kontur (2 kB)

40 lat Koła Emerytów i Rencistów
18.10.2014 r.

Linia Tort

40 lat minęło...

18.10.2014 roku, w Klubie NOT, odbyła się miła uroczystość 40 lecia działalności Koła PTTK Emerytów i Rencistów naszego Oddziału.

Swoja obecnością, rocznicową uroczystość zaszczycili członkowie Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w osobach: Prezesa Oddziału Kol. Eugeniusza Halo, Sekretarza Zarządu kol. Heleny Grzywacz oraz pracownicy Biura Zarządu - Beaty Halo.

Członek naszego koła kol. Władysław Rusek w przygotowanym referacie przedstawił historię działalności i osiągnięć koła w minionym czterdziestoleciu.

po tym wystąpieniu Prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Halo wręczył odznaczenia poniżej przedstawionym członkom Koła.

Dyplomy i podziękowania za pracę dla Koła otrzymali:

Po części oficjalnej nastąpił czas wspomnień przy lampce szampana, przeźroczach oraz poczęstunku przygotowanym przez Zarząd Koła i pysznym torcie.

Bronisława Polak

Uroczystość

40-lecie Koła Emerytów i Rencistów

Szanowni zebrani ,Koleżanki ,Koledzy i zaproszeni goście.

40 lat temu 31.05. 1974 roku, gdy dyrektorem Huty był Czesław Drożdż, Prezesem O/PTTK w Hucie Stanisław Suchoński, w roku 20 – lecia Huty i 25 – lecia Nowej Huty grupa działaczy PTTK-owskich i związkowych dostrzegających potrzeby i aspiracje szybko zwiększającej się liczby emerytów i rencistów, założyła Koło Emerytów i Rencistów, a pierwszym jego prezesem został Marian Korcz (+1928 – 2001). 10 lat później liczące 320 członków stało się najliczniejszym i dość aktywnym Kołem Oddziału. Korzystało przy tym ze wsparcia finansowego Związków Zawodowych i Działu Świadczeń Socjalnych co odzwierciedlone było nawet w jego nazwie "Koło przy Dziale Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów HTS". Gorzej było później po przekształceniach własnościowych a zwłaszcza w ostatnich latach. Kolejnymi prezesami byli: Józef Dworzański w latach 78 – 88 (+1902 – 93), Stanisław Zawada 2 lata, Józef Lorek 1,5 roku (+1992) i Jan Niesporek będący prezesem przez 3 kadencje (+ 1928 – 2011). Jest szansa, że obecna prezes wyrówna ten rekord, a jeśli do tego dodać wcześniejsze 2 kadencje jako członek Komisji Rewizyjnej i sekretarz Koła, to będzie 20 lat działalności. Trudno dziś zliczyć dokładnie ile zorganizowano wycieczek i imprez, oraz liczby ich uczestników, analizując jednak część dokumentów można szacować, że było ich co najmniej 1 tysiąc dla ok. 35 tys. uczestników. W początkowym okresie dominowały wycieczki wypoczynkowe do lasów, nad wodę, później popularne stały się wyjazdy zaopatrzeniowe, wreszcie ostatni prezesi propagowali także turystykę pieszą i krajoznawstwo. Przytoczone liczby świadczą o wykonaniu w 40-leciu wielkiej PTTK–owskiej roboty. Jest oczywiste, że to nie tylko zasługa samych prezesów, ale także rzeszy działaczy wspierających ich w pracach zarządu i prowadzeniu wycieczek. Trzeba tu wymienić przynajmniej część z nich dłużej związanych z Kołem: Wanda Warszawska, Maria Korcz, Józef Kubowicz, Jan Wawrzyniec, Eugeniusz Wojtas, Bolesław Wiązania, Edward Warwarczyk, Stanisław Kozłowski, Edward Zając, Helena Lurska, Anna Kaczmarczyk, Albina Orpych, Władysław Cedro, Marianna Merecik, Julian Łatała, Janina Ciosk, Eleonora Dzieło, Edward Pater i inni. Smutkiem napawa fakt że, tak szybko kurczy się grono członków naszego Koła, 30 lat temu była to rekordowa ilość – 320 osób, 10 lat temu połowa z tego czyli 160, 5 lat temu to jeszcze 95 osób, a obecnie tylko 61. Podobnie było z wyjazdami: jeszcze 15 lat temu było to 38 wyjazdów dla 1,5 tys. uczestników w roku, 10 lat temu było to 26 wycieczek i 1050 uczestników, 5 lat temu 20 wyjazdów dla 720 osób, w roku 2013 było 16 wycieczek dla 571 uczestników. Przyczyną tego spadku przez naturalne kurczenie się grona korzystających z wyjazdów jest między innymi coraz bardziej utrudniony dostęp do dofinansowania z funduszu socjalnego huty (zwłaszcza w 2014 roku), brak dostępu do tablic ogłoszeń poza siedzibą Oddziału, nakładające się terminy wyjazdów A może proponowane wyjazdy są mało atrakcyjne, ale to już mogą zmienić podpowiedzi uczestników spotkania. Zadaniem dla wszystkich jest też próba ściągnięcia dla do Koła EiR nowych członków mając na uwadze niedawno i aktualnie odchodzących na emeryturę, bo to wraz z obietnicą lepszego dostępu do dofinansowania (poprzez przeszkolonych koordynatorów) pozwoli na trochę optymizmu – co do przyszłości Koła.

Na koniec chciałbym przypomnieć, że od poprzedniego jubileuszu i walnego zjazdu śmierć wyrwała z naszego grona wiele koleżanek i kolegów między innymi: Jan Niesporek, Katarzyna Pogorzelska, Adam Kruczek, Stanisław Skonieczny, Halina i Bolek Jurkowie, Stefan Breś, Zygmunt Maniak i inni.

Chwilą milczenia uczciliśmy ich pamięć.

Opracował Kol. Władysław Rusek
Kraków 18.10.2014 r.

Linia
Relacja fotograficzna - Teresa Wróbel
Linia Powrót
copyright