kontur (2 kB)

Wielki Chocz – Słowacja

10.10.2020 r.

Linia
Kierownik wycieczki:
Witold Bogacz i Eugeniusz Halo
wielki-chocz (133 kB)

Wielki Chocz (1608 m) leży w zachodniej części Gór Choczańskich. W skład masywu wchodzą także: Mały Chocz (Malý Choč, 1465 m) na pd. - wsch. od głównego szczytu, oddzielony od niego halną przełączką Vráca (1422 m); mało wybitny i zalesiony Zadni Chocz (Zadný Choč, 1288 m) na pd. - zach. od Wielkiego Chocza, pod którym na Zadniej Polanie istniało w latach międzywojennych małe schronisko turystyczne, tzw. Hviezdoslavova útulňa; kształtna Kopa (1217 m) w grzbiecie na pd. - wsch. od zadniego Chocza oraz widokowy Przedni Chocz (Predný Choč, 1249 m) na pd. - zach. od Kopy, oddzielony z kolei od niej przełęczą Spuštiak (słow. Sedlo Spuštiak, 1095 m). Szerokie siodło grzbietowe u zachodniej podstawy Wielkiego Chocza zajmuje duża Pośrednia Polana z szałasem oraz skrzyżowaniem szlaków turystycznych.

Źrodło: Wikipedia

Linia

Trasa turystyczna:

Valaska Dubova – Veľký Choč - Valaska Dubova

wielki-chocz02 (119 kB)

Wielki Chocz

10.10.2020r. 2,5 godzinny trekking (strome podejście 950 m przewyższenia) z wioski Valaská Dubová na szczyt Veľký Choč (Wielki Chocz) 1611 m n.p.m. czyli najwyższy szczyt całych Gór Choczańskich w Słowacji. Wielki Chocz ma kształt pochylonej piramidy. Wznosi się około 900 m ponad okoliczne doliny. Podstawę masywu Chocza tworzą stosunkowo miękkie kredowe wapienie i łupki, należące do tzw. płaszczowiny kriżniańskiej. Dzięki temu stoki owej podstawy są stosunkowo łagodne. Górna część masywu zbudowana jest ze skał tzw. płaszczowiny choczańskiej – grubych warstw siwych dolomitów i ciemnych wapien i triasowych, powszechnych w całym paśmie aż po Tatry Zachodnie (tu owe warstwy zostały po raz pierwszy sklasyfikowane i opisane i stąd ich nazwa). Stoki są tu strome, często skaliste, rozwinęła się na nich bogata rzeźba z licznymi ścianami skalnymi, turniami, głęboko wciętymi dolinkami, osuwiskami, gołoborzami itp. oraz nielicznymi, krótkimi jaskiniami.
Prawie cały masyw Chocza pokrywają lasy, w niższych położeniach bukowo - jodłowo -świerkowe, w wyższych świerkowe, w znacznej części o charakterze pierwotnym. Powyżej górnej granicy lasu, występującej tu na wysokości 1350 – 1420 m n.p.m., istnieje dobrze wykształcone piętro kosodrzewiny. Na niedostępnych turniach i półkach skalnych ujrzymy również reliktowe sosny. Kopuła szczytowa bezleśna, obfituje w bogatą florę wapieniolubną i alpejską (m.in. pierwiosnek łyszczak, goryczka krótkołodygowa, dębik ośmiopłatkowy).
Nagromadzenie interesujących zjawisk geomorfologicznych, bogata flora i fauna sprawiły, że w 1982 r. cały masyw objęto ochroną. Rezerwat przyrody Choč (słow. Štátna prírodná rezervácia Choč) obejmuje 1428 ha. Tereny te stanowią również „Specjalny obszar ochrony siedlisk“ oraz „Obszar specjalnej ochrony ptaków“, stanowiące elementy sieci Natura 2000. I tak to się że brak było Kol: Waldka Cziszeswkiego to musiałem napisać kilka zdań z wycieczki na Wielki Chocz.

