kontur (2 kB)

Wycieczka do lasu - Mostki
22.09.2011 r.

Kierownik wycieczki: Władysław Cedro
Trasa przejazdu: Kraków - Staszów - Mostki - Kraków
Uzdrowisko Solec Zdrój

Wczesnym rankiem przy pięknej słonecznej pogodzie jedziemy do lasu w Nadleśnictwie Mostki za Staszowem. Lasy są tu mieszane i przy sprzyjających warunkach pogodowych występują prawie wszystkie gatunki grzybów. Ponieważ jest bardzo sucho grzybów jest niewiele i zbiory nie są imponujące.
W drodze powrotnej korzystając z pięknej pogody zwiedzamy Solec Zdrój, wieś uzdrowiskowa na pd - wsch. skraju Niecki Soleckiej, nad rzeką Rzoską (dorzecze Wisły), słynąca ze silnie zmineralizowanych źródeł wód siarczkowo-chlorkowo-sodowych.
W rozległym parku zdrojowym klasycystyczne budynku przyrodoleczniczego zakładu zdrojowego. Jest tu szpital uzdrowiskowy, sanatoria i ośrodek wczasów profilaktycznych. Leczy się tu choroby reumatyczne, narządu ruchu i alergiczne.

Władysław Cedro

Linia Powrót
copyright