kontur (2 kB)

TARNÓW
4 czerwca 2011 r.

Kierownik wycieczki: Bronisława Polak
Pogoda: słoneczna
Mauzoleum gen. Józefa Bema

W piękny słoneczny poranek udajemy się do Tarnowa, który jest po Krakowie, największym kompleksem zabytkowym w południowej Polsce. Znajduje się tu kilkadziesiąt zabytkowych budynków doby gotyku, renesansu i baroku. Tarnowska Starówka nawiązuje swoim obecnym planem do założenia miasta z 1330 r. W centrum znajduje się rynek z naroży, którego wybiegają po dwie ulice. Po środku stoi wspaniały ratusz, prawdziwa perła polskiego renesansu, kiedyś siedziba władz miasta, obecnie Muzeum Okręgowe. Rynek otoczony jest kamienicami z ozdobnymi fasadami i podcieniami.
Na szczególną uwagę zasługuje gotycka Katedra wybudowana w XV wieku. Swój obecny wygląd otrzymała po gruntownej renowacji i przebudowie w latach 1889-1900. Bogate wyposażenie, wśród którego znajdują się m.in.: stojące pod chórem gotyckie stalle kanonickie z bogato rzeźbionymi zapleckami. Ołtarze, rzeźby, epitafia, obrazy, witraże stanowią tarnowską katedrę w rzędzie najpiękniejszych w Polsce. Katedra słynie z renesansowych nagrobków przedstawicieli rodu tarnowskich oraz manierystycznego Ostrogskich. Ich twórcami są tacy mistrzowie jak: Bartłomiej Berecci, Jan Maria Padowano i Jan Pfister.

Z katedry udajemy się do Muzeum Diecezjalnego, jest to najstarsza tego typu placówka w Polsce, znajdująca się w szesnastowiecznych budynkach otaczających katedrę. Są tu zbiory sztuki cechowej, gotyckiej rzeźby i malarstwa z regionu Małopolski. Drugi dział zbiorów obejmuje tkaniny kościelne, ornaty, kapy itp.
Na przestrzeni wieków miasto zamieszkiwane było przez Polaków, Żydów, Niemców, Austriaków. Każda narodowość i kultura zapisała się w historii miasta. W Tarnowskim Muzeum Etnograficznym, zlokalizowanym w dawnym zajeździe oglądamy jedyną w Europie stałą wystawę poświęconą historii i kulturze Cyganów. Ekspozycja obejmuje stroje, narzędzia i fotografie. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja pięciu oryginalnych wozów taborowych znajdująca się na dziedzińcu muzeum.

Muzeum Romów

Spacerując przez najstarszą część Tarnowa oglądamy Bimę wznoszącą się po środku placu, na którym stała Stara Synagoga zniszczona w 1939 r. przez Niemców. Dalej spotykamy pomnik gen. J. Bema przy ul. Wałowej. Opodal placu Bohaterów getta, przy ul. Bóżnic stoi dawna łaźnia rytualna (mykwa) stąd 13.06.1940 r. wyruszył pierwszy transport Żydów do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Wydarzenie to upamiętnia usytuowany na placu przed łaźnią pomnik.

Następnie udajemy się do parku miejskiego (dawny Ogród Strzelecki Bractwa Kurkowego zbudowanego w 1866 r.), gdzie na środku stawu pokrytego nenufarami stoi pokaźnych rozmiarów obiekt. Jest nim Mauzoleum gen. Józefa Bema, bohatera walk o niepodległość narodu polskiego i węgierskiego, podczas Powstania Listopadowego i wiosny Ludów. Mauzoleum jest sarkofagiem, spoczywającym na sześciu kolumnach o korynckich kapitelach. Na ścianach sarkofagu znajdują się daty: 1724 (urodzin), 1750 (śmierci) i 1929 (sprowadzenie prochów generała do Tarnowa).

Na koniec naszej wycieczki jedziemy do Zawady na Górę św. Marcina. Znajduje się tu drewniany kościół pw. Św. Marcina zbudowany w XV w. Był kilkakrotnie przekształcany w okresie późnego gotyku. Na uwagę zasługują ostrołukowe portale gotyckie, oraz gotyckie okucia kowalskie. Następnie udajemy się do ruin zamku zbudowanego w XIV w. za panowania hetmana Jana Tarnowskiego. Z ruin zamku roztacza się najpiękniejsza panorama Tarnowa.

Pogoda nam dopisała, wycieczka się udała, jeden dzień to za mało by poznać wszystkie uroki tego pięknego miasta.
Wrócimy tu jeszcze.

Bronisława Polak

Linia
Relacja fotograficzna - Bronisława Polak
Linia Powrót
copyright