wielki-chocz01 (191 kB)

Wielki Chocz zdobyty

Dzisiejsza wycieczka, ma być ponoć urocza,
Chcemy bowiem zdobyć - szczyt Wielkiego Chocza.
W łańcuchu tatrzańskim, są Góry Choczańskie,
To najbardziej południowe, pasmo tatrzańskie.
Tereny tego pasma, znamy doskonale,
Kiedyś je zwano - Liptowsko-Morawskie Hale.
To pasmo, tworzą wapienie i dolomity,
Jaskinie krasowe, wszędzie budzą zachwyty.
Ciekawa jaskinia, w tych górach się chowa,
To podziemna, krasowa Jaskinia Liskova.
Trasa na szczyt za to, niespodzianki nie chowa,
Miejscem startu jest wieś - Valaska Dubova.
Są naszej wspinaczki, jednak pewne cienie,
Trzeba pokonać, tysięczne przewyższenie.
Na początek, niebieskim szlakiem ruszamy.
Który dochodzi, do Pośredniej Polany.
Trzeba wziąć z sobą dużo wody, dla wygody,
Bo na tym szlaku, nie ma źródła żadnej wody.
(Na polanie - „Hotel Chocz”, to wielka zagadka,
Ile gwiazdek może mieć, ta drewniana chatka?)
Z polany, dalej szlakiem zielonym zmierzamy,
Na Wielkiego Chocza … i go zdobywamy.
Choć z polany na szczyt, to jest dosyć blisko,
Lecz dziś dłużej idziemy, bo jest bardzo ślisko.
Na szczycie Chocza, to sprawa wszystkim znana,
Dokoła jest, przepiękna górska panorama.
Panorama - trzysta sześćdziesiąt stopni wkoło,
(Dochodzą ostatni turyści, jest wesoło …)
Mamy stąd widoki, Wielkiej i Małej Fatry,
Widać bardzo dobrze - Tatry i Niżne Tatry.
A jeśli trochę, na bok skręcimy głowę,
Na Babią i Policę widoki gotowe.
Dziś piękne widoki, pogoda dopisuje,
Choć widać, że w dolinach, gęsta mgła się snuje.
Zejście bez historii, jednak uważamy,
Na śliskie kamienie, czasem natrafiamy.
Przy parkingu karczma, Janosik nazwę dano,
Bo tu, w dawnych wiekach, Janosika pojmano.
Oczywiście w tej karczmie, wszyscy zasiadamy,
Przy niejednym piwku, na autobus czekamy.
Wycieczka bardzo udana, budzi zachwyty,
Przy pięknej pogodzie, Wielki Chocz zdobyty.

PS.
Chociaż bardzo chciałem, na wycieczce nie byłem,
W pogrzebie rodzinnym, bowiem uczestniczyłem.
Ponieważ Gienek, wywołał mnie do tablicy,
Napisałem relację, skoro sobie życzy.
Na Choczu kiedyś byłem, tą trasę poznałem,
Dlatego dziś z pamięci, jej opis Wam dałem.

Waldemar Ciszewski - 10.10.2020 r.

Linia

Valaska Dubova - Veľký Choč - Valaska Dubova - 10.10.2020

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
10.10.2020 Valaska Dubova – Veľký Choč (1608 m npm); 4,8 km, ↑942 m Słowacja 14 Tak
10.10.2020 Veľký Choč - Valaska Dubova 4,8 km Słowacja 5 Tak
RAZEM 19  

lub

Jasenová - Veľký Choč - Valaska Dubova - 10.10.2020

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
10.10.2020 Jasenová - Veľký Choč (1608 m npm); 6,6 km, ↑1062 m Słowacja 18 Tak
10.10.2020 Veľký Choč - Valaska Dubova 4,8 km Słowacja 5 Tak
RAZEM 23  

Linia
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo
Linia Powrót
copyright