50 JUBILEUSZOWY
CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW
"NIEDZICA - 2012"

7 - 10 czerwca 2012 r.

Linia
Spływ Dunajcem

9 czerwca 2012 r.

Trasa III Szczawnica - Schronisko PTTK Orlica - Czerwony Klasztor - Sromowce Niżne

  •  Szczawnica - Schronisko PTTK Orlica - Czerwony Klasztor - Sromowce Niżne

Linia
Relacja fotograficzna - Ewa Skrzyńska
Relacja fotograficzna - Stanisław Dutka
Linia
Powrót
copyright