Regulamin
50 Centralnego Rajdu Hutników
"NIEDZICA - 2012"

Linia

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK w KRAKOWIE
KOMISJA I KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ

organizuje w dniach 07 - 10 czerwca 2012 r.

50 JUBILEUSZOWY CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW
"NIEDZICA - 2012"

Linia

REGULAMIN

I. CELE RAJDU

 • "Rok 2012" - Rokiem Turystyki Rowerowej w PTTK
 • integracja pracowników hutnictwa i pracowników z firm pracujących na rzecz hutnictwa
 • propagowanie czynnego wypoczynku po pracy
 • poznanie piękna regionu Pienin i Beskidu Sądeckiego
 • rozpowszechnianie turystyki górskiej i krajoznawczej

II. GŁÓWNY ORGANIZATOR RAJDU:

 • Hutniczo - Miejski Oddział PTTK w Krakowie
 • Klub Turystyki Górskiej "Wierch" Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
       Komitet organizacyjny w składzie:
Komandor rajdu Eugeniusz Halo
Z-ca komandora Bogdan Müller
Z-ca komandora ds. logistyki Stefan Jurkowski
Sekretariat rajdu Beata Halo
Kierownik tras górskich Jan Ślazik
Kierownik konkursów Małgorzata Jurkowska
Nagłośnienie Grzegorz Szczotka
Członek Komitetu Krystyna Halo

III. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikami Rajdu mogą być drużyny zgłoszone przez Oddziały, Koła, Kluby i Komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady pracy, szkoły oraz organizacje i turyści indywidualni.
 2. Drużyny biorące udział w Rajdzie zapewniają sobie we własnym zakresie przejazd, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie.
 3. Dzieci i młodzież do lat 16 może uczestniczyć w Rajdzie pod opieką dorosłych.
 4. Kierownictwo drużyny ma obowiązek zapoznania uczestników z regulaminem rajdu.

IV. PRZEBIEG ZAKOŃCZENIA 50 - J.C.R.H.

 1. W trakcie zakończenia Rajdu uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach indywidualnych:
  • rzut kapeluszem "Hutnika"
  • rzut lotką
  • rzut piłeczką do celu
  • dwubój rajdowy
  • konkurs niespodzianka
 2. Drużyny uczestniczące w 50 - J.C.R.H. rywalizują o miano najlepszej grupy rajdowej według n/w kryteriów:
 1. Za zdobycie w wyżej wymienionych konkursach indywidualnych:
  • I miejsca    - 6 pkt
  • II miejsca   - 5 pkt
  • III miejsca  - 4 pkt
  • IV miejsca  - 3 pkt
  • V miejsca  - 2 pkt
  • VI miejsca  - 1 pkt
 2. Za uczestnictwo w Rajdzie w zależności od odległości od miejsca zamieszkania do mety Rajdu:
  • do - 150 km          - 5 pkt.
  • 151 - 260 km        - 10 pkt.
  • powyżej 261 km    - 15 pkt.
 3. Za prezentację grupy lub jej przedstawicieli na scenie w trakcie zakończenia Rajdu np.: w piosence, skeczu lub innej formie estradowej - od 5 do 25 pkt.

 4. Za udział 3 - osobowego zespołu z grupy w konkursie wiedzy turystycznej (maksymalnie jeden zespół z grupy) - 3 pkt
  oraz dodatkowo:
  za zajęcie I miejsca       - 15 pkt
  za zajęcie II miejsca      - 12 pkt
  za zajęcie III miejsca     -   9 pkt
  za zajęcie IV miejsca    -   6 pkt
  za zajęcie V miejsca     -   3 pkt

 5. Drużyny uczestniczące w Rajdzie rywalizują o miano najaktywniejszej grupy rajdowej. Zwycięzca otrzyma puchar "Komandora Rajdu"

V. ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie udziału w 50 - J.C.R.H "Niedzica - 2012" prosimy przesyłać na adres:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 KRAKÓW, ul. Bulwarowa 37
Informacje telefoniczne:
tel/fax 12 644-08-63, 12 680-48-20
lub tel. kom. 508-215-490, 509-704-611

wraz z deklaracją wpłaty wpisowego w terminie do 15 maja 2012 r.

VI. OPŁATY

Koszty uczestnictwa:
(noclegi, przejazdy, ubezpieczenie) - ponoszą jednostki zgłaszające lub turyści zgłaszający się indywidualnie.

