osady (PKS) 5/3 
BZ ze Świątkowej 6/4 
 Rozstajne - Osada (PKS)
BZ z Żydowskiej 5/5 
BZ ze Świątkowej 3/3 
 Ożenna
niebieski z Przełęczy Beskidek nad Ożenną TPG 3/4 
zielony z Żydowskiej 8/6 
 Nad Tysowym (713 m)
niebieski BZ z Ożennej 6/4 
BZ z Przełęczy Beskidek nad Ożenną 10/9 
 Filipowski Wierch (705 m)
czerwony z Nad Tysowem 3/3 
czerwony  BZ z Czerszla (731 m) (na niektórych mapach Wielka Góra) 9/9 
 Ciechania
BZ z Graba 6/7 
BZ z Żydowskiego 5/6 
 Krempna
zielony z Żydowskiego 6/7 
BZ z Myscowej 6/6 
 Kamień (714 m)
BZ czerwony  BZ z Desznicy 6/3 
BZ z Kątów 8/4 
zielonyczerwony  BZ z Krempnej 6/3 
BZ czerwony  BZ z Myscowej 7/4 
czerwony  BZ z Kątów przez uroczysko Ubożysko 9/5 
 Ostrysz (635 m)
żółty z Mrukowa 7/5 
czerwony z Magury Wątkowskiej 8/9 
BZ czerwony z Desznicy 5/4 
żółtyczerwony z Krempnej 14/11 
BZ żółty ze Świątkowej 7/5 
czerwony z Kamienia (714 m) 8/9 
 Przełęcz Smyczka
zielony z Folusza 7/6 
zielony z Mrukowa 4/3 
 Nowy Żmigród
zielony z Mrukowa 7/8 
zielony z Kątów 6/7 
 Polana (651 m)
czerwony z Kątów 9/6 
czerwony z Hyrowej 7/5 
BZ czerwony z Myscowej 6/3 
BZ czerwony z Iwli 6/3 
BZ czerwony z Łysej Góry 5/3 
 Myscowa
BZ z Hyrowej 7/7 
BZ z Polan 5/5 
 Olchowiec
żółty z Tylawy 10/9 
BZ z Polany 5/4 
BZ żółty z Zimnego Wierchu (Studenego Wierchu) (702 m) 7/9 
 Huta Polańska
BZ z Polan 7/6 
BZ żółty z Czerszli (731 m) (na niektórych mapach Wielka Góra) 3/4 
 Baranie (754 m)
BZ niebieski z Czerszli (731 m) (na niektórych mapach Wielka Góra) 7/4 
BZ z Polan 11/7 
żółty z Olchowca 8/5 
niebieski z Barwnika 14/11 
BZ niebieski z Zimnego Wierchu (Studenego Wierchu) (706 m) 7/7 

BZ - bez znaków

Linia
Powrót
kontur (2 kB)
copyright