kontur (2 kB)

W ROKU CHOPINOWSKIM
W 60 ROCZNICĘ POWSTANIA PTTK
W 65 ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

44 WIOSENNY ZLOT TURYSTÓW PIESZYCH "ZABIERZÓW 2010"

SPONSORZY

URZĄD GMINY W ZABIERZOWIE
ZARZĄD GŁÓWNY PTTK
FEDERACJA HUTNICZYCH ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH W POLSCE
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. O/Kraków

16 MAJA 2010 r.

Komisja Turystyki Pieszej kolejny raz zorganizowała Wiosenny Zlot Turystów, tym razem w Zabierzowie. Chociaż pogoda nie dopisała na metę Zlotu przybyło 137 uczestników z różnych części naszej Ojczyzny. Byli to turyści z Oddziału PTTK "Wędrowiec" z Zabrza, Komisja Turystyki Pieszej z Oddziału PTTK z Jaworzna pod kierownictwem Danuty Paderewski. Dwie drużyny z Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie: - Koło PTTK Emerytów i Rencistów pod kierownictwem Prezeski Kol: Bronisławy Polak oraz Klub Turystyki Górskiej "Wierch" pod kierownictwem Kol: Ewy Skrzyńskiej, która wraz z grupą zaprezentowała na mecie Zlotu piosnkę z repertuaru Skaldów, jak również Kol: Bronia Polak przedstawiła wiersz napisany na Zlot.

Organizatorzy pod wodzą Kol: Komandora Czesława Wójcika zorganizowali pięć konkursów a były to:

 1. Dwubój Zlotowy prowadzili - Robert Halo, Marian Legut, Beata Halo

  1. Mateusz Strugała z Jaworzna
  2. Teresa Wróbel Klub "Wierch"
  3. Marcin Martyka z Jaworzna
  W konkursie udział wzięło 49 uczestników Zlotu

 2. Rzut Lotką prowadzili - Anna Jurkowska, Grzegorz Jurkowski

  1. Danuta Dubiel z Jaworzna
  2. Czesław Najowski z Zabrza
  3. Marian Marcinkowski z Zabrza
  W konkursie udział wzięło 52 uczestników Zlotu

 3. Konkurs Ringo prowadzili - Helena Grzywacz, Stanisław Adach

  1. Marian Marcinkowski z Zabrza
  2. Grażyna Żak z Zabrza
  3. Danuta Dubiel z Jaworzna
  W konkursie udział wzięło 36 uczestników Zlotu

 4. Konkurs Rzutu Piłeczką prowadzili - Stanisław Łuczak, Wiesława Podermańska

  1. Bronisława Polak Koło E i R.
  2. Ireneusz Przeplasko Klub "Wierch"
  3. Ewa Lech z Zabrza
  W konkursie udział wzięło 49 uczestników Zlotu

 5. Konkursie Rzutu Kapeluszem Hutnika prowadzili - Aleksander Kłącz, Grzegorz Szczotka

  1. Katarzyna Dubiel z Jaworzna
  2. Wiktor Szura z Jaworzna
  3. Marian Marcinkowski z Zabrza
  W konkursie udział wzięło 52 uczestników Zlotu

Każdy uczestnik 44 Wiosennego Zlotu Turystów "Zabierzów - 2010", miał możliwość na mecie Zlotu sprawdzić swe umiejętności w konkursach. Organizatorzy przygotowali gorący posiłek, który dał trochę ciepła mimo zimna i fatalnych warunków atmosferycznych, Bardzo dziękujemy Ośrodkowi Sportowo - Rekreacyjnemu za wypożyczenie sali widowiskowo sportowej do przeprowadzenia zakończenia Zlotu i rozegrania konkursów.

Na zakończenie Zlotu przybyli Zastępca Wójta Gminy Zabierzów Wojciech Burmistrz, Członek Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK Kol: Romuald Cholewa, Prezes Zarządu Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie Kol: Eugeniusz Halo. Uroczystości rozpoczęto od wręczenia nowo mianowanym przodownikom Turystyki Pieszej legitymacji przodownickich następującym członkom naszego Oddziału: Kol. Krystynie Halo, Helenie Grzywacz, Czesławowi Wójcik i Eugeniuszowi Halo. Wręczenia legitymacji dokonał Członek Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK Romuald Chlewa. Następnie na ręce Zastępcy Wójta Gminy Zabierzów Wojciecha Burmistrza,przekazano dla gminy DYPLOM i MEDAL PTTK za POMOC i WSPÓŁPRACĘ. Wręczenia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Halo i Członek Komisji Zarządu Głównego Romuald Cholewa. Drużyny uczestniczące w Zlocie otrzymały puchary i dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy rozegranych konkursów - nagrody rzeczowe.
Chociaż pogoda była fatalna wróciliśmy do domów uśmiechnięci, bo zabawa na parkiecie była wspaniała, a uczestnicy i prowadzący sprawili że nawet deszcz nie zmógł ferajny turystycznej.

Komitet Organizacyjny.

 1. Wójcik Czesław - Komandor Zlotu
 2. Halo Krystyna - Sekretarz Zlotu
 3. Jurkowska Małgorzata - Kierownik mety
 4. Jurkowska - Gawryłow Teresa - Logistyk + obsługa baru
 5. Rusek Władysław - Członek Komitetu, regulamin, plakietka, obsługa weryfikacji OT.

Zakończenie Zlotu prowadził konferansjer Kol: Bogdan Müller. Szybkie i sprawne przeprowadzenie całego Zlotu podziwiali uczestnicy i kierownictwo z Komandorem Zlotu.
Na tym 44 Wiosenny Zlot Turystów Pieszych przeszedł do historii. Komandor w imieniu wszystkich organizatorów zaprosił uczestników na 46 Jesiennym Zlocie w Bolechowicach.

Serdecznie Dziękuję wszystkim za udział - Krystyna Halo
Relacja fotograficzna
Regulamin Zlotu

copyright