kontur (2 kB)

Niegowice
07.03.2015 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Bronisława Polak i Władysław Rusek
Linia Kopiec

Sezon turystyczny w 2015 roku rozpoczynamy wycieczką z okazji "Dnia Kobiet" do Niegowici - miejsca szczególnie związanego ze Św. Janem Pawłem II. Zwiedzamy kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny do którego w lipcu 1948 roku przybył młody ksiądz Karol Wojtyła pełnić swoją pierwszą posługę kapłańską. Znajduje się tu wiele symboli związanych z posługą Ojca Świętego. Obecny kościół został wybudowany z inicjatywy młodego Wikarego. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej Wniebowziętej (zwanej Matka Bożą Niegowicką) z 1610 roku. W kaplicy można zobaczyć konfesjonał w którym spowiadał ks. Karol Wojtyła, oraz symboliczny grób Jana Pawła II – wierna kopia grobu w Watykanie. Przed kościołem stoi jedyny na świecie pomnik przedstawiający wiejskiego wikarego ks. Karola Wojtyłę. W piwnicach budynku biblioteki publicznej zwiedziliśmy Regionalną Izbę Pamięci, składającą się z trzech sal. Pierwsza jest repliką pokoju wikarego Wojtyły, są tu pamiątki związane z pobytem Jana Pawła na gdowskiej ziemi. Pozostałe wypełniają eksponaty związane z organizacjami wiejskich kół gospodyń wiejskich, stroje regionalne, sprzęty codziennego użytku naszych pradziadków, narzędzia rolnicze, kowalskie i wiele innych.
koscioly (9 kB) Następnie udajemy się do Pierzchowa, gdzie w miejscu nieistniejącego już dworu rodziny Dąbrowskich (rozebranego przed 1846 r.). 20 lipca 1872r. w 75 rocznicę Powstania Legionów Polskich oraz 54 rocznicę śmierci ich twórcy odsłonięto pomnik. Frontową zachodnią ścianę obelisku z piaskowca zdobi rodowy herb Dąbrowskich "Panna", a na wschodniej ścianie wyryto fragment "Mazurka Dąbrowskiego". Pomnik zdobi czako ułańskie. W niewielkiej odległości od pomnika miejscowi chłopi usypali kopiec, zniszczony przez Niemców pod koniec II wojny światowej, ponownie odtworzony w 1997. Na wierzchołku kopca obelisk wys. 1.5 m na którym wyryto napis "Jeszcze Polska nie umarła póki my żyjemy". Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego (z inicjatywy naszego kolegi Władzia Ruska), udaliśmy się w dalszą drogę do Sobolowa. W Sobolowie znajduje się kościół p.w. Wszystkich Świętych – drewniany, jednonawowy, przebudowany w charakterze pseudoregionalnym, zrębowy, szalowy, kryty gontem. W prezbiterium fragmenty barokowych malowideł z XVIII w. Ołtarz główny barokowy, w nim Matka Boża Łaskawa z Dzieciątkiem z początku XVIII w. Kaplica św. Anny, ambona rokokowa z drugiej połowy XVIII w. marmurowa chrzcielnica, wolnostojąca dzwonnica z dzwonami: jeden gotycki z 1510 r. i dwa odlane w 1960 r. Dzięki inicjatywom miejscowego Proboszcza parafia ta słynie z działalności w wielu dziedzinach, szczególnie z młodzieżą. Jest tu między innymi dziewczęca drużyna piłki nożnej, orkiestra, szkoła muzyczna i inne. W północnej części przysiółka Zonia miejscowości Sobolów jest jeden z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych, nr 340 – Zonia, pochowano na nim 227 żołnierzy austriackich i 270 rosyjskich poległych 26.XI. i 1-2 XII 1914 r. Odwiedziliśmy jeszcze Austriacki Cmentarz wojenny nr 375 – Gdów, jest to niewielka kwatera na cmentarzu parafialnym obok Kopca – mogiły powstańców 1846 roku. Spoczywa tu 11 żołnierzy austriackich i jeden rosyjski poległych 9- 16 grudnia 1914r.

Bronisława Polak

Linia
Relacja fotograficzna
Linia Powrót
copyright