kontur (2 kB)

"Poznajemy Kraków i okolice"
Z biegiem Wisły
Wawel - Dąbie

11 czerwca 2017 r.

Linia dabie (57 kB)

Bulwar Kurlandzki - bulwar na lewym brzegu Wisły, od strony Kazimierza, ciągnący się pomiędzy mostami Józefa Piłsudskiego a mostem kolejowym w Zabłociu. Znajduje się przy nim Most Powstańców Śląskich. Na całej długości bulwaru, jego część górną od dolnej rozdziela stylowy mur zbudowany w latach 1905-09 z licznymi łączeniami w postaci schodów i zjazdów. Przy tym bulwarze do roku 1925 stał Most Podgórski, łączący go z Bulwarem Podolskim. Świadczą o tym do dziś pozostawione w stanie nietkniętym przyczółki po obu stronach rzeki. Obecnie planowane jest wybudowanie w tym miejscu kładki pieszo-rowerowej.

zakole (25 kB)

Przebieg głównego koryta Wisły na obszarze Starego Miasta wielokrotnie zmieniano. Do XIII w. rzeka płynęła dzisiejszym korytem, jednak na krótko po lokacji miasta w 1257 r, celem przybliżenia rzeki do wytyczonego wówczas centrum miasta, postanowiono wybudować zaporę między Skałką a Dębnikami. Odcięte w ten sposób koryto, zasilane wodami Wilgi, po powstaniu miasta Kazimierza w 1335 r. nazwano Zakazimierką. Główny nurt Wisły natomiast skierowany został za Wawelem na wschód. Nad płynącą tamtędy Wisłą przerzucono Most Królewski na Stradomiu i most kolejowy w Grzegórzkach.

Koryto to, zwane wówczas Starą Wisłą, zostało zasypane w latach 1878–80. Na jego miejscu utworzono dzisiejsze Planty Dietlowskie i Aleję Daszyńskiego (wbrew nazwie, Wisła nie płynęła wzdłuż dzisiejszej ulicy Starowiślnej). Umożliwiło to uregulowanie rzeki w jej współczesnym korycie w latach 1905–09 i urządzenie Bulwarów Wiślanych. Oddanie do użytku Stopnia Wodnego Dąbie w 1961 r. (w ramach budowy Drogi Wodnej Górnej Wisły) podniosło lustro wody w centrum Krakowa, wzbogacając walory krajobrazowe rzeki i zwiększając atrakcyjność Bulwarów.

Na obszarze bulwaru Czerwieńskiego, w miejscu dzisiejszej ulicy Retoryka, do Wisły uchodziła Rudawa. Jej koryto zasypano w latach 1903–12, kierując ją przekopem do współczesnego ujścia przed bulwarem Rodła.

W 1991 r. zniesiono dawne nazwy bulwarów – M. Zyblikiewicza, B. Drobnera i Z. Sakiewicza, dziejąc je między Stare Miasto, Zwierzyniec, Podgórze i Dębniki.

Linia

Program spaceru:

Spacer przygotował i poprowadził: Bogusław Müller

krakow (78 kB) Linia
Relacja fotograficzna
Powrót
copyright