Imprezy turystyczne

Główny Szlak Beskidzki
Beskid Sądecki nr 12

1 września 2012 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Krystyna Kania Zajma
Pogoda: ciepło - mgliście
Linia

Rytro - Dolina Czarnego Potoku

Beskid Sądecki Linia

12 etap wycieczki z cyklu „Zdobywamy Odznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego” prowadził z Rytra do Czarnego Potoku. Była to dość długa trasa prowadząca przez całe pasmo Jaworzyny Krynickiej na wschodnie krańce Beskidu Sądeckiego. Z kilku miejsc roztaczają się wspaniałe panoramy, my jednak niewiele widzieliśmy z powodu panującej pochmurnej pogody. Trasa nie nastręczała trudności orientacyjnych, gdyż Beskid Sądecki jest często odwiedzany przez turystów i ma bardzo dobrze oznakowane szlaki.

Pasmo Jaworzyny Krynickiej wznosi się po wschodniej stronie przełomowej doliny Popradu. Rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód, od okolic Rytra po doliny Kamienicy i Mochnaczki oraz Przełęcz Tylicką i graniczy z Beskidem Niskim. Od głównego grzbietu odchodzą na północ i na południe liczne boczne grzbieciki. Najwyższym szczytem pasma jest Jaworzyna Krynicka (1113 m n.p.m.). Pasmo zbudowane jest ze skał fliszu karpackiego i płaszczowiny magurskiej. W miejscach, gdzie wyłaniają się odporne na niszczenie piaskowce, powstały ciekawe formacje skalne w formie ambon, grzybów i głazów. Porośnięte lasami, głównie bukowymi, grzbiety rozcięte są głębokimi dolinami. W partiach grzbietowych występują współcześnie już zarastające hale z szałasami pasterskimi.

Pasmo Jaworzyny Krynickiej położone jest na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a najcenniejsze fragmenty chronione są w rezerwatach przyrody, w pobliżu szlaku są to: “Barnowiec”, “Łabowiec”, Uhryń”, „Łosie”, „Lembarczek”. Na 14 rezerwatów przyrody utworzonych dotąd na terenie Beskidu Sądeckiego, aż 12 to rezerwaty leśne. Niektóre z nich mają swe początki w rozumnej działalności dawnego właściciela większości lasów tego regionu Adama hrabiego Stadnickiego. Niektóre z rezerwatów są łatwo dostępne (Łabowiec, Barnowiec) lub wręcz udostępnione (Las Lipowy Obrożyska), ale są także rezerwaty trudne do penetracji i niezbyt często odwiedzane (Hajnik, Żebracze). Obecna powierzchnia rezerwatów wynosi około 500 ha. Pasmo Jaworzyny stanowiło granicę etniczną i kulturową między góralami polskimi i ruskimi (Łemkami).

Z Rytra idziemy Głównym Szlakiem Beskidzkim, który przekracza most na Popradzie. Wpierw asfaltową drogą, później kamienistą, ostro ruszamy do góry po zboczu Makowicy. Najpierw lasem, potem przez polanę Makowica dochodzimy do uroczej Chaty Górskiej „Cyrla”.

Schronisko prowadzą dawni gospodarze schroniska z Hali Łabowskiej. Liczba miejsc noclegowych to około 35 osób. Przy głównym obiekcie znajduje się również pole namiotowe, budynki gospodarcze oraz miejsce na ognisko. My odpoczęliśmy tu chwilę podziwiając piękne kwiaty w otoczeniu schroniska.

Najbliższym szczytem jest tu Makowica (948 m n.p.m.) , na którą pobiegli tylko Agata i Piotrek, reszta wycieczki za szlakiem czerwonym udała się zboczem Makowicy i Zadnich Gór w kierunku Hali Jaworzyna. Ma ona długość ok. 1,5 km. Dawniej były tutaj duże łąki i pastwiska, w niektórych miejscach były także pola uprawne. Od dawna nie użytkowana hala zarasta borówczyskami i lasem.

Idąc dalej pod szczytem Jaworzyny Kokuszczańskiej przy kępie buków napotykany murowaną z kamienia kapliczkę, a w niej szopka betlejemska wykonana przez ludowego artystę – Józefa Grucela z Ochotnicy Dolnej. Obok niej umieszczono krzyż i kamienny ołtarz.

