kontur (2 kB)

komunikaty (8 kB)

I N F O R M A C J A

dla Zarządów Kół, Klubów i Komisji

Od 15.06.2018 preliminarze akceptowane będą przez wiceprezesa ds. organizacyjnych Jacka Wiecheckiego i skarbnika Teresę Wróbel. Wobec powyższego preliminarze i ogłoszenia na wycieczki należy przesyłać na adres mailowy: jacek.wiechecki@onet.pl oraz do wiadomości prezesa Oddziału Heleny Grzywacz: szaryas@wp.pl lub złożyć w Biurze Oddziału. Po akceptacji preliminarza przez upoważnione osoby, ogłoszenia zostanę przesłane do administratora, w celu zamieszczenia na stronie internetowej Oddziału.

ergohestia (5 kB)

ZMIANA UBEZPIECZYCIELA DLA CZŁONKÓW PTTK

Umowa i inne dokumenty.

Uchwała Nr 58/XXVIII/2018
Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
z dnia 9 listopada 2018 w sprawie wysokości składki członkowskiej
za rok 2019 oraz wpisowego do PTTK i opłat za legitymacje PTTK
w roku 2019

Zarządzenie Nr 3/S/2018 Sekretarza Zarządu Oddziału PTTK
z 9 listopada 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK
za rok 2019 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2019.

Linia

Dodatkowe informacje uzyskasz w:
Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37
31-751 KRAKÓW

mailto: pttkhts@pttkhts.hg.pl

Telefon:
tel. 12 680-48-20,

Linia
Powrót

copyright