SZPIGLASOWY WIERCH
Tatry Wysokie

25 sierpnia 2012 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Jan Ślazik
Pogoda: cudowna
Szpiglasowy Wierch Linia

Trasa górska:

 •   Palenica Białczańska (990 m) - Wodogrzmoty Mickiewicza (1120 m)
 •   Wodogrzmoty Mickiewicza – Siklawa
 •   Wodogrzmoty Mickiewicza (1120 m) - Rzeżuchy (1429 m)
 •   Rzeżuchy (1429 m) - Dolina Pięciu Stawów Polskich (1668 m)
 •   Dolina Pięciu Stawów Polskich (1668 m) - Siklawa (1669 m)
 •   Siklawa (1669 m) - Tablica S. Bronikowskiego (1740 m)
 •   Tablica S. Bronikowskiego (1740 m) - Szpiglasowa Przełęcz (2134 m) - Szpiglasowy Wierch (1172 m)
 •   Szpiglasowy Wierch (1172 m) - Szpiglasowa Przełęcz (2134 m) - Dolina za Mnichem (1785 m)
 •   Dolina za Mnichem (1785 m) - Morskie Oko (1395 m)
 •   Morskie Oko (1395 m) - Wodogrzmoty Mickiewicza (1120 m)
 •   Wodogrzmoty Mickiewicza (1120 m) - Palenica Białczańska (990 m)
 • Czas przejścia około 8 godzin
 • Przewyższenie około 1 200 m

Szpiglasowy Wierch – szczyt o wysokości 2172 m n.p.m. położony w głównej grani Tatr pomiędzy szczytami: Kopą nad Wrotami (oddzielają je Wrota Chałubińskiego) a Wyżnim Kosturem (oddziela je Wyżnia Liptowska Ławka). Szczyt stanowi kulminację odcinka nazywanego Liptowskimi Murami (jest to najwyższy szczyt na odcinku od Wrót Chałubińskiego do Czarnej Ławki). Szpiglasowy Wierch znajduje się na granicy polsko-słowackiej.

Szpiglasowy Wierch to szeroki masyw o kilku wierzchołkach. Najwyższy jest zwornikiem głównej grani Tatr i grani bocznej, w której znajduje się Miedziane (oddzielone Szpiglasową Przełęczą) i Opalony Wierch. Środkowy wierzchołek, położony w grani głównej kilkanaście metrów na południowy wschód, jest minimalnie niższy i oddzielony od głównego płytkim siodełkiem. Nieco dalej w stronę Wrót Chałubińskiego wznosi się wierzchołek południowy, a na zachód od głównej kulminacji (w stronę Czarnej Ławki) – wierzchołek zachodni.

Wierzchołek wschodni jako jedyny nie leży w głównej grani, jest on kulminacją południowo-wschodniej ściany, opadającej do Doliny za Mnichem. Północna ściana Szpiglasowego Wierchu wznosi się nad Doliną Pięciu Stawów Polskich, południowo-zachodnie zbocza szczytu opadają natomiast do Doliny Ciemnosmreczyńskiej (Temnosmrečinská dolina), górnego piętra Doliny Koprowej (Kôprová dolina) po stronie Słowacji.

Południowo-wschodnia grań Szpiglasowego Wierchu, do Wrót Chałubińskiego, zwana jest Szpiglasową Granią. Najwybitniejszymi szczytami są w niej Dziurawa Czuba i Szpiglasowa Czuba (Szpiglasowy Kopiniec).

Szczyt jest dostępny ze Szpiglasowej Przełęczy – łatwo od strony Morskiego Oka ("ceprostradą"), trudniej od strony Doliny Pięciu Stawów Polskich (ubezpieczenia za pomocą łańcuchów).

Obecna nazwa szczytu pochodzi od sąsiadującej z nim Szpiglasowej Przełęczy i została wprowadzona przez Witolda H. Paryskiego w 1951 r. Dawniej był nazywany Grubym Wierchem (Hrubý štít).

Drogi prowadzące na szczyt znane były góralom już w XIX wieku. Nie znamy nazwiska pierwszych turystów, którzy byli na wierzchołku. Znany jest opis widoku ze szczytu autorstwa Christiana Genersicha, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku profesora liceum w Kieżmarku. Odnotowano dopiero wejście Zygmunta Klemensiewicza z 20 sierpnia 1905 r.

Pierwsze odnotowane zimowe wejścia na szczyt: Adam Karpiński i Wilhelm Smoluchowski 8 kwietnia 1925 r.

Źródło: Wikipedia

Szpiglasowy Wierch

Szpiglasowy Wierch - 25.08.2012

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
25.08.2012 Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza (1120 m) T.01 6 Tak
25.08.2012 Wodogrzmoty Mickiewicza - Rzeżuchy (1429 m) T.01 8 Tak
25.08.2012 Rzeżuchy - Dolina Pięciu Stawów Polskich (1668 m) T.01 3 Tak
25.08.2012 Dolina Pięciu Stawów Polskich - Siklawa (1669 m) T.01 1 Tak
25.08.2012 Siklawa - Tablica S.Bronikowskiego (1740 m) T.01 2 Tak
25.08.2012 Tablica S.Bronikowskiego - Szpiglasowa Przełęcz (2134 m) T.01 8 Tak
25.08.2012 Szpiglasowa Przełęcz - Dolina za Mnichem (1785 m) T.01 1 Tak
25.08.2012 Dolina za Mnichem - Morskie Oko (1395 m) T.01 2 Tak
25.08.2012 Morskie Oko - Wodogrzmoty Mickiewicza (1120 m) T.01 5 Tak
25.08.2012 Wodogrzmoty Mickiewicza - Palenica Białczańska (990 m) T.01 5 Tak
RAZEM 41  
Linia
Relacja fotograficzna - Klub WIERCH
Relacja fotograficzna - Agnieszka Kołodziej
Relacja fotograficzna - Zbigniew Sieja
Relacja fotograficzna - Ela Czader
Relacja fotograficzna - Marta Ulańska
Relacja fotograficzna - Ala Obrzut
Linia

Powrot
copyright