kontur (2 kB)

Komisja Historii i Tradycji XXVII Kadencji to grupa osób zainteresowanych historią zorganizowanego krajoznawstwa i turystyki, związaną z działalnością Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie oraz jego agend. Niektórzy z członków K H i T są autorami poświęconych tej tematyce publikacji. Komisja, zgodnie ze Statutem Towarzystwa, jest strukturą programującą i prowadzącą prace w przewidzianym dla niej zakresie. W tym zakresie doradza także władzom Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, jeśli zgłoszą taką potrzebę.

Komisja w aktualnym składzie kontynuuje działania zaprogramowane podczas minionej kadencji, polegające przede wszystkim na gromadzeniu danych na temat działalności Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK. Podejmuje również inne formy popularyzacji dziejów ruchu krajoznawczo-turystycznego, takie jak organizowanie wystaw, poszukiwanie i prezentowanie ikonografii oraz druków (zwłaszcza ulotnych).

Rezultaty prac K H i T umieszczane są na naszej stronie internetowej a także - o ile okoliczności są ku temu sprzyjające - publikowane drukiem.

Wspólnie Komisja obraduje co najmniej cztery razy w roku.


Skład osobowy XXVIII kadencji (lata 2017-2021)
Imię i Nazwisko Funkcja Telefon e-mail
Eugeniusz Halo Przewodniczący 509-704-611 halo.pl@wp.pl
Monika Mazurek Wiceprzewodnicząca 668-928-123 -
Ewa Bugno Sekretarz 604-134-087 b.ewa@wp.pl
Grzegorz Szczotka Członek 508-073-154 gresz@interia.pl
- Członek - -

Skład Komisji od 2019-04-01

W celu ułatwienia kontaktu z osobami najbardziej zainteresowanymi działalnością Oddziału podajemy numery telefonów kontaktowych. Komisją opiekuje się z ramienia Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK Kol. EUGENIUSZ HALO

Linia
Sprawozdanie za rok 2013
Sprawozdanie za rok 2014
Sprawozdanie za rok 2015
Linia

Zapraszamy do kontaktu z naszą Komisją!

Regulamin Pracy Komisjii Historii i Tradycji
Linia
Widok
Historyczny Kwartalnik Komisji Kół Zakładowych Oddziału PTTK przy HTS S.A.

Linia
Niepełnosprawność
Odznaki Linia

Dodatkowe informacje uzyskasz w:
Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37
31-751 KRAKÓW

mailto: pttkhts@pttkhts.hg.pl

Telefony:
tel. 12 680-48-20,

copyright