kontur (2 kB)

Dobszyńska Jaskinia Lodowa

Dobšinská ľadová jaskyňa

9 sierpnia 2018 r.

Linia jaskinia01 (127 kB) Linia

Dobszyńska Jaskinia Lodowa należy do najcenniejszych jaskiń lodowych na świecie. Od roku 2000 znajduje się na liście światowego dziedzictwa przyrody. Biorąc pod uwagę inne znane wysokogórskie jaskinie lodowe Eisriesenwelt i Dachstein-Rieseneishöhle w austriackich Alpach , czy rumuńską jaskinię Scărişoara w łańcuchu górskim Bihor, których zlodowacenie jest na wysokości 1100 aż 1120 m n.p.m., ogromne zlodowacenie Dobszyńskej Jaskini Lodowej już tysiące lat utrzymuje się tylko 920 aż 950 m.n.p.m.

Otwór do jaskini pod nazwą „dziura lodowa” (ľadová diera) okoliczna ludność znała od dawna. Pierwszego odnotowanego wejścia do wnętrza dokonał E. Ruffíny w towarzystwie G. Langa, A. Megy i F. Fehéra w roku 1870. Jaskinia została udostępniona dla zwiedzających już w roku 1871 dzięki staraniom miasta Dobšina. Już w roku 1881 podjęto próby zainstalowania oświetlenia elektrycznego, które ostatecznie zostało uruchomione w roku 1887. Dzięki temu Dobszyńska Jaskinia Lodowa jest jedną z pierwszych elektrycznie oświetlonych jaskiń na świecie. Zainteresowanie jaskinią rosło. Przychodzili zwiedzający nie tylko z bliskich i dalekich okolic, ale również znamienite osobistości tamtych czas – P. O. Hviezdoslav, S. H. Vajanský i Inni. W roku 1890 w Wielkiej Sali urządzili koncert na cześć Karola Ludwika Habsburskiego. W 1893 roku urządzono w jaskini pierwszą letnią jazdę na łyżwach. W roku 1947 J. Mišelnický odkrył Salę Kroplową ( Kvapľovoú sieň), J. Ogurčák Północny Korytarz (Severnú chodbu), a L. Šimkovič Białą Salę (Bielu sień). W latach 1953–1954 wykonano generalny remont trasy zwiedzania, oś długości. oświetlenia elektrycznego oraz różnorodne prace zabezpieczające. Obecnie trasa turystyczna ma 475 m.

Źródło: Wikipedia

jaskinia02 (122 kB) Linia
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo
Linia Powrót
copyright