kontur (2 kB)

"UZDROWISKA PODKARPACKIE"
Iwonicz - Rymanów
11 - 13.06.2010 r.

Kierownik wycieczki: Bronisława Polak
Opracowanie krajoznawcze: Anna Michalska
Ilość uczestników: 42
Przejazd na trasie: Kraków - Wojnicz - Ryglice - Tuchów - Tarnowiec - Żarnowiec
- M. Piastowe - Rymanów - Iwonicz - M. Piastowe - Chyrowa - Krępna - Świątkowa - Gromnik - Wojnicz - Bochnia - Kraków
Iwonicz Zdrój

Wycieczka pod hasłem "UZDROWISKA PODKARPACKIE", która z powodu powodzi w Małopolsce i Podkarpaciu była dwukrotnie przekładana doczekała się realizacji, na całej trasie przejazdu widać było zniszczenia co powodowało liczne objazdy i zamknięcia dróg, zmuszając nas do niewielkiej zmiany programu.

W pierwszym dniu składamy wizytę w Ryglicach w pałacu Ankwiczów z I połowy XIX w.
Pałac jest murowany, piętrowy złożony z korpusu głównego nakrytego cztero-spadzistym dachem i przylegającego do niego bocznego skrzydła, obok pałacu park i stawy rybne. W pałacu mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Majorka. Tu zostaliśmy przyjęci przez Panią Dyrektor w auli szkolnej, gdzie zapoznaliśmy się z historią Ryglic i okolic, (specjalnie dla nas został przygotowany program multimedialny). Uczennice Technikum Żywienia upiekły pyszne ciasto i serwowały nam z kawą i herbatą w regionalnych strojach.

Następnie udajemy się do Tuchowa, jest tu Klasztor Ojców Redemptorystów, Kościół Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1677-1682 w stylu barokowym z cudownym obrazem "Matki Boskiej Tuchowskiej", ponadto mieści się tu Muzeum Misyjne i Etnograficzne, oraz ruchoma szopka.
Dalej objazdami (nawet drogą gruntową przez las) docieramy do Tarnowca. Wieś gminna w pow. Jasielskim w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej.
Zwiedzamy współczesny Kościół - sanktuarium M B Zawierzenia, pozostało tu ogrodzenie z dawnego kościoła z Drogą Krzyżową i bramką z 1760 r, dzwonnica (1797), Ogrójec i plebania z XVIII w.

Ostatnim miejscem, które zwiedzamy jest Żarnowiec - wieś w gminie Jedlicze nad Jasionką. Znajduje tu dwór z XVIII w kryty gontem, wykupiony od Biechońskich w 1902 r jako dar społeczeństwa dla Marii Konopnickiej (miejsce zamieszkania 1903-1910), obecnie Muzeum biograficzne pisarki i poetki z wystawą darów jubileuszowych. Pomieszczenia (Spiżarnia, Pokój Ciemny, Dawny Gabinet, Kuchnia, Pracownia, Sień) urządzone są zgodnie z duchem epoki. Jest tu kolekcja obrazów przyjaciółki poetki Marii Dulębianki. W lamusie jest ekspozycja twórczości Konopnickiej, która obejmuje; poezję, utwory dla dzieci, krytykę literacką, oraz działalność przekładową z pięciu języków obcych.
Dworek otoczony jest 3,5 ha parkiem. Posiada on wiele walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Docieramy do Rymanowa ok. godz. 1830. Pensjonat "Słoneczko" jest bardzo przytulny, kameralny. Po zakwaterowaniu i dobrej kolacji idziemy na wieczorny spacer po uzdrowisku.

