kontur (2 kB)

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
"DO MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ"
11.01.2006

Wyjazd w dniu 11.11.2006 o godzinie 730 z Nowej Huty, os. Centrum E do miejscowości Zawoja.
To największa powierzchniowo wieś w Polsce. Po drodze zatrzymujemy się w Makowie Podhalańskim. To miasto, które wraz z sześcioma wsiami, a są to: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka tworzy jedną z gmin powiatu Suskiego. Celem postoju w tym mieście jest kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W ołtarzu gotyckim znajduję się obraz - słynący łaskami - Matki Bożej Opiekunki Rodzin. Obraz ten jest w typie Madonny Częstochowskiej. Koronowany został przez Ojca Świętego Jana Pawła II 10.06.1979 r. na Krakowskich Błoniach w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Obok kościoła znajduje się cmentarz, a na nim między innymi zwieńczony pomnikiem grób księdza K. Janczara, kapelana nowohuckiej "Solidarności", wikariusza w parafii Mistrzejowice i proboszcza w Luborzycy.
Byli parafianie zapalają świeczki i składają wiązanki. a wiązankę w imieniu uczestników składa kol. Edward Zając.

Zwiedzamy Dworek "Paczosówka", w którym obecnie mieści się biblioteka i Izba Regionalna powstała z inicjatywy Emila Wacyka. Podziwiamy ekspozycję, dokumenty historyczne, zdjęcia, prace twórców ludowych, spis legionistów "Makowian". Znajduje się tu również rękopis tekstu piosenki - "Rozkwitały, Pąki Białych Róż" napisanej przez miejscowego aptekarza Zakonu. Piosenka ta powstała w czasie pobytu Marszałka Piłsudskiego.

Ruszamy w dalsza drogę. Następny postój w centrum Zawoi obok Domu Kultury i kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Klemensa. W centrum znajduje się tez budynek Dworca Babiogórskiego. Obiekt, w którym na początku XX wieku działała stacja turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego. W tym miejscu odbywają się uroczystości rocznicowe z okazji dnia niepodległości Rzeczypospolitej. Mamy przyjemność w nich uczestniczyć. Po krótkich przemówieniach wójta gminy i starosty Suskiego, następuje złożenie kwiatów pod obeliskiem. W naszym imieniu kwiaty składa grupka, której przewodniczy kol. Edward Zając i Janina Pałka.

Następnie uczestnicy udają się na mszę do kościoła, a po jej zakończeniu do budynku Domu Kultury. Podziwiamy występy artystyczne i wyruszamy w dalszą drogę. Na obozowisku Zamojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi rozpalamy ognisko, pieczemy kiełbasę i śpiewamy pieśni legionów. Na tym oficjalna część wycieczki została zakończona. Wyjazd do Krakowa - powrót około godziny 1800

Relacja fotograficzna

kontur (2 kB)
copyright