kontur (2 kB)

komunikaty (8 kB)

koszulki (12 kB)

znaczek180 (63 kB)

Zaproszenie

Klub Turystyki Górskiej „WIERCH” zaprasza do wspólnego śpiewania piosenek turystycznych i okazjonalnych z cyklu spotkań
„Spotkanie na rozśpiewanie”
w dniu 11 września 2018 r.
w godz. 17.30-20.00
w MOWIS (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych) w Krakowie.

Adres: Kraków – Nowa Huta
Os. Centrum C 10
Wejście od Al. Przyjaźni
Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia wieczoru z piosenkami i melodiami cygańskimi.

I N F O R M A C J A

dla Zarządów Kół, Klubów i Komisji

Od 15.06.2018 preliminarze akceptowane będą przez wiceprezesa ds. organizacyjnych Jacka Wiecheckiego i skarbnika Teresę Wróbel. Wobec powyższego preliminarze i ogłoszenia na wycieczki należy przesyłać na adres mailowy: jacek.wiechecki@onet.pl oraz do wiadomości prezesa Oddziału Heleny Grzywacz: szaryas@wp.pl lub złożyć w Biurze Oddziału. Po akceptacji preliminarza przez upoważnione osoby, ogłoszenia zostanę przesłane do administratora, w celu zamieszczenia na stronie internetowej Oddziału.

ergohestia (5 kB)

ZMIANA UBEZPIECZYCIELA DLA CZŁONKÓW PTTK

Umowa i inne dokumenty.

orange (1 kB)

OFERTA ORANGE DLA CZŁONKÓW PTTK

Oferta dla członków PTTK - podstawowa

Uchwała Nr 40/XXVIII/2017
Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
z dnia 29 listopada 2017 w sprawie wysokości składki członkowskiej
za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłat za legitymacje PTTK
w roku 2018

Zarządzenie Nr 2/S/2017 Sekretarza Zarządu Oddziału PTTK
z 7 listopada 2017 roku
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018.

Linia

Dodatkowe informacje uzyskasz w:
Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37
31-751 KRAKÓW

mailto: pttkhts@pttkhts.hg.pl

Telefon:
tel. 12 680-48-20,

Linia
Powrót

copyright