herb RymanowaW drugim dniu zwiedzamy Uzdrowisko Rymanów: położone w zachodniej części Pogórza Bukowskiego wśród zalesionych Wzgórz Rymanowskich, nad rzeką Tabor, na wys. 365-400 m n.p.m. Jest tu wspaniały klimat, leczy się tu choroby układu oddechowego, krążenia, nerek i dróg moczowych. W pijalni próbujemy wody mineralne: szczawy chlorkowo - sodowe, bromkowe, jodkowe, eksploatowane od 1876 r w trzech zdrojach Celestyna, Klaudia i Tytus.
Następnie udajemy się do Rymanowa - miasta, zwiedzamy późnobarokowy kościół parafialny P.W. Św. Wawrzyńca (1779-81). Bogate wyposażenie wnętrza, między innymi renesansowy nagrobek J. i Z. Siemieńskich, dzwonnica i wieża XVIII w. W podziemiach sarkofag fundatora kościoła.
Po kościele i mieście oprowadza nas Ksiądz Proboszcz M. Szostak, który prowadzi nas na cmentarz żydowski do grobu cadyka Menachema Mendla oraz jego ucznia następcy Hirsza, oraz do odbudowanej Synagogi. W parku krajobrazowym jest Dwór i tzw rządówka. Nieopodal parku cmentarz wojenny żołnierzy Radzieckich.

Z Rymanowa udajemy się do Klimkówki do Dworu Ostoja. Miejsce jest wyjątkowe ze względu na położenie pomiędzy dwiema miejscowościami uzdrowiskowymi: Rymanowem Zdrojem i Iwoniczem Zdrojem.
Otoczenie obiektu stanowi zabytkowy zespół parkowy ze starodrzewem.

Po krótkim odpoczynku jedziemy do Iwonicza Zdroju, który leży na pograniczu Pogórza Bukowskiego i Beskidu Niskiego. Współczesny Iwonicz (znany od XVII w) zachował charakter eleganckiego kurortu. Starannie odrestaurowane budynki Starych Łazienek, Domu Zdrojowego czy pijalni Wód Mineralnych urzekają urokiem dawnej architektury. Leczy się tu choroby układu trawienia, nerwowego, schorzenia ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne i kobiece, oraz łuszczycę. W Iwoniczu - wsi odwiedzamy jeszcze zespół pałacowy Załuskich pałac (1840), pozostałości parku krajobrazowego z I poł. XIX w., oraz XV w. zabytkowy drewniany kościół Wszystkich Świętych ze wspaniałym barokowym wnętrzem.

Trzeci dzień, w drodze powrotnej jedziemy do Miejsca Piastowego. Wieś położona na południowy wschód od Krosna na Pogórzu Bukowskim, kolebka Zgromadzeń Św. Michała Archanioła bł. Ks. Bronisława Markiewicza i kościół M.B. Królowej Polski. Przy klasztorze jest Niższe Seminarium Duchowne i Liceum Ogólnokształcące wraz z internatem. Dalej udajemy się szlakiem zabytkowych drewnianych cerkiew Beskidu Niskiego. Cerkwie w Chyrowej, Polanach, Krempnej, Kotaniu, Świątkowej Wielkiej, Świątkowej Małej, to ślady po bogatej kulturze Łemków, czyli dawnych mieszkańców tych ziem.
Docieramy do Krempnej. Znajduje się tu Ośrodek Edukacyjny oraz Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w niecodzienny sposób prezentującego przyrodę parku. Oglądaliśmy film, podczas jego projekcji przeżyliśmy cztery pory roku w przyrodzie Parku, oglądaliśmy wystawę przedstawiającą faunę i florę.
Ponad wsią wybudowano zalew na Wisłoce. Magurski Park Krajobrazowy utworzono w 1994 r. o powierzchni 19 962 ha, otulina 22 967 ha obejmuje pasmo Magury Witkowskiej.

Dalej jedziemy przez Gorlice, Gnojnik do Wojnicza, tu zatrzymujemy się przy zabytkowym drewnianym gotyckim kościółku parafialnym Św. Wawrzyńca z XV w. (rozbudowa 1920-30). Bogate wyposażenie wnętrza, m. in. rokokowa polichromia z 1767 r. drewniana dzwonnica, kapliczka i figury przydrożne. W rynku kamienica z XVIII w. obecnie Izba Rzemieślnicza.

Do Krakowa wracamy około godz. 19-tej. Wycieczka była ciekawa i udana, cały czas była piękna pogoda, toteż humory wszystkim dopisywały.

Bronisława Polak

Linia
Relacja fotograficzna - Bronisław Polak
Linia Powrót
copyright