kontur (2 kB)

Katowice
w dniu: 23.04.2016 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Bronisława Polak
Linia katowice01 (59 kB)

W programie:

Linia

Inspiracja dla tej wycieczki było m. in. ustanowienie przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2016 rokiem "Pamięci Ofiar pacyfikacji K.W.K. Wujek", niedawna 150 rocznica nadania praw miejskich Katowicom, oraz otwarta 26.06 2015 r. nowa siedziba Muzeum Śląskiego na terenach byłej kopalni Katowice.

Pobyt w Katowicach rozpoczęliśmy od złożenia wiązanki kwiatów i zapalonych zniczy pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji 16.12.1981 r., następnie zwiedziliśmy Izbę Pamięci Kopalni Wujek, gdzie ekspozycja i informacje przekazane przez uczestnika tych wydarzeń Pana Stanisława Płatka, bardzo wzbogaciły naszą wiedzę o tej ogromnej tragedii.

Kolejnym punktem programu było zwiedzenie cennego krajoznawczo osiedla Nikiszowiec z początku XX wieku z filią Muzeum Historycznego Katowic, a potem części Śródmieścia z gmachem Urzędu Wojewódzkiego z 1926 r., Katedrą p.w. Chrystusa Pana, cmentarzem przy ul. Sienkiewicza gdzie spoczywają: Zbigniew Cybulski, Arka Bożek, Krystyna Bochenek, Wojciech Kilar, Mikołaj Górecki, w centrum są pomniki Korfantego, Piłsudskiego - tę część z pomocą Pani Lucyny Puławskiej, profesjonalnej przewodniczki PTTK.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie nowego Muzeum Śląskiego, które jak sądzę z zachowania uczestników wycieczki zrobiło na wszystkich korzystne wrażenie i było cenne poznawczo.

Czas dojazdu wykorzystałem na przekazanie informacji krajoznawczych m. in. o Morawicy i Katowicach.

Dziękuję szefowej Kola Kol. Bronisławie Polak za znaczny wkład w zorganizowanie i przeprowadzenie tej wycieczki, którą uważam za cenną poznawczo i udaną, także dzięki kulturalnym i zdyscyplinowanym jej uczestnikom.

Władysław Rusek

katowice02 (71 kB) Linia
Relacja fotograficzna - Bronisława Polak
Linia Powrót
copyright