kontur (2 kB)
ukraina02 (108 kB)

Ukraina - Karpaty Wschodnie

Gdzie szum Prutu, Czeremoszu …

14 - 21.06.2018

Linia ukraina01 (152 kB)
fot. Stanisław Gluza Linia

PROGRAM

Dzień 1 - 14.06.2018 czwartek
godz. 21:00 wyjazd z Krakowa ul. Bulwarowa 37
Przejazd na trasie: Kraków - Rzeszów - Werchowyna

Dzień 2 - 15.06.2018 piątek

Przyjazd do Skole w godzinach rannych.

Wycieczka górska Skole – Paraszka (1268 m)– Korostów.

Paraszka (1268 m) jest jednym z najwyższych wzniesień Beskidów Skolskich. Z uwagi na piękne dookolne widoki często odwiedzana.

ukraina01 (44 kB)

Przejazd do Werchowyny. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3 - 16.06.2018 sobota

Wycieczka górska w Górach Pokuckich: Bukowiec - Pisany Kamień - Górny Jasieniów.

ukraina02 (110 kB)

Dzień 4 - 17.06.2018 niedziela

Przejazd marszrutkami do Górnego Jałowca.

Wycieczka górska w Karpatach Bukowińskich: Górny Jałowiec – Jarowica (1574m) – Dolny Jałowiec.

ukraina03 (41 kB)

Dzień 5 - 18.06.2018 poniedziałek

Wycieczka do Kamieńca Podolskiego Zwiedzanie Kamieńca - ok. 3 godz.

ukraina04 (57 kB)

Dzień 6 - 19.06.2018 wtorek

Przejazd marszrutkami do Probijniwki Wycieczka górska w Połoninach Hryniawskich: Probijniwka - Baba Ludowa - Pochrebtyna (1605 m) - Probijniwka.

Dzień 7 - 20.06.2018 środa

Wycieczka górska w Czarnohorze: Szybeny – Jez. Mariczejka – Pop Iwan (2022 m) – Dżembronia.

ukraina05 (89 kB)

Dzień 8 - 21.06.2018 czwartek

Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do kraju. Zwiedzanie Halicza.

ukraina06 (78 kB)

Planowany przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

Kierownictwo wycieczki:
Eugeniusz Halo, Marek Prostacki
Linia
Relacja fotograficzna - Gluza Stanisław
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo
Linia

copyright