kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT
oraz
Klub Turystyki Górskiej Wierch

Linia
azymut-buton (41 kB)wierch-odznaka (68 kB)

Impreza Nr 070

Zapraszają na:

67 Jesienny Zlot Turystów
na Hali Krupowej

02.10.2022 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Organizator Zlotu:

Krakowski Oddział PTTK

Komisja Turystyki Górskiej

hala-krupowa (87 kB)

Hala Krupowa, zwana też Halą Sidzińską – dawna hala pasterska znajdująca się na południowo-wschodnich stokach Okrąglicy w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim. Na tabliczkach szlaków turystycznych i czasami w literaturze turystycznej Halą Krupową błędnie nazywa się dwie inne hale znajdujące się na pobliskiej Kucałowej Przełęczy: Halę Kucałową i halę Sidzińskie Pasionki, na której znajduje się schronisko PTTK im. Kazimierza Sosnowskiego na Hali Krupowej. Nazwa tego schroniska również jest błędna.
Hala Krupowa była wypasana aż do lat 80. XX wieku. W jej dolnej części znajduje się jeszcze szałas pasterski. Po zaprzestaniu wypasu zaczyna się na hali naturalna sukcesja wtórna, początkowym etapem której jest zarastanie polany borówczyskami. Polana jest dobrym punktem widokowym. Panorama widokowa obejmuje Gorce, Tatry, Góry Choczańskie, Kotlinę Orawską z Jeziorem Orawskim. W dole wzniesienia Beskidu Orawsko-Podhalańskiego, wśród których wyróżnia się Bukowiński Wierch z masztem przekaźnika TV

. Linia

Program imprezy:

Zgłoszenia drużyn i uczestników indywidualnych przyjmuje do dnia 29 września 2022 r. Biuro Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie ul. Zyblikiewicza 2b parter od pn do pt w godz. 9.00-17.00

Drużyny biorące w Zlocie rywalizują o:

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

Linia

Trasa turystyczna:

zielony (0 kB) PKS Sidzina Dom Dziecka – Hala Krupowa – Kucałowa Przełęcz
Czas przejścia: ↑ 3.30 h, ↓ 2.45 h

Linia
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 80 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 85 zł.
dla pozostałych uczestników 90 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać Wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 070"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.


Koszt wycieczki obejmuje:


Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 02.10.2022 r. o godz. 6:30 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Przejazd autokaru: (Przystanek Wanda – ul Wiślicka – róg Wielickiej i Limanowskiego – Kurdwanów)

Planowany powrót:
w dniu 02.10.2022 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 28.09.2022 r.
przyjmuje WITOLD BOGACZ tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem
do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzą:

Witold Bogacz oraz Jan Ślazik

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe

GOPR 601-100-300
112

Linia
Powrót
copyright