kontur (2 kB)

Pierwsza wycieczka po Krakowie
31.01.2010 r.

"POZNAJEMY KRAKÓW"

Mapka trasy

W dniu 31.01.2010 r. Komisja Turystyki Pieszej wyznaczyła spotkanie dla członków i sympatyków Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie, celem spotkania była wycieczka zatytułowana "POZNAJEMY KRAKÓW".

Zbiórka uczestników wyznaczona została W Rynku Podgórskim pod przewodnictwem Kol: Bogdan Müller, rozpoczynamy od Kościół św. Józefa w Krakowie Podgórzu zaprojektowany przez prof. Politechniki Lwowskiej Jana Sas-Zubrzyckiego, architekta i teoretyka, reprezentanta historyzmu, to jeden z najpiękniejszych neogotyckich kościołów w Polsce. Został zbudowany w latach 1905 -1909, konsekrowany 24 października 1909 roku. W tym samym czasie trwały prace nad wyposażeniem kościoła. Powstały ołtarze, neogotycka ambona / 1910 r./, tabernakulum, następnie udajemy się do Park im. Wojciecha Bednarskiego to najładniejszy park w Krakowie posiadający piękny widok na miasto. Leży on w obrębie starej części Podgórza na prawym brzegu Wisły. Dokładniej znajduje się w malowniczym zagłębieniu powstałym w wyniku eksploatacji wapieni na zboczach izolowanego zrębu Bramy Krakowskiej, na wys. 230-240 m n.p.m. Idziemy w kierunku Kopiec Krakusa przez kładkę nad Al. Powstańców Śląskich dochodzimy do ul. Za Torem zwiedzamy Kamieniołom Liban, następnie idziemy w stronę gdzie mieścił się obóz koncentracyjny Pałaszów związanych jest z nim wiele wydarzeń z okresu II wojny światowej, który został utworzony jesienią 1942 r. Do 1944 r. był obozem pracy przymusowej Żydów z krakowskiego getta, przyjmował jednak transporty z południowej Małopolski oraz Słowacji i Węgier. Obóz zajmował teren ponad 80 ha i mieścił 25 tys. więźniów. W bezpośrednim sąsiedztwie obozu mieścił się osobny oddział obozu dla Polaków. Pracowali oni w bardzo ciężkich warunkach w kamieniołomie Liban. Komendantem obozu był Amon Leopold Göth. Amerykanie wydali Götha Polsce. Najwyższy Trybunał Narodowy po przeprowadzeniu przewodu sądowego w dniach 27 sierpnia - 5 września 1946, który wykazał ogrom zbrodni popełnionych przez oskarżonego, skazał Götha na śmierć przez powieszenie. Idziemy w prawo do Kopca Krakusa, położony jest na wysokości 271 merów n.p.m., 2400 metrów od Wawelu. Jego wysokość od podstawy wynosi 16 metrów, średnica dolna 60 metrów. Według Jana Długosza kopiec wznieśli synowie księcia Kraka zgodnie ze specjalnym pouczeniem za życia ojca, sztucznie i przemyślnie nadsypując piaskiem, by sam szczyt góry, na którym go złożono, panował nad wszystkim i dokoła wzniesieniami. Wycieczka kończy się na ul. Jerozolimskiej.

Uczestnicy
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo

copyright