kontur (2 kB)

Spotkanie opłatkowe
12.12.2012

świateczne spotkanie

Podsumowanie pracy Koła Emerytów I Rencistów w roku 2011

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów zorganizował 12 grudnia 2011 r. w Sali Kominkowej NOT-u spotkanie, na którym podsumowano pracę i osiągnięcia naszego Koła w 2012 roku. Na spotkanie zaproszono Prezesa Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK Kol. Eugeniusza Halo, Sekretarkę Oddziału Kol. Beatę Halo, oraz osoby współpracujące z Kołem.
Po omówieniu rocznej działalności i przedstawieniu planu pracy na rok 2012 przez kol. Bronisławę Polak, głos zabrał Prezes Oddziału,który uhonorował Listami Gratulacyjnymi Kol. Kol. Bronisławę Polak, Janinę Ciosk i Edwarda Zająca.
Następnie były życzenia, a potem wspomnienia, wspólne kolędy i snucie planów na przyszłość.

Zarząd Koło Emerytów i Rencistów przy Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK składa serdeczne Życzenia Wszelkiej Pomyślności w roku 2012 wszystkim Członkom i Sympatykom Koła, oraz zaprasza na wszystkie nasze wycieczki.

Bronisława Polak


Relacja fotograficzna
Linia Powrót
copyright