kontur (2 kB)

Komisja Historii i Tradycji XXVII Kadencji to grupa osób zainteresowanych historią zorganizowanego krajoznawstwa i turystyki, związaną z działalnością Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie oraz jego agend. Niektórzy z członków K H i T są autorami poświęconych tej tematyce publikacji. Komisja, zgodnie ze Statutem Towarzystwa, jest strukturą programującą i prowadzącą prace w przewidzianym dla niej zakresie. W tym zakresie doradza także władzom Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, jeśli zgłoszą taką potrzebę.

Komisja w aktualnym składzie kontynuuje działania zaprogramowane podczas minionej kadencji, polegające przede wszystkim na gromadzeniu danych na temat działalności Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK. Podejmuje również inne formy popularyzacji dziejów ruchu krajoznawczo-turystycznego, takie jak organizowanie wystaw, poszukiwanie i prezentowanie ikonografii oraz druków (zwłaszcza ulotnych).

Rezultaty prac K H i T umieszczane są na naszej stronie internetowej a także - o ile okoliczności są ku temu sprzyjające - publikowane drukiem.

Wspólnie Komisja obraduje co najmniej cztery razy w roku.


Skład osobowy XXVIII kadencji (lata 2022-2025)

Imię i Nazwisko Funkcja Telefon e-mail
Eugeniusz Halo Przewodniczący 723-400-510 halo.pl@wp.pl
Krystyna Pawełek Wiceprzewodnicząca 733-533-152 pawelekkrystyna@gmail.com
Małgorzata Gibała Sekretarz 661-130-908 phgraf@wp.pl

Skład Komisji od 2022-11-24

W celu ułatwienia kontaktu z osobami najbardziej zainteresowanymi działalnością Oddziału podajemy numery telefonów kontaktowych. Komisją opiekuje się z ramienia Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK Kol. EUGENIUSZ HALO

Linia
Sprawozdanie za rok 2013
Sprawozdanie za rok 2014
Sprawozdanie za rok 2015
Linia

Zapraszamy do kontaktu z naszą Komisją!

Regulamin Pracy Komisjii Historii i Tradycji
Linia
Widok
Historyczny Kwartalnik Komisji Kół Zakładowych Oddziału PTTK przy HTS S.A.

Linia
Niepełnosprawność
Odznaki Linia

Dodatkowe informacje uzyskasz w:
Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37
31-751 KRAKÓW

mailto: pttkhts@pttkhts.hg.pl

Telefony:
tel. 12 680-48-20,

copyright