    Koszty za uczestnictwo w Rajdzie wynoszą:
 • od osoby dorosłej - 20 zł.
 • dzieci i młodzież szkolna do lat 16 - 15 zł.

 koszty uczestnictwa należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A. O/Kraków
09 1240 4588 1111 0000 5485 0460
z adnotacją:
50 - J.C.R.H: "Niedzica - 2012"

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Świadczenia obejmują:

 • Informację turystyczno-krajoznawczą
 • Odcisk pieczęci okolicznościowej
 • Posiłek turystyczny na mecie
 • Udział w konkursach indywidualnych i zabawach z nagrodami
 • Puchary dla zwycięzców drużynowych
 • Ognisko turystyczne
 • Odznaka rajdowa

VIII. ZAKOŃCZENIE RAJDU

Zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 9 czerwca 2012 r.
w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym "Watra" w Niedzicy, ul 3 Maja 49

Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy "Watra" w Niedzicy

IX. PROGRAM ZAKOŃCZENIA RAJDU

 1. Przyjmowanie drużyn na mecie Rajdu godz. 1200 - 1500
 2. Konkursy godz. 1200 - 1600
 3. Posiłek turystyczny godz. 1300 - 1600
 4. Oficjalne zakończenie 50 - J.C.R.H. wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców
  o godz. 1730
 5. Ognisko turystyczne od godz.1900

X. PROPONOWANE TRASY

Uczestnictwo i przejście proponowanych tras nie jest obowiązkowe. Każda grupa biorąca udział w Rajdzie może indywidualnie opracować i realizować własne trasy w zależności od ilości dni.

1 dzień 7 czerwca 2012
Trasa I - Pieniny Spiskie - (Hombarki) (szlak czerwony) - Łapsze Wyżne - Dursztyn - Żar (883m) - Niedzica Zamek 5:15 godz

2 dzień 8 czerwca 2012
Trasa II - Pieninki i Masyw Trzech Koron Szczawnica - przeprawa promem przez Dunajec - (szlak niebieski) - Sokolica (747m) - Czerteż (774m) - Bajków - Polana Limierczyki - Zamkowa Góra (799m) - Trzy Korony (982m) - Przełęcz Szopka - (szlak żółty) - Sromowce Niżne 4:35 godz

3 dzień 9 czerwca 2012
Tras III - Pieniny Właściwe (szlak niebieski) - Czorsztyn - Przełęcz Osice "- Macelak (856m) - Przełęcz Szopka - (szlak żółty) - Bajków - Krościenko n/Dunajcem 3:30 godz. ew. wejście na Trzy Korony (982m) ok. 1 godz.

4 dzień 10 czerwca 2012
Trasa VI - Szczawnica - Schronisko Orlica - (szlak niebieski) - turystyczne przejście graniczne Szczawnica - Leśnica - (szlak żółty) - Leśnica - (szlak niebieski) Targov (675m) - Cerveny Klasztor 2:50 godz


Organizatorzy zapewniają przewodnicką obsługę w/w programu turystycznych tras, jeżeli grupa zgłosi taką potrzebę Komitetowi Organizacyjnemu 14 dni przed rajdem.

XI. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ilość dni uczestnictwa w Rajdzie jest dowolna, wg uznania i możliwości jego uczestników.
 2. Nie zgłoszenie się na mecie Rajdu traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa i powoduje utratę prawa do zwrotu wpisowego.
 3. Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras do odznaki GOT i TP przez działający na mecie Terenowy Referat Weryfikacyjny.
 4. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody oraz do stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu.
 5. Minimalna ilość uczestników zgłaszanej grupy rajdowej do kwalifikacji wynosi 20 osób.
 6. Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i szkody powstałe w okresie uczestnictwa w Rajdzie wobec uczestników Rajdu i osób trzecich.
 7. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Rajdu należy do Komitetu Organizacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie:
www.pttkhts.hg.plpttkhts@pttkhts.hg.pl     beata.pttk@interia.pl

Komisja i Klub Turystyki Górskiej:
www.ktg.hg.pl    ktg@ktg.hg.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie "Niedzica - 2012" również miłośników motoryzacji, kolarstwa, krajoznawstwa i innych form uprawiania turystyki.
Regulamin 50 JCRH "NIEDZICA - 2012" - do wydruku
Linia
Powrót
copyright