kontur (2 kB)
bieszczady-panorama (84 kB)

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia

Wycieczka Nr 054

ktg-logo (32 kB)

BIESZCZADY

05 – 08.10.2023 r

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
bieszczady (124 kB) Linia

1 dzień 05.10.2023 r

ropa (60 kB)

Zwiedzanie Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, obecnie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – otwarta w 1854 roku i nadal działająca, kopalnia ropy naftowej w Bóbrce w Gminie Chorkówka, koło Krosna. Jej założycielami byli Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski i Karol Klobassa-Zrencki.

Linia

2 dzień 06.10.2023 r

Pszczeliny – Bereżki - Bukowe Berdo - Tarnica - Wołosate
- 06.10.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
06.10.2023 Pszczeliny – Bereżki BW.03 8 Tak
06.10.2023 Bereżki – Bukowe Berdo BW.03 7 Tak
06.10.2023 Bukowe Berdo – Przełęcz 1160 m BW.03 1 Tak
06.10.2023 Przełęcz 1160 m - Przełęcz Siodło BW.03 2 Tak
06.10.2023 Przełęcz Siodło – Tarnica BW.03 1 Tak
06.10.2023 Tarnica - Przełęcz Siodło BW.03 1 Tak
06.10.2023 Przełęcz Siodło – Wołosate BW.03 4 Tak
RAZEM 24

3 dzień 07.10.2023 r

Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska - Połoninia Wetlińska – Wetlina
- 07.10.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
07.10.2023 Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska BW.03 12 Tak
07.10.2023 Połonina Caryńska – Brzegi Górne BW.03 3 Tak
07.10.2023 Brzegi Górne – Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińska BW.03 8 Tak
07.10.2023 Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej – Wetlina BW.03 8 Tak
RAZEM 31

4 dzień 08.10.2023 r

Przełęcz Wyżniańska - Mała Rawka – Wielka Rawka – Ustrzyki Górne
- 08.10.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
08.10.2023 Przełęcz Wyżniańska – Bacówka PTTK BW.03 2 Tak
08.10.2023 Bacówka PTTK – Mała Rawka BW.03 8 Tak
08.10.2023 Mała Rawka – Wielka Rawka BW.03 3 Tak
08.10.2023 Wielka Rawka – Ustrzyki Górne BW.03 6 Tak
RAZEM 18
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
z opłaconymi składkami
620 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 630 zł.
dla pozostałych uczestników 660 zł.

Przedpłata w wysokości 200 PLN do dnia 15.08.2023 r. Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 15.09.2023 r

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Linia
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 054 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2023 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Linia

Wyjazd:
05.10.2023 r. r. o godz. 6:00 - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Bez przejazdu przez Kraków

Planowany powrót:
08.04.2023 r. około godz. 22 - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje:
Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK przy ul. Bulwarowej 37
w godzinach funkcjonowania Biura.
- tel. 12 680-48-20, 508-215-490
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzą:

Anna Gałka tel. 504-276-729 - Przewodnik miejski
Eugeniusz Halo tel. 723-400-510 - Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
112
Linia
Powrót
copyright