Po kwadransie dochodzimy do Hali Pisanej (1044 m n.p.m.). To niezbyt wybitny szczyt i zarastająca polana grzbietowa. Niedaleko szczytu znajduje się pomnik żołnierza AK, Adama Kondolewicza, ps. "Błysk", który zginął tu podczas obławy, zorganizowanej przez gestapo. Wzdłuż szlaku biegnącego halą ciągnie się szpaler limb, zasadzonych tu z polecenia hrabiego Adama Stadnickiego z Nawojowej. Wielka polana, od dawna już nie użytkowana, też zarasta stopniowo borówczyskami i lasem. I znowu po krótkim przejściu lasem wychodzimy na kolejną polanę tj. Halę Barnowską lub Halę Średnią. Położona jest na wysokości ok. 1066 m n.p.m. Jest to podłużna polana na płaskim niemal grzbiecie, wzdłuż czerwonego szlaku turystycznego. Jak inne polany beskidzkie była dawniej intensywnie użytkowana. Obecnie Barnowską Halę pokrywają wielkie łany wybujałych borówczysk.

Główny Szlak Beskidzki wchodzi do lasu, łagodnie podchodzi na Wierch nad Kamieniem (1084 m n.p.m.) W górnej części jego stromego północnego fragmentu znajduje się skupisko jaskiń, wraz z największą w całym Beskidzie Sądeckim Jaskinią Niedźwiedzią. Są tu również i skalne ostańce, z których najwyższą jest Czarcia Skała. Od nich pochodzi nazwa góry Wierch nad Kamieniem.

Mijamy pomnik poświęcony pamięci żołnierzy Polskiej Armii Niepodległościowej poległych w latach 1948 –1949 i po kilkuset metrach dochodzimy do Hali Łabowskiej i schroniska.
Schronisko na Hali Łabowskiej położone jest na wysokości 1061 m n.p.m.
W 1995 roku nadano mu imię Władysława Stendery wybitnego działacza Oddziału PTTK "Beskidy". Schronisko dysponuje 60 miejscami noclegowymi.

Tu znowu dłuższy odpoczynek, po czym ruszamy dalej i po półtorej godziny osiągamy zalesiony Runek – (1079 m n.p.m.). W bliskim sąsiedztwie szczytu Runka znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Na jego północnym grzbiecie jest rezerwat przyrody w Łosiach, a na pobliskim Lembarczku rezerwat przyrody Lembarczek.

My jednak udajemy się na Jaworzynę Krynicką (1114 m n.p.m), która robi wrażenie silnie zagospodarowanej góry (góry biznesu). Na jej wierzchołek kursuje z doliny Czarnego Potoku kolej gondolowa. Dzięki temu jest Jaworzyna dobrym i masowo odwiedzanym szczytem ze wspaniałym punktem widokowym (panorama widokowa obejmuje cały horyzont). W dniu dzisiejszym brak widoków, brak turystów i góra wydaje się całkowicie przez wszystkich opuszczona. W zimie Jaworzyna jest dużym ośrodkiem narciarskim, jednym z największych w Polsce. W górnej części północnego stoku znajduje się Schronisko PTTK na Jaworzynie Krynickiej, obok niego dyżurka GOPR i Muzeum Turystyki Górskiej PTTK. Jaworzyna jest też węzłem szlaków turystyki pieszej i rowerowej. Na jej szczycie znajduje się Maszt Radiowo Telewizyjny Jaworzyna, restauracja i bufety.

Ze szczytu Jaworzyny schodzimy malinowym szlakiem stromo w dół wzdłuż trasy zjazdowej. Po drodze napotykamy piaskowcową wychodnię zwaną Diabelskim Kamieniem. Potem szlak przecina trasę narciarską i idąc dalej stromo lasem później łąką w dół doprowadza nas do Czarnego Potoku, gdzie czeka nasz autobus.

KKZ

Linia

Trasa nr 12:

Linia

"Główny Szlak Beskidzki nr 12" - 01.09.2012

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
01.09.2012 Rytro - Makowica BZ.09 10 Tak
01.09.2012 Makowica – Pisana Hala BZ.09 5 Tak
01.09.2012 Pisana Hala – Schronisko na Hali Łabowskiej BZ.09 5 Tak
01.09.2012 Schronisko na Hali Łabowskiej - Runek BZ.09 7 Tak
01.09.2012 Runek – Schronisko na Jaworzynie Krynickiej BZ.09 5 Tak
01.09.2012 Schronisko na Jaworzynie Krynickiej – Dolina Czarnego Potoku BZ.09 4 Tak
RAZEM 36

Linia
Relacja fotograficzna - Ala Obrzut
Relacja fotograficzna - Edward Zajma
Relacja fotograficzna - Marta Ulańska
Relacja fotograficzna - Ela Czader
Linia
Powrót
copyright