kontur (2 kB)

komunikaty (8 kB)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zarządzenie Nr 7/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK
z dnia 19 listopada 2019 r.


Druk .pdf - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Druk .doc - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A

dla Zarządów Kół, Klubów i Komisji

Od 15.06.2018 preliminarze akceptowane będą przez osobę delegowaną przez Zarząd tj. Eugeniusza Halo i skarbnika Teresę Wróbel. Wobec powyższego preliminarze i ogłoszenia na wycieczki należy przesyłać na adres mailowy: jacek.wiechecki@onet.pl oraz do wiadomości prezesa Oddziału Heleny Grzywacz: szaryas@wp.pl lub złożyć w Biurze Oddziału. Po akceptacji preliminarza przez upoważnione osoby, ogłoszenia zostanę przesłane do administratora, w celu zamieszczenia na stronie internetowej Oddziału.

ergohestia (5 kB)

ZMIANA UBEZPIECZYCIELA DLA CZŁONKÓW PTTK

Ubezpieczenie członków PTTK - podstawowe informacje
Umowa i inne dokumenty.

Uchwała Nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK
z dnia 26 września 2020 w sprawie wysokości składki członkowskiej
za rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłat za legitymacje PTTK
w roku 2021

Linia

Dodatkowe informacje uzyskasz w:
Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37
31-751 KRAKÓW

mailto: pttkhts@pttkhts.hg.pl

Telefon:
tel. 12 680-48-20,

Linia
Powrót

copyright