kontur (2 kB)

komunikaty (8 kB)

OGŁOSZENIE

ZJAZD ODDZIAŁU

Na podstawie Art.24 Statutu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, Zarząd Oddziału zwołuje Zjazd zwyczajny
25.06.2018 o godz. 17:00 w pierwszym terminie,
drugi termin 25.06.2018 o godz. 17:30.
Zjazd odbędzie się w siedzibie Oddziału ul. Bulwarowa 37.
Porządek Zjazdu

ergohestia (5 kB)

ZMIANA UBEZPIECZYCIELA DLA CZŁONKÓW PTTK

Umowa i inne dokumenty.

orange (1 kB)

OFERTA ORANGE DLA CZŁONKÓW PTTK

Oferta dla członków PTTK - podstawowa

Uchwała Nr 40/XXVIII/2017
Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
z dnia 29 listopada 2017 w sprawie wysokości składki członkowskiej
za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłat za legitymacje PTTK
w roku 2018

Zarządzenie Nr 2/S/2017 Sekretarza Zarządu Oddziału PTTK
z 7 listopada 2017 roku
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018.

Linia

Dodatkowe informacje uzyskasz w:
Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37
31-751 KRAKÓW

mailto: pttkhts@pttkhts.hg.pl

Telefon:
tel. 12 680-48-20,

Linia
Powrót

copyright