UKRAINA - KARPATY WSCHODNIE

Bieszczady Wschodnie
Gorgany - Połonina Borżawa

w dniach 21 - 29.09.2012

Linia
Kierownik wycieczki: Eugeniusz Halo i Ryszard Wawiórko

Ukraina

Bieszczady - zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski - Tarnica (1346 m n.p.m.). Bieszczady i Beskid Niski zajmują południowo-wschodni kraniec Polski, na pograniczu ze Słowacją i Ukrainą. Stanowią one część wielkiego łuku Karpat ciągnącego się na przestrzeni 1300 km, od Słowacji po Rumunię. Pod względem administracyjnym w większości obszar ten leży na terenie województwa Podkarpackiego. Góry tworzą tu kilka podłużnych pasm, przeciętych w poprzek dopływami Sanu. Cechą charakterystyczną Bieszczadów jest niski przebieg górnej granicy lasu na wysokości 1200 - 1220 m i brak regla górnego. O urodzie Bieszczadów decydują rozległe łąki wysokogórskie - połoniny, rozciągające się już od wysokości 1080 m. Bieszczady dzielą się na: Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy), Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy).Nazwy Bieszczady używa się zwykle w Polsce jako synonimu polskich Bieszczadów (które są jedynie częścią Bieszczadów Zachodnich). "Bieszczad" i "Beskid" były od wieków określeniem gór oddzielających Polskę i Ruś od Węgier. Etymologia wyrazów 'Bieszczad' i "Beskid" jest niejasna, czasem wywodzi się te słowa od trackiego ludu Bessów, których obecność na północ od Karpat odnotował Ptolemeusz. Karol Dobrowolski w 1938 objaśnił toponimię "Beskidu" i "Bieszczadu" na tle nazewnictwa bałkańskiego łącząc ją z albańską nazwą terenową bjeska, bjeske oznaczającą halę górską, łąkę lub pastwisko. Za etymologią germańską Jan Michał Rozwadowski w 1914 wywiódł wyraz "Bieszczad" z gwar środkowo – dolno - niemieckich od beshet, besket - geograficzny "przedział lub rozdział wód". Bieszczady należą do Beskidów Wschodnich, które są częścią Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Mimo iż szczytowe partie zajmują połoniny, to Bieszczady zaliczane są do pasma Beskidów Lesistych, a nie Połonińskich.

Połonina Borżawa - pasmo górskie na ukraińskim Zakarpaciu. Należy do Beskidów Połonińskich w łańcuchu Zewnętrznych Karpat Wschodnich.

Pasmo Połoniny Borżawy w swoich wyższych partiach ma charakter wysokogórski - szczyty są stożkowe, pokryte specyficzną dla Wschodnich Karpat formacją połoniny. Grzebiety są szerokie, doliny - głęboko wcięte. Poniżej linii 1200 m zbocza są pokryte lasami, głównie bukowymi, które jednak są w ostatnich dziesięcioleciach masowo wyrąbywane. Na połoninach prowadzi się wypas owiec. Połonina Borżawa nie jest objęta żadną formą urzędowej ochrony przyrody. Najwyższym szczytem całego pasma - Stohami (1677 m).

Korona Beskidów

Korona Beskidów jest nową odznaką turystyczną, ustanowioną w 2012 roku. Jest przyznawana za zdobycie 27 szczytów pasm Beskidów położonych na terenie Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy. Potwierdzenie zdobycia szczytu dokumentuje się w formie odcisku pieczęci obiektów turystycznych znajdujących się w pobliżu wierzchołka lub potwierdzenia przodownika/przewodnika turystyki górskiej obecnego na wycieczce, w specjalnej książeczce, której dystrybutorem jest Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.

Więcej informacji w regulaminie na stronie www.pttkhts.hg.pl/odznaki/kb.html

Linia

Relacja z wyprawy

Nareszcie 21.09.2012r. Wyruszamy w nieznane dotąd góry, gdzie nie ma szlaków, a kierunek marszu wyznacza się za pomocą mapy i kompasu. Troszkę opóźnienia - 22.09.2012r godzina 0.20 z Krakowa w kierunku Sanoka na przejście graniczne w Krościenku. Humory dopisują wszystkim uczestnikom wyprawy. Wyprawa została zorganizowana żeby przejść nieznane dotąd, miejsca i postawić słupki z tabliczkami na szczytach do Korony Beskidów, którą wymyślił i opracował Kol: Marek Prostacki. Mamy w planie wypadu pięć takich szczytów, począwszy od Magury Łomniańskie - najbliżej położonej granicy z Polską.
Szybko mija czas podróży. Ruszamy z miejscowości Hrozewo koło małej cerkwi na szczyt. Krótka trasa do przejścia po zarośniętym zboczu pasma Magury Łomniańskie. Udaje się dostrzec i oznakować szczyt, kilka pamiątkowych zdjęć i wracamy do autokaru, ruszając w dalszą część wyprawy. Już wiemy że w dniu dzisiejszym nie zrealizujemy planu wyjazdu. Droga prosto mówiąc nie nadaje się na przejazd, tylko poprawna jazda naszego kierowcy, raz prawą stroną drogi raz lewą pozwala nam szczęśliwie dotrzeć na miejsce noclegu w Hukliwy. Kolacja i wszyscy szybko zasypiają.

Nasza grupa

Drugi dzień na Ukrainie. Ruszamy do miejscowości Paszkowice, aby zmierzyć się z Połoniną Riwna 1482 m n.p.m. Z Przełęcz Perełuka 933 m n.p.m. Wspaniałe widoki wynagradzają trudy wędrówki wśród boru bukowo jaworowego i gęstych zaroślach.
Docieramy na szczyt i oczywiście stawiamy słupek z tabliczką oznaczającą Koronę Beskidów. Droga powrotna szybko mija, bo mamy wiele wrażeń i na zejściu widzimy Pikuj.

Trzeci dzień. Ruszamy z rana do miejscowości Kołoczawa, aby wspiąć się na Strimbę 1719 m n.p.m. Jest to najwyższy szczyt w naszej wyprawie przewyższenie 1200 metrów. Początkowo idziemy pastwiskami, widoki piękne, lecz pogoda nam nie sprzyja. Na szczycie po dokonaniu ceremonii, postawienia słupka i wręczeniu nowym członkom legitymacji Klubu Turystyki Górskiej „WIERCH”. Ruszamy w drogę powrotną.

Czwarty dzień wita nas zachmurzeniem, lecz mimo wszystko ruszamy z Hukliwego. Po dwu godzinach marszu wracamy do miejsca zakwaterowania. Kol: Ryszard proponuje wypad do miejscowości Filipiec gdzie zwiedzamy Wodospad Szipit. I tak się kończy dzień.

Piąty dzień. Jedziemy do Kołoczawy, aby wspiąć się na najwyższy szczyt Połoniny Krasnej jakim jest Syhłański 1564 m n.p.m. Pogoda wspaniała czerwień połonin zatyka w piersiach oddech, wynagradza poprzedni dzień. Ceremonia na szczycie postawienia słupka mija, wszyscy robią sobie piękne zdjęcia i wracamy do ośrodka na kolację. Jakoś lepiej smakuje.

Na trasie

Szósty dzień. Najdłuższa trasa. Do przejścia Połonina Borżawa z najwyższym szczytem STOJ 1681 m n.p.m. Od samego początku dech w piersiach zatyka od wspaniałych widoków. Wiatr porywisty może każdego zdmuchnąć z grani. Docieramy do celu naszej wyprawy, powtarza się ceremonia, widoki wokół wspaniałe. Niektórzy nawiązują kontakty z tubylcami, czas szybko mija, trzeba wracać na nocleg. Ten dzień mogę jeszcze opisywać w nieskończoność. Lecz najlepiej samemu trzeba zobaczyć.

Siódmy dzień. Cel podróż Szczerbowieć. Jesteśmy na miejscu. Być w Bieszczadach Wschodnich, a nie być na Pikuju to tak jak by się nić nie widziano. Północna część Bieszczadów Wschodnich, na północ od Przełęczy Tucholskiej, jest niemal całkowicie pokryta połoninami. Tu wznosi się Pikuj 1405 m n.p.m. Najwyższy szczyt całego pasma. W Połoniny Pikuja jeździ zdecydowanie więcej turystów. Grzbiet jest malowniczy, widokowy i mało dotknięty działalnością ludzką. Czasem można spotkać tu zbieraczy borówek, pasterzy, czy też okolicznych mieszkańców zwożących siano. Tutaj również odbywa się ceremonia postawienia słupka z tabliczką.

Jeżdżąc w polskie Bieszczady stwierdziłem kiedyś z pewnym znudzeniem: „Ciągle te same połoniny. Znam je jak własną kieszeń. Przydałoby się coś innego”. Będąc w polskich Bieszczadach można wskazać na wyrazisty, odsłonięty grzbiet biegnący na południe od Przełęczy Użockiej - Bieszczady Wschodnie.

Dziękuję za wyrozumiałość i różne niedogodności. Co się nie udało w tym roku to może się spełni w przyszłym. Zaprasza Gienek z Ryśkiem, na dalszą część wędrówki po bezdrożach UKRAINY. Do zobaczenia.

PS: Jeżeli ma ktoś z uczestników wyprawy inne przemyślenia to proszę je przelać na papier i wysłać do nas, będą praktycznie wykorzystane przed wyjazdem.

Ukraina Linia

Ukraina
22.09.2012- 28.09.2012 r.

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
22.09.2012 HRENZEWO 450m – Magura Łomiańska 1022m 4 km 572m UKRAINA 10 Tak
22.09.2012 Magura Łomiańska 1022m 4 km - HRENZEWO 450m UKRAINA 3 Tak
23.09.2012 Paszkowice 460m - Perełuka 933m – Riwna 1482m 13 km 1100 m UKRAINA 24 Tak
23.09.2012 Riwna 1482m - Perełuka 933m - Paszkowice 460m UKRAINA 13 Tak
24.09.2012 Kołoczawa 637m – Strimba 1719m 8km 1200m UKRAINA 20 Tak
24.09.2012 Strimba 1719m - Kołoczawa 637m 8km UKRAINA 8 Tak
25.09.2012 Hukliwe 550m – Dumka 650m – Hukliwe 550m 4km 100m UKRAINA 5 Tak
26.09.2012 Kołoczawa 660m – Przeł Pryslop 926m – Połonina Krasna – Syhłański 1564m 9 km 1000m UKRAINA 19 Tak
26.09.2012 Syhłański 1564m - Połonina Krasna – Topas 1548m - Kołoczawa 650m UKRAINA 16 Tak
27.09.2012 Przeł. Wołowiecka 731m – Riapeczka 1210m – Połonina Borżawa – Stoj 1681m 14km 1100m UKRAINA 21 Tak
27.09.2012 Stoj 1681m - Połonina Borżawa – Wielki Wierch 1598m – Płaj 1330m – Hukliwe 550m 15,5km 350m UKRAINA 20 Tak
Bez góry Płaj Stoj 1681m - Połonina Borżawa – Wielki Wierch – Fukliwe 550m 14km 350m UKRAINA 18 Tak
28.09.2012 Szczerbowec 510m – Pikuj 1405m. 5km. 900m UKRAINA 14 Tak
28.09.2012 Pikuj 1405m – Bilasowice 600m UKRAINA 5 Tak
  RAZEM 196  
Relacja fotograficzna - Czesław Anioł
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo
Relacja fotograficzna - Ewa Skrzyńska
Relacja fotograficzna - Ela Czader
Relacja fotograficzna - Alicja O.
Relacja fotograficzna - Jacek Wiechecki
Relacja fotograficzna - Anna Trojan
Relacja fotograficzna - Ala Obrzut
Linia

Powrót